Rešitve

Celovite rešitve za upravljanje z energijo, ki pokrivajo vse tri stebre sodobnih energetskih praks. Z nadzorom porabe energije pomagamo nekaterim najpomembnejšim podjetjem na področju energije, proizvodnje, infrastrukture in transporta.

Naše Rešitve

  • Energija – učinkovitost - GemaLogic® omogoča napredno analizo podatkov o porabi energije. Uporabnik lahko pripravi analize obremenitvenih profilov različnih vrst porabe energije in analize največje porabe. Analize vgrajenega spremljanja in ciljnega usmerjanja dajejo povratne informacije o projektih upravljanja porabe energije in smernice glede ravni porabe energije, ki jo lahko pričakujemo v določeni situaciji. Pomembno je tudi to, da pravočasno opozarjajo na nepričakovano prekomerno porabo zaradi okvar, napak, neželenega vedenja uporabnikov ali napak pri vzdrževanju.Preberi več
  • Energija – Prožnost - Programska rešitev GemaLogic Flexibility je namenjena upravljanju z razpršenimi proizvodnimi viri in prilagodljivimi bremeni za potrebe zagotavljanja upravljanja odjema. GemaLogic Flexibility nudi rešitve storitev zagotavljanja rezerve za povrnitev frekvence (v nadaljevanju rRPF) ali za nudenje fleksibilne energije na trgu z električno energijo. GemaLogic Flexibility nudi tri tipske možnosti uporabe: rešitev za podporo nudenju storitve sistemske rezerve za povrnitev frekvence, lokalna rešitev za upravljanje z energijo oziroma rešitev za industrijo in lokalna rešitev za mali poslovni ali gospodinjski odjem. Preberi več
  • Energija – Merjenje - GemaLogic je napredna programska rešitev za učinkovito upravljanje z energijo. Omogoča sistematičen pristop k izboljšavam energetske učinkovitosti in zmanjšanju stroškov za energijo. Primerna je za vse organizacije, ne glede na področje njihovega poslovanja in velikost. Prinaša najsodobnejše načine zajema podatkov o porabi energije, njihovo spremljanje in analizo ter uvajanje nenehnih izboljšav, z namenom zagotavljanja učinkovitosti. […]Preberi več

KONTAKTIRAJTE NAS

Želite več informacij o naših storitvah in izdelkih? Z veseljem vam pomagamo.

Pišite nam