Inovativna rešitev GemaLogic za upravljanje razpršenih elektroenergetskih virov

< nazaj do vseh objav
Inovativna rešitev GemaLogic za upravljanje razpršenih elektroenergetskih virov

press-release

Inovativna rešitev GemaLogic za upravljanje razpršenih elektroenergetskih virov

Nepredvidljivost odjema aktivnih odjemalcev, električnih vozil in proizvodnje električne energije, predvsem iz obnovljivih virov, v vedno večji meri vpliva na stabilnost delovanja EES. Na veliko nepredvidljivost odjema in proizvodnje električne energije vpliva pospešen čas digitalizacije in elektrifikacije, ki je posledica aktivnega zniževanja ogljičnega odtisa na vseh področjih. Orodje GemaLogic za potrebe upravljanja z energijo omogoča aktivno vključevanje vseh tipov razpršenih virov in tako pripomore k zanesljivejšemu delovanju EES, zniževanju ogljičnega odtisa, kot tudi optimalni izravnavi bilančnih skupin na energetskem trgu.

V prispevku predstavljamo inovativne rešitve GemaLogic za upravljanje razpršenih elektroenergetskih virov (angl.: Distributed Energy Resources), ki lahko prilagajajo svoj odjem ali oddajo električne energije v elektroenergetsko omrežje. Med razpršene vire v najbolj splošnem pomenu spadajo vsi uporabniki elektroenergetskega omrežja, od gospodinjstev, industrije, poslovnih uporabnikov do obnovljivih proizvodnih virov in hranilnikov električne energije. Ti v elektroenergetsko omrežje dovajajo ali iz njega odjemajo električno energijo. Rešitve GemaLogic združujejo uporabo tehnologij za agregacijo, napovedovanje in optimizacijo upravljanja razpršenih elektroenergetskih virov.

Naše inovativne rešitve GemaLogic omogočajo naslednje tri glavna področja uporabe:

 • sistemske storitve (zagotavljanje sistemske rezerve delovne moči za potrebe terciarne regulacije frekvence),
 • fleksibilno upravljanje odjema električne energije v industriji (kot npr. steklarska in jeklarska industrija)
 • upravljanje odjema gospodinjskih in malih poslovnih odjemalcev (Demand Response) za potrebe kritične konične tarife in izravnave sistema.

______________________________________________________________________________________________________________________

Produkt GemaLogic VPP (virtualna elektrarna) je namenjen zagotavljanju sistemskih storitev, kot so na primer storitev sistemske rezerve terciarne regulacije sistemskemu operaterju prenosnega sistema z uporabo upravljanja odjema (angl.: »Demand-Response«)  in upravljanjem razpršene proizvodnje električne energije. Razpršene vire preko komunikacijskih naprav vključujemo v GemaLogic VPP, kjer se izvajajo agregacija, optimizacija upravljanja, napovedovanje odjema, aktivacija vseh ter posameznih razpršenih virov. Produkt GemaLogic VPP je tako namenjen agregatorjem in dobaviteljem električne energije.

______________________________________________________________________________________________________________________

Fleksibilno upravljanje z energijo v industriji (steklarska – Steklarna Hrastnik in jeklarska – SIJ).

Za potrebe fleksibilnega upravljanja z energijo smo v okviru pilotno demonstracijskih projektov DEUP in OPER.H2. Orodje GemaLogic za fleksibilno upravljanje z energijo omogoča lokalno agregacijo razpršenih virov, integracijo med lokalnimi sistemi za upravljanje z energijo in agregatorskimi platformami, izdelavo napovedi odjema, optimizacijo upravljanja, optimizacijo in podporo pri nakupu električne energije na nivoju končnih industrijskih uporabnikov omrežja.

______________________________________________________________________________________________________________________

Upravljanje odjema gospodinjskih odjemalcev – DRCS (Demand Response Control System)

V okviru slovensko-japonskega sodelovanja na področju pametnih omrežij, t. i. projekta NEDO, smo razvili orodje za upravljanje odjema gospodinjskih odjemalcev – DRCS (Demand Response Control System), namenjen operaterju distribucijskega omrežja za potrebe zniževanja kritičnih koničnih obremenitev (KKT), in sistemskemu operaterju prenosnega sistema za izravnavo sistema (IS), kot podpora elektroenergetskemu sistemu.

 

 

 

Zadnji članki

 • Solvera Lynx is active everywhere Preberite več
 • Can we use »LoRa« in harsh industrial environment? Preberite več
 • My experience as an intern at Solvera Lynx d.d. Preberite več
 • Solvera Lynx launch ComBox.L the new LoRaWAN Energy Data Logger Preberite več
 • (English) Industrial internet of things Preberite več
 • (English) How does LoRaWAN™ technology work and who can benefit from it? Preberite več
 • (English) The only ready- to-use IoT network in Slovenia (based on LoRaWAN technology) Preberite več
 • (English) Finance.si just wrote about our innovative IOT solution Preberite več
 • (ENG) Virtual Power Plant Preberite več
 • Solvera Lynx postavlja prvo omrežje LoRaWAN™ za internet stvari v Sloveniji Preberite več