Konferenca OTS – sodobne informacijske tehnologije in storitve

< nazaj do vseh objav
Konferenca OTS – sodobne informacijske tehnologije in storitve

energy-flexibility

Konferenca OTS – sodobne informacijske tehnologije in storitve

GEMALOGIC FLEXIBILITY – IT PLATFORMA ZA AGREGACIJO DEA FLOTE V RTP​.

Informacijska rešitev za agregacijo DEA flote v RT.

Projekt razvoja funkcionalnosti vključevanja DEA je bil izveden v sklopu slovensko japonskega projekta NEDO, kjer je Solvera Lynx koordinirala enega od 4 sklopov projekta in sicer WG3, kjer je eno izmed aktivnosti predstavljal tudi razvoj navedene funkcionalnosti.

Aktivnost razvoja funkcionalnosti vključevanja DEA je bil izveden z namenom združevanja dizel električnih agregatov, ki so nameščeni v razdelilnih transformatorskih postajah za potrebe napajanja nujne lastne rabe. 

Stalna topla pripravljenost in zadostna kapaciteta goriva omogočata koriščenje tudi za rRPFkar je bilo zagotovljeno z združevanjem DEA.  

Cilji projekta

 • Združevanje DEA v enotno informacijsko rešitev
 • Upravljanje DEA se izvaja samo preko SCADA
 • DEA platforma funkcionalnosti izvaja avtomatizirano
 • Prikaz obratovalnih podatkov – diagnostika DEA
 • Obveščanje nadzornikov DEA o alarmnih stanjih – Enterprise Alert
 • Izmenjava obratovalnih podatkov in razpoložljivosti z MAXIMO
 • Zajem obračunskih podatkov iz MDM Advance
 • Izračun razpoložljive moči vseh DEA, ki so na voljo za aktivacijo
 • Izračunavanje potenciala prilagajanja in voznega reda za dan vnaprej
 • NLR ne sme biti ogrožena

Orodja in pregledi

Pregled razpršenih virov

 • Po partnerjih

Nadzorna plošča 

 • Razpoložljiva moč
 • Napoved odjema/proizvodnje (+24h)
 • Izračun popravljene napovedi 
 • Zahteva za aktivacijo 
 • Sproženi alarmi
 • Konfigurabilnost plošče(razpoložljivostgeolokacije, …)

Napovedni modeli

 • Metode strojnega učenja (MLR)
 • Za vsak razpršeni vir – prilagojeni napovedni modeli za+24 h / 1h in 1min resoluciji

Sistemske nastavitve

 • Dodajanje razpršenih virov in bremen

Aktivacije

 • Aktivacije v teku
 • Poročilo o aktivacijah 
 • Obračun aktivacij

Poročila

 • Čas začetka in konca aktivacije
 • Evalvacija aktivacije  
 • Čas razpoložljivosti vira
 • Zahtevana in dosežena moč
 • Zahtevana in dosežena energija
 • Pregled za posamezen vir ali celotno skupino vključenih virov

ZAKLJUČEK

 • Redni mesečni zagoni se lahko izvedejo daljinsko oz. se izvedejo v sklopu aktivacije rRPF
 • Večja izraba DEA, kar pripomore k hitrejšemu povračilu investicije
 • Odziv DEA do zahtevane moči je 3 min 
 • Zaustavljanje 6 min
 • Uporaba OpenADR protokola
 • Avtomatizirana konfiguracija – enostavnost uporabe
 • Integracija zalednih IS preko integracijskega vodila – lažja implementacija
 • Možnost nadgradnje z dodatnimi viri ali bremeni (BES, FVE, MHE, DR, itn.)

Zadnji članki

 • Solvera Lynx is active everywhere Preberite več
 • Can we use »LoRa« in harsh industrial environment? Preberite več
 • My experience as an intern at Solvera Lynx d.d. Preberite več
 • Solvera Lynx launch ComBox.L the new LoRaWAN Energy Data Logger Preberite več
 • (English) Industrial internet of things Preberite več
 • (English) How does LoRaWAN™ technology work and who can benefit from it? Preberite več
 • (English) The only ready- to-use IoT network in Slovenia (based on LoRaWAN technology) Preberite več
 • (English) Finance.si just wrote about our innovative IOT solution Preberite več
 • (ENG) Virtual Power Plant Preberite več
 • Solvera Lynx postavlja prvo omrežje LoRaWAN™ za internet stvari v Sloveniji Preberite več