Solvera Lynx Blog.

Radi pišemo o tem, kar pritegne našo pozornost, tako kot imamo radi upravljanje z energijo.

Praznujemo 20 let poslovanja!

Že 20 let za vas razvijamo in ponujamo napredne informacijske in komunikacijske rešitve na področjih oskrbe z energijo in vodo za segment industrija, zgradba in transport. Od ustanovitve leta 2002, postavljamo nove meje na področju programske opreme za energetski management, ki podjetjem in organizacijam nudi informacijsko podporo pri upravljanju z energijo in vod, tako pri dobaviteljih in distributerjih, kot pri končnih porabnikih. Naša zgodba se je začela z razvojem sistema GEMA za energetski management na področju plina zatem na področju železnic, kjer se je razvil model za dolgoročno napoved porabe zemeljskega plina. Leto kasneje smo razvili rešitev spremljanja rabe energije...

Digitalizacija namakanja zelenjave

Projekt Digitalizacija namakanja zelenjave se izvaja v okviru ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020, podukrepa 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. KRATEK OPIS PROJEKTA V projektu bomo razvili aplikacijo, ki bo kmetom zelenjadarjem na podlagi meritev vode v tleh v realnem času, razvojne faze rastline ter vremenske napovedi podal namakalni nasvet, t.j. svetoval primeren čas namakanja in količino vode potrebne za namakanje. Preko aplikacije bodo kmetje vsak dan prejemali namakalni nasvet in spremljali spremembe količine vode v tleh. GLAVNI CILJI PROJEKTA V projektu bo razvita aplikacija in pripadajoč informacijski sistem, ki bo kmetom, ki se...

Zakaj industrije potrebujejo energetski pregled zdaj?

ZAKAJ INDUSTRIJA POTREBUJE ENERGETSKI PREGLED ZDAJ BOLJ KOT KADARKOLI PREJ? Energetski pregled je postopek, ki se ga poslužujejo v različnih panogah. Izkušen energetski manager pregleduje in analizira pretok energije v zgradbi ali objektu ter na podlagi ugotovitev določi najboljše ukrepe delovanja za varčevanje z energijo. Energija je zelo pomemben del industrije, saj brez energije nobena industrija ne more preživeti in delati učinkovito. Dejstvo je, da so industrije odgovorne za velik del celotne svetovne porabe energije. V Sloveniji kar dobro četrtino končne rabe energije porabi industrija.  Obstaja veliko načinov za doseganje energetske učinkovitosti v industriji, vendar je energetski pregled še vedno ena najučinkovitejših metod. Industrije potrebujejo energetske...

Polnilne postaje za električna vozila povečujejo zadovoljstvo zaposlenih

Trg električnih avtomobilov cveti, saj je leto 2021 imelo najvišjo letno rast po letu 2012 in predstavljajo 8,3% svetovnega avtomobilskega trga. Danes je električno vozilo eno od desetih prodanih vozil v Evropi. Ocenjuje se, da bo do leta 2030 na cestah do 240 milijonov električnih vozil po vsem svetu. Električna vozila so ključnega pomena pri razogljičenju prometa, ki je odgovoren za 12% vseh emisij toplogrednih plinov v Evropi. Vožnja z električnim avtomobilom postaja vse bolj priljubljena. Več kot tretjina evropskih voznikov meni, da imajo na delovnem mestu še vedno premalo možnosti za polnjenje svojih električni avtomobilov. Večina lastnikov električnih vozil je...

E-mobilnost je v trendu

Do leta 2020 je v Sloveniji bilo postavljenih 628 javnih polnilnih polnilnih postaj za električna vozila. Za oskrbo z električno energijo je po podatkih Evropskega združenja avtomobilskih proizvajalcev pri nas v omrežju 628 javnih polnilnic medtem, ko je neuradno število precej višje in je blizu cilja 1.200 polnilnic. Cilj je bil predviden v okvirju Strategije na področju razvoja trga za vzpostavitev ustrezne infrastrukture v zvezi z alternativnimi gorivi v prometnem sektorju. Strategija predvideva, da jih bo leta 2025 postavljenih že 7.000, pet let kasneje pa kar 22.300. V Sloveniji se vozi že skoraj 7.000 električnih avtomobilov in lahkih gospodarskih vozil. S ponosom...

Učinkovit in uspešen sistem upravljanja z energijo

Učinkovit in uspešen sistem upravljanja z energijo V LETU 2020 JE BILA ENERGETSKA ODVISNOST SLOVENIJE ZA 7 ODSTOTNIH TOČK NIŽJA KOT V LETU 2019! Energetska odvisnost je razmerje med neto uvozom (uvoz - izvoz) in oskrbo z energijo na ravni države in meri odvisnost države od uvoza energije. Ta se je znižala, predvsem zaradi zmanjšanega uvoza naftnih proizvodov in sicer za 16%, ter povečane domače proizvodnje energije. Slovenija je v letu 2020 z domačimi viri energije zadovoljila 55% potreb po energiji. CERTIFIKAT ISO 500001 Sistem upravljanja z energijo Cilj standarda je pomagati organizacijam vzpostaviti sisteme in postopke, potrebne za izboljšanje energetske učinkovitosti. Tako sistematično...

Rešitve pametnega mesta: Daljinsko odčitavanje porabe vode

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v letu 2020 Slovenija imela 27% izgube načrpane vode in 3% dobavljene neobračunane vode. Z daljinskim odčitavanjem komunalna podjetja, mesta in poslovni subjekti nagovarjajo izzive s katerimi se najpogosteje srečujejo pri dobavi oz. porabi vode: Povečanje porabe vode in njega učinkovita poraba Zagotovitev točnih in pravočasnih obračunskih podatkov ter planiranje porabe Pravočasna prepoznava puščanj in alarmiranje Optimizacija poslovanja – nižanje obratovalnih stroškov in stroškov odčitavanja vodomerov. Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bila skoraj polovica načrpane vode iz javnega vodovoda v letu 2020 dobavljena gospodinjstvom – več kot 84 milijonov m3. Gospodinjstva so v letu 2020 porabila nekoliko...