Energija – Prožnost

Programska rešitev GemaLogic Flexibility omogoča rešitev združevanja in prilagajanja odjema ter proizvodnje razpršenih virov in prilagodljivih bremen za potrebe podpore nudenja storitev sistemske rezerve za povrnitev frekvence podpore ter podporo pri nakupu in prodaji ter izravnavi trga z električno energijo. Sistemske storitve pomenijo storitve, ki so nujne za zagotavljanje zanesljivega in varnega obratovanja prenosnih in distribucijskih sistemov.

 

Za potrebe nudenja podpore pri nakupu in prodaji ter izravnavi trga z električno energijo GemaLogic Flexibility omogoča rešitev za podporo pri nakupu in prodaji električne energije za dan v naprej in znotraj dneva (v nadaljevanju DayAhead – DA in IntraDay – ID).

 

Najpogostejši prilagodljivi viri in bremena, ki jih lahko združuje programska rešitev GemaLogic Flexibility so:

 • razpršeni viri električne energije:
 • sončne elektrarne,
 • male hidroelektrarne,
 • elektrarne na biomaso in zemeljski plin,
 • naprave za soproizvodnjo toplote in električne energije,
 • dizel električni agregati,
 • črpalne elektrarne,
 • plinske turbine,
 • industrijski odjem,
 • mali poslovni in gospodinjski odjem,

 

Programska rešitev GemaLogic Flexibility je namenjena upravljanju z razpršenimi proizvodnimi viri in prilagodljivimi bremeni za potrebe zagotavljanja upravljanja odjema. GemaLogic Flexibility nudi rešitve storitev zagotavljanja rezerve za povrnitev frekvence (v nadaljevanju rRPF) ali za nudenje fleksibilne energije na trgu z električno energijo.

 

GemaLogic Flexibility nudi tri tipske možnosti uporabe:

 • GemaLogicFlexibility rešitev za podporo nudenju storitve sistemske rezerve za povrnitev frekvence,
 • GemaLogicFlexibility lokalna rešitev za upravljanje z energijo oziroma rešitev za industrijo in
 • GemaLogicFlexibility lokalna rešitev za mali poslovni ali gospodinjski odjem.

 

Programsko rešitev GemaLogic Flexibility za zagotavljanje rezerve za povrnitev frekvence je mogoče enostavno povezati s t.i. lokalnimi rešitvami. Lokalna rešitev za upravljanje z energijo lahko predstavlja nadgradnjo obstoječih sistemov za energetski management (angl. Home Energy Management System, Factory Energy Management System, xEnergy Management System) in uporabniku nudi zajem in analizo podatkov za potrebe izračuna napovedi ter prilagajanja odjema električne energije, upravljanja prilagodljivih bremen ter optimiziranja stroškov porabe električne energije glede na razmere na trgu z električno energijo.

 

Programska rešitev GemaLogic Flexibility je namenjena povečanju kakovosti oskrbe z električno energijo, učinkovitejši izrabi razpršenih obnovljivih virov, ko so le-ti na voljo ter predvsem na račun slednjih zagotavljati večjo stabilnost in zanesljivost EES.

 

Programska rešitev GemaLogic Flexibility omogoča enostavno povezovanje z lokalnimi rešitvami GemaLogic Flexibility – lokalnimi rešitvami za industrijo, zgradbe, gospodinjstva. Za povezovanje je uporabljen OpenADR protokol, ki je zasnovan za potrebe prejemanja in izvajanja funkcionalnosti upravljanja odjema električne energije ter omogoča standardizirano izmenjavo podatkov. Standard OpenADR je zasnovan na predhodnih OASIS standardih. Za potrebe povezovanja GemaLogic Flexibility z komunikacijskimi napravami je uporabljena komunikacijska povezovalna platforma, ki omogoča podporo najrazličnejšim komunikacijskim protokolom in standardom. Za lažjo konfiguracijo virov in komunikacijskih naprav je uporabniku na voljo konfiguracijsko orodje, ki integrira in tipizira komunikacijske naprave ter vire in bremena.

Uporaba

KONTAKTIRAJTE NAS

Želite več informacij o naših storitvah in izdelkih? Z veseljem vam pomagamo.

Pišite nam