[:en]Solvera Lynx & DUOL have partnered up for the implementation of a Smart Monitoring solution in air dome structures.

Efficient facility management is an important priority for DUOL. So we have found the best way to ease their workload, reliably collect and transmit data from multiple locations, control air dome assets, protect it from potential malfunctioning & energy waste – all with one tool GemaLogic Platform.

Starting the project

DUOL provides not only engineering, production and assembling of the tents, but also an aftersales service of their structures. Efficient facility management is one of DUOL’s important priorities. In order to optimize operational processes, control air dome assets, protect from potential structure damages and energy waste they have decided to introduce Smart air dome monitoring and management solution that enables remote monitoring and management of the air dome statuses.

Challenges

DUOL company was facing several challenges that required the implementation of an intelligent monitoring system in order to:

  • Remotely monitor and manage the air dome.
  • Remotely manage of the dome subsystems like lights, HVAC and other specific systems installed in the dome.
  • Implement reliable alarm system in case of any fault signals

Solutions

A Duol intelligent air dome monitoring and management solution DomeMonitor and DomeManager are web based applications that enable remote monitoring and management of the air dome statuses. Communication devices are installed on site and gather the information for the specific air dome and send the data to the web based application, where the data can be accessed via PC, mobile or tablet device. In case of DomeManager you can not only to monitor the dome, but also remotely manage the domes subsystems like lights, HVAC and other specific systems installed in the dome.

DomeMonitor system enables monitoring of the HVAC, inside and outside temperature and air dome pressure. The solution enables email and SMS notification in case of any alarm or fault signals.
DomeManager is an upgrade of the system DomeMonitor providing additional features for management of lights and in addition video surveillance.

Tools

Multi-sites, multi-languages, multi-utilities, and fully inferable with production and building management systems; Offers advanced analytic techniques, predictive
models, and state-of-the-art interfaces. Features: Current data overview, Data archive overview, Alarms (adding and setting), Web weather forecast, IP camera streaming, Output signals weekly schedule, Dashboard.

ComBox.M is an innovative solution for today’s energy management market. It incorporates an energy data concentrator with data logging functionalities for supervision and control solutions.

 

CONNECT WITH THE EXPERT AND GET CASE STUDIES[:sl]Solvera Lynx & DUOL sta združila moči pri izvajanju Smart Monitoring v membranskih konstrukcijah.

Učinkovito upravljanje objektov predstavlja eno glavnih prioritet podjetja DUOL, zato smo razvili rešitev, kako podjetju DUOL olajšati delo in sicer zanesljivo zbirati in posredovati podatke iz več lokacij, nadzirati membranske konstrukcije ter jih ščititi pred potencialnimi okvarami in prekomerno porabo energije – vse to z enim programsko rešitvijo GemaLogic.

 

O družbi DUOL

Družba DUOL ne zagotavlja zgolj inženiringa, proizvodnje in montaže šotorov oz. t.i. »membranskih konstrukcij«, ampak nudi tudi storitve upravljanja objektov naročnika. Učinkovito upravljanje objektov je ena od pomembnih prednostnih nalog DUOL. Da bi optimizirali operativne procese, nadzor, zaščito pred potencialno škodo in stroške energentov se je podjetje DUOL odločilo, da svojim strankam ponudi t.i. rešitev Smart Air DOME monitoring in management, ki omogoča daljinski nadzor in upravljanje objektov

 

Izzivi

Družba DUOL se je spopadala z več izzivi, ki so zahtevali uvedbo rešitve za nadzor in upravljanje objektov predvsem zaradi:

  • daljinskega nadzora in upravljanja membranskih konstrukcij,
  • daljinskega nadzora in upravljanja podsistemov membranskih konstrukcij, kot so to luči in razsvetljava v objektu, sistemi ogrevanja in hlajenja ter drugih sistemov vgrajenih znotraj objekta ter
  • implementacije zanesljivega sistema obveščanja in alarmiranja v primeru
  • prekoračitve nastavljenih robnih pogojev.

 

Rešitev

Rešitev za daljinski nadzor in upravljanje membranskih konstrukcij DomeMonitor in DomeManager predstavlja aplikacijo, ki zajema merilne podatke iz komunikacijskih naprav, ki so nameščene v objektu. Komunikacijske naprave merilne podatke zajemajo na strani objekta in iz nameščenih sistemov ter le-te pošilja v rešitev za daljinski nadzor in upravljanje DomeMonitor oz. DomeManager. Rešitev za nadzor in upravljanje je dostopna preko osebnega računalnika, mobilne naprave ali tabličnega računalnika.

V primeru uporabe DomeManager rešitve lahko uporabniki poleg spremljanja merilnih podatkov tudi daljinsko upravljajo z podsistemi, ki so vgrajeni znotraj objektov.

 

Komponente rešitve

Omogoča dostop do več lokacij hkrati znotraj enega računa, več jezična podpora (slovenščina, angleščina, nemščina, francoščina, hrvaščina, italijanščina), interoperabilnost z različnimi proizvodnimi sistemi (MES) in sistemi za upravljanje zgradb (HEMS, BEMS, xEMS). Nudi napredna analitična orodja, metode strojnega učenja, umetne inteligence in druga napredna orodja. Analize in orodja: stanje, arhiv stanj, urejanje alarmov, pregled sproženih alarmov, meritve vremena, napoved vremena, večpredstavnost (možnost dodajanja IP kamer), upravljanje po nastavljenem tedenskem urniku, pregledna plošča.

ComBox.M predstavlja komunikacijsko napravo, ki je nameščena na strani objekta in omogoča zajem merilnih podatkov ter izvajanje funkcij nadzora in upravljanja.

 

POVEŽITE SE S STROKOVNJAKOM V PODJETJU IN PRIDOBITE PODROBNOSTI PRIMERA UPORABE REŠITVE[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *