Finančne spodbude za uvedbo sistema upravljanja z energijo

< nazaj do vseh objav
Finančne spodbude za uvedbo sistema upravljanja z energijo

energy-management-in-industry

Finančne spodbude za uvedbo sistema upravljanja z energijo

Obveščamo vas o javnem pozivu Eko sklada – Finančne spodbude za uvedbo sistema upravljanja z energijo za velika podjetja. Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe

Namen

Spodbuditi izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije v stavbah, ukrepov učinkovite rabe električne energije, rabe odpadne toplote v procesih ter ukrepov za povečanje rabe obnovljivih virov energije.

Višina nepovratne finančne pomoči

Višina nepovratnih sredstev znaša do 20 %, višina kredita pa do 80 % upravičenih stroškov naložbe, brez DDV.

Upravičene osebe

Na javnem pozivu lahko sodelujejo: gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki.

Rok in način prijave

Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije oziroma do dodelitve vseh sredstev. Vlagatelji vložijo pisno vlogo na predpisanih obrazcih z vsemi dokazili osebno ali priporočeno po pošti na naslov: Eko sklad, j.s., Bleiweisova cesta 30, 1000 Ljubljana.

Za uvedbo energetskega sistema mora podjetje izbrati zunanjega izvajalca, ki izpolnjuje kriterije glede znanja ter izkušenj, skladno z veljavnimi standardi.

Podjetje Solvera Lynx lahko izvede energetske preglede in uvedbo sistema.

Naše glavno področje delovanja je implementacija celovitih rešitev na področju upravljanja z energijo. Z uporabo platforme GemaLogic boste imeli nadzor in vizualizacijo porabe energije, napredne analize in primerjavo ukrepov za učinkovitejšo rabo energije.

V Sloveniji se lahko pohvalimo z več kot stotimi primeri dobre prakse sodelovanja z industrijskimi podjetji (DS Smith, Goodyear, Laško pivovarna…), ki so posledično uspela znižati stroške, povečati energetsko učinkovitost ter zmanjšati svoj vpliv na okolje.

Naše rešitve so temelj za pridobitev standarda ISO 50001, ki zagotavlja višjo energetsko učinkovitost podjetja ter manjšo obremenitev okolja in zaposlenih.

Preberi več o javnem pozivu https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=177

Zadnji članki

  • Solvera Lynx is active everywhere Preberite več
  • Can we use »LoRa« in harsh industrial environment? Preberite več
  • My experience as an intern at Solvera Lynx d.d. Preberite več
  • Solvera Lynx launch ComBox.L the new LoRaWAN Energy Data Logger Preberite več
  • (English) Industrial internet of things Preberite več
  • (English) How does LoRaWAN™ technology work and who can benefit from it? Preberite več
  • (English) The only ready- to-use IoT network in Slovenia (based on LoRaWAN technology) Preberite več
  • (English) Finance.si just wrote about our innovative IOT solution Preberite več
  • (ENG) Virtual Power Plant Preberite več
  • Solvera Lynx postavlja prvo omrežje LoRaWAN™ za internet stvari v Sloveniji Preberite več