Posted by: admin Category: Energy Management Tags: , , , Comments: 0

[:en]

Slovenian Eco Fund offers financial fundings to small and medium-sized enterprises for carrying out an energy audit or introduction of energy management system.

The amount of the available funds

Slovenian Eco Fund offers financial fundings to small and medium-sized enterprises for carrying out an energy audit introduction of an energy management system.
The amount of the available funds
The total amount of funds is EUR 500.000,00 EUR.

Costs covered
Costs for carrying out an energy audit or introducing energy management system, which the company orders via an external contractor (the company must select an external contractor that meets the criteria in accordance with the SIST EN 16247-5). The amount of grants is up to 50% of the eligible costs of carrying out an energy audit.

More information is here

[:sl]

Višina sredstev in upravičeni stroški

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 500.000,00 EUR.

Upravičeni stroški so stroški izvedbe energetskega pregleda oziroma stroški uvedbe sistema upravljanja z energijo ter pridobitve certifikata SIST EN ISO 50001 brez DDV. Med upravičene stroške pri uvedbi sistema upravljanja z energijo spadajo tudi stroški uspešno opravljenega usposabljanja za notranjega presojevalca sistema in/ali skrbnika sistema upravljanja z energijo.

Višina nepovratne finančne pomoči

Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV.
Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe uvajanja sistema za upravljanje z energijo brez DDV, vendar ne več kot 15.000,00 EUR.

Upravičene osebe

Upravičene osebe po tem javnem pozivu so podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=174

Za izvedbo energetskega pregleda mora podjetje izbrati zunanjega izvajalca, ki izpolnjuje kriterije glede znanja ter izkušenj, skladno s standardom SIST EN 16247-5. Za uvedbo sistema upravljanja z energijo mora podjetje izbrati zunanjega izvajalca ter presojevalca s strani akreditirane organizacije.

Podjetje Solvera Lynx d.o.o. bo izvajalo energetske preglede in uvedbo sistema v skladu z zahtevami naročnika, zahtevami slovenske metodologije, evropske direktive in slovenske zakonodaje (SIST ISO 50002 in SIST EN 16 247-5) za izvedbe energetskih pregledov.

Več o tem https://mailchi.mp/a265d8b0a594/finanna-sredstva[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *