Posted by: admin Category: Energy Audit Tags: , , Comments: 0

[:en]Slovenian Eco Fund offers financial fundings to small and medium-sized enterprises for carrying out an energy audit.

The amount of the available funds
The total amount of funds is EUR 300,000.00.

Costs covered
Costs for carrying out an energy audit, which the company orders via an external contractor (the company must select an external contractor that meets the criteria in accordance with the SIST EN 16247-5). The amount of grants is up to 50% of the eligible costs of carrying out an energy audit.

Eligible parties
The medium-sized enterprises (companies and sole proprietors) has fewer than 250 employees and the annual turnover not exceeding EUR 50 million.

More information is here[:sl]Državna pomoč Eko sklada v obliki nepovratnih sredstev malim in srednjim podjetjem za izvedbo energetskega pregleda.

Višina sredstev
Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 300.000,00 EUR.
Upravičeni stroški
Stroški izvedbe energetskega pregleda brez DDV, ki ga podjetje naroči pri zunanjem izvajalcu.
Višina nepovratne finančne pomoči
Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV.

Upravi
čene osebe
Srednje podjetje (gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki) ima manj kot 250 zaposlenih in letni promet, ki ne presega 50 milijonov EUR.
Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani www.ekosklad.si.
Javni poziv velja do objave zaključka javnega poziva v Uradnem listu Republike Slovenije.

Za izvedbo energetskega pregleda mora podjetje izbrati zunanjega izvajalca, ki izpolnjuje kriterije skladno s standardom SIST EN 16247-5

Več o tem [:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *