Posted by: admin Category: Demand Response Control System Comments: 0

[:en]Solvera Lynx can proudly share the example of successful use case of introduction of a smart grid on a national level within NEDO project.

Slovenian- Japanese project NEDO, is a three-year project, where management of electricity consumption in households is being implemented. It enables electricity consumers to actively manage their energy consumption and save money on electricity bills. The initiative is also expected to be beneficial for Slovenian electric power operators through preparing advanced infrastructure framework to improve their service quality.

In this project, Solvera Lynx provides software development, development of the electrical energy consumption management system (Demand Response Control System), hardware development and coordination’s of the installation of LoRaWAN wireless communication devices – Direct Load Control (ComBox.L DLC) devices for direct disconnection and the equipment for the energy consumption management in households (HEMS).

Direct Load Control (DLC) devices are placed in project participants’ households. DLC devices automatically switch off electrical loads at the time of power reserve (TSO – tertiary reserve) high network tariffs (DSO – Critical Peak Tariff) thus helping energy consumers to adjust their energy consumption and reduce their electricity bill. The devices were developed and produced by Solvera Lynx and are one of first direct load control devices using wireless LoRaWAN communication. Since start of the project we have reached 100% rate in devices operation.

Results of the projects so far are remarkable:

DSO Elektro Maribor and TSO ELES have benefited by better exploitation of the existing power grid instead of investing in grid expansion, the use of advanced secondary equipment, information and communication technologies, and cloud solutions. Average reach demand response of all included active users was:

  • in wintertime: 30 % of average demand power and
  • in summertime: 17 % of average demand power.”

 

Download Use Case (PDF) here

Download Use Case (PPT) here[:sl]

V okviru slovensko-japonskega sodelovanja na področju pametnih omrežij, t.i. NEDO projekta, se izvaja pilotni projekt upravljanja odjema električne energije gospodinjstev. Gre za enega izmed prvih projektov upravljanja odjema električne energije gospodinjstev v Sloveniji in je namenjen pridobivanju znanja in izkušenj pri gospodinjskih uporabnikih in njihovem obnašanju v primeru različnih načinov upravljanja odjema, prepoznati zahteve in načine integracije različnih informacijskih sistemov za potrebe vodenja elektrodistribucijskega omrežja ter preveriti, kako lahko različne vrste naprav za upravljanje odjema povežemo v celoten sistem upravljanja z energijo v elektrodistribucijskem podjetju.

Solvera Lynx koordinira enega od 4 sklopov projekta NEDO, in sicer WG3, v katerem sodelujemo z elektrodistribucijskim podjetjem Elektro Maribor, EIMVjem, TECESom, Lokalno energetsko agencijo Ptuj, Kreativnim laboratorijem ter več kot 800 končnimi uporabniki omrežja (, ki so pristopili k projektu Premakni porabo. Gre za enega izmed prvih projektov upravljanja odjema električne energije gospodinjstev v Sloveniji in je namenjen pridobivanju znanja in izkušenj pri gospodinjskih uporabnikih in njihovem obnašanju v primeru različnih načinov upravljanja odjema (angl.: »Demand Response«) v času, ko je v omrežju obdobje visoke porabe energije. Prav tako je cilj prepoznati zahteve in načine integracije najrazličnejših informacijskih sistemov za potrebe vodenja elektrodistribucijskega omrežja ter preveriti, kako lahko različne vrste naprav za upravljanje odjema povežemo v celoten sistem upravljanja z energijo v elektrodistribucijskem podjetju.

V okviru projekta je Solvera Lynx zagotovila tudi razvoj programske opreme, sistema za upravljanje vodenega odjema (Deman Response Control System) ter koordinirala namestitev ComBox.L DLC naprav, ki z DRCS sistemom komunicirajo preko LoRaWAN brezžičnega omrežja in namestitev opreme za upravljanje rabe z energijo v gospodinjstvih (Home energy Management System) dveh slovenskih ponudnikov, in sicer podjetja Entia in Robotina. Omenjene naprave služijo za neposredni odklop električnih porabnikov. V projekt Premakni porabo pa je vključenih tudi nekaj več, kot 800 končnih uporabnikov omrežja, ki imajo nameščen zgolj obračunski števec za merjenje pretokov električne energije (v nadaljevanju sistemski števec) in so vključeni v sistem naprednega merilnega sistema. S spodbudo, ki je bila pripravljena s strani Agencije za energijo RS za t.i. aktivnega odjemalca je bila pripravljena shema prilagajanja odjema. Doseženo je bilo, da se končni uporabniki omrežja lahko aktivno vključijo v programe prilagajanja odjema ter  tako prispevajo k razvoju naprednih storitev elektroenergetskega sistema [2].

Z vstopom v shemo prilagajanja odjema, odobreno s strani Agencije za energijo RS, so končni uporabniki omrežja za obdobje enega leta postali del skupine aktivnih odjemalcev na območju 10 občin na desni strani Drave, ki jih pokriva razdelilna transformatorska postaja (RTP) Breg. Obenem pa so navedeni aktivni odjemalci postali tudi del pomembnega mednarodnega projekta, ki zajema tako slovenska kot japonska podjetja in bo podal usmeritve za razvoj naprednih tarif za celotno Slovenijo. Projekt pokriva občine Cirkulane, Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Makole, Podlehnik, Ptuj, Starše, Videm  in Žetale, kot to prikazuje Slika 1.

Slovensko-japonski projekt omogoča zanesljivejšo oskrbo, predstavlja priložnost za domačo industrijo, na podlagi pridobljenih izkušenj pa bo podal usmeritve za celotno Slovenijo.

 

Å tudija primera (ENG)[:]

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *