Posted by: admin Category: Energy Efficiency, Energy Management Comments: 0

[:en]What are the main benefits introducing energy management system with compliance to ISO 50001?

 

Holistic control over energy use

 • Digitalization of energy data
 • Consolidation of all energy data at one place- no switching between systems;
 • Establishment of a benchmarking process & insights into energy consumption (energy efficiency KPIs:);
 • Quick identification of areas for improvement.

 

Lower energy consumption

 • Reduction of energy consumption through monitoring and analysis →detecting problematic areas that can be improved with minimal or no capital investment;
 • Transparency of energy saving actions.

 

Lower energy costs

 • Reduces energy use = reduced energy bill
 • A tax refund / Financial aid in form of EBRD credit or development schemes
 • Cutting down on maintenance costs due to reduced stress on systems;
 • Introduction energy alerts →shorten reaction time in case of malfunctioning

 

Reduction of emissions & carbon footprint

 • Reduced energy consumption → reduced the carbon footprint

 

Compliance with the latest energy management standards

 • Obtaining ISO500001 certificate -recognized International Standard that helps you to Improve corporate image and credibility among customers, clients, and stakeholders

 

Our  energy management platform GemaLogic offer you a holistic overview of your energy consumtion, using advanced analyses:

 

According to dozens of projects we have done, clients from demanding industry fields can save from 3 to 7% of their energy consumption, that equals thousands of euros spent on energy bills, ROI of the energy management projects usualy go up to 300% +[:sl]Katere so glavne prednosti uvedbe sistema za upravljanje z energijo v skladu s standardom ISO 50001?

 

CELOSTEN NADZOR NAD PORABO ENERGIJE

 • digitalizacija energetskih podatkov;
 • konsolidacija vseh podatkov o energiji na enem mestu – brez preklapljanja med sistemi;
 • vzpostavitev primerjalnega procesa in vpogled v porabo energije (KPI za energetsko učinkovitost :);
 • hitra identifikacija področij za izboljÅ¡anje.

 

NIŽJA PORABA ENERGIJE

 • zmanjÅ¡anje porabe energije s spremljanjem in analizo → odkrivanje problematičnih področij, ki jih je mogoče izboljÅ¡ati z minimalnimi ali celo brez kapitalskih naložb;
 • preglednost ukrepov varčevanja z energijo.

 

NIŽJI STROŠKI ENERGIJE

 • zmanjÅ¡ana poraba energije = zmanjÅ¡an račun za elektriko/energijo;
 • povračilo davka/finančna pomoč v obliki kreditnih ali razvojnih shem EBRD;
 • zmanjÅ¡anje stroÅ¡kov vzdrževanja zaradi zmanjÅ¡anega obremenjevanja sistemov;
 • uvodna opozorila o energiji – skrajÅ¡ajo reakcijski čas v primeru okvare.

 

ZMANJÅ ANJE EMISIJ IN CO2

 • zmanjÅ¡ana poraba energije → zmanjÅ¡an ogljični odtis

 

SKLADNOST Z NAJNOVEJÅ IMI STANDARDI UPRAVLJANJA Z ENERGIJO

 • pridobitev certifikata ISO 500001 – priznan mednarodni standard, ki vam pomaga izboljÅ¡ati podobo in kredibilnost med kupci, strankami in zainteresiranimi.

 

Naša platforma za upravljanje z energijo GemaLogic, vam ponuja celovit pregled porabe energije z uporabo naprednih analiz:

 • SploÅ¡ni pregled
 • Stanje in arhiv stanj  (GLEJ VIDEO)
 • Geolokacijski pregled
 • Alarmi
 • Nadzorna plošča
 • ÄŒasovna primerjava
 • Energetska učinkovitost (Karakteristični kazalniki – KPI, M&T diagram, Določitev nove ciljne premice, CuSum) (GLEJ VIDEO)
 • Konturni prikaz (GLEJ VIDEO)
 • Energetsko knigovodstvo

Po več projektih, ki smo jih opravili, lahko stranke iz zahtevnih industrijskih področij prihranijo od 3 do 7% porabe energije, kar je enako tisoč evrov, porabljenih za račune za energijo, ROI projekti za upravljanje z energijo običajno dosežejo 300% +.[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *