Bat2Life: Pametno upravljanje odjema in proizvodnje EE z uporabo baterije 2. življenjskega obdobja

Opis projekta.

RRI Projekt Bat2Life razvija inovativno platformo za učinkovito rabo baterij iz električnih vozil v hranilnikih energije. S tem prispeva k nizkoogljičnemu krožnemu gospodarstvu, zelenemu razvoju in ničelnim emisijam toplogrednih plinov. Projekt spodbuja raziskave in razvoj ter povečuje delež investicij v R&D, hkrati pa izboljšuje energetsko učinkovitost obnovljivih virov energije. S celovitim pristopom želi projektna ekipaSolvera Lynx in Metron Inštitut, doseči trajnostno rabo baterij in povečati uporabo obnovljive energije v Sloveniji. RRI projekt Bat2Life celovito prispeva k doseganju navedenih strateških ciljev. Razvoj inovativne digitalne platforme in tipiziranega modula baterijskega hranilnika iz delno izrabljenih baterij iz EV bo omogočil razvoj integriranih rešitev fleksibilnih in energetsko učinkovitih sistemov proizvodnje in odjema električne energije, ki poleg hranilnikov vključujejo tudi OVE (sončne elektrarne) in polnilne postaje. Tudi akronim projekta je poveden: Bat (baterija) 2 (za drugo) Life (življenjsko obdobje). Baterija se bo tako v drugem življenjskem ciklu iz trajnostne mobilnosti preselila v stacionarne sisteme, ki omogočajo izboljšanje energetske učinkovitosti. 

Namen projekta.

Namen RRI projekta Bat2Life je razvoj in raziskave v smeri reševanja razvojnih izzivov in priložnosti na področju pametnega upravljanja odjema in proizvodnje električne energije (EE) z uporabo baterijskih hranilnikov energije, zgrajenih iz baterij 2. življenjskega obdobja, ki so bile pred tem uporabljene v električnih vozilih (EV).

Načrtovani in doseženi rezultati projekta.

Rezultat projekta, predstavlja povsem nov visokotehnološki produkt z visoko dodano vrednostjo, namenjen uporabi v EE za potrebe zelenega prehoda gospodinjstev in malih poslovnih odjemalcev. Sistem ima velik tržni potencial tako v Sloveniji, kot tudi v regiji in na globalni ravni. Rezultati RRI projekta bodo imeli le posreden vpliv na nastajanje odpadkov. Uporabna doba baterij se bo s predlaganim RRI projektom podaljšala za okvirno 10 let, vendar bo potrebno baterije ob koncu življenjske dobe kljub temu reciklirati. Dobra stran podaljšanja uporabne dobe baterij je tudi v tem, da imamo dodatnih 10 let časa, da razvijemo in industrializiramo procese razgradnje baterij in reciklaže ter ponovne uporabe materialov iz izrabljenih baterij. Rezultati RRI projekta pozitivno vplivajo na področje podnebnih sprememb in sicer na podpodročjih: 

a)  z vsako baterijo iz e-vozila, ki ji »vdihnemo« novo življenje v baterijskem hranilniku, je obseg zmanjšanja CO2 odtisa podoben zmanjšanju odtisa bo prehodu iz vozila z motorjem notranjih zgorevanje na električno vozilo,

b) izboljšana energetska učinkovitost OVE in energetskih otokov z baterijskimi hranilniki in posledično zmanjšanje toplogrednih plinov,

c) s podaljšanjem uporabne življenjske dobe baterij v drugih aplikacijah iz e-vozil se bo izboljšala polnilna infrastruktura in s tem atraktivnost e-mobilnosti.

Finančna vrednosti in višina financiranja projekta.

  • Skupna finančna vrednost projekta: 565.711,40 EUR
  • Skupni znesek sofinanciranja: 299.946,20 EUR

Naložba je del ukrepov načrta, ki se financira iz mehanizma za okrevanje in odpornost.

NOO načrt za okrevanje in odpornost

Trajanje projekta.

  • 1. januar 2023 – 31. december 2024 

Partnerji projekta.

  • Solvera Lynx – srednje veliko IKT podjetje in eden vodilih ponudnikov rešitev za učinkovito rabo energije, razvojni dobavitelj v Sloveniji in tudi širše v regiji.
  • Metron Inštitut – malo inovativno visokotehnološko podjetje, ki razvija inovativne rešitve na področju električne mobilnosti, s poudarkom na rešitvah za trajnostni energetski krog. 

Financira Evropska unija – NextGenerationEU.

Logo Evropske unije NextGenerationEU
Logo MGTŠ, logo ministrstvo za gospodarstvo, turizem in šport
NOO načrt za okrevanje in odpornost
Spirit Slovenija