Solvera Lynx Blog.

Radi pišemo o tem, kar pritegne našo pozornost, tako kot imamo radi upravljanje z energijo.

Kako do učinkovitega sistema upravljanja z energijo

Upravljanje z energijo je postalo ključno za podjetja, ki želijo zmanjšati stroške, povečati učinkovitost ter zmanjšati svoj ogljični odtis. Učinkovit sistem upravljanja z energijo (energy management system – EMS) omogoča podjetjem, da optimizirajo svojo porabo energije in se prilagodijo spreminjajočim se potrebam trga. Poleg tega EMS pomaga podjetjem izpolnjevati zakonodajne zahteve, izboljšati konkurenčnost ter prispevati k trajnostnemu razvoju. Sistem upravljanja z energijo vključuje več ključnih korakov, ki zagotavljajo celovit pristop k učinkoviti rabi energije in doseganju trajnostnih ciljev. Pred začetkom implementacije sistema upravljanja z energijo, je pomembno, da razumete specifične potrebe in cilje podjetja. Postavite si vprašanja, kot so: Kakšni so trenutni...

Energetsko knjigovodstvo

Digitalizacija in avtomatizacija sta postali neizogibna pot za podjetja in javne ustanove, ki upravljajo z večjim številom zgradb, poslovnih prostorov in drugih objektov. Predstavljamo vam Energetsko knjigovodstvo: napredno orodje, ki obljublja transformacijo vašega energetskega upravljanja. Energetsko knjigovodstvo v sistemu GemaLogic je modularna funkcionalnost, ki je oblikovana za enostavno in natančno sledenje porabe energije in vode. Z uporabo te rešitve je mogoče avtomatizirati vpisovanje podatkov iz mesečnih računov za energijo in vodo. Ta proces se ne omejuje le na obdelavo računov; omogoča tudi avtomatsko zajemanje zneskov po postavkah iz e-računov dobaviteljev energije, vključno za električno energijo in plin. Pošlji povpraševanje Energetsko knjigovodstvo...

Nov tarifni sistem omrežnine 2024 in kako vam lahko pripomoremo k lažjemu upravljanju stroška

V prihodnjih mesecih se obeta revolucija v načinu obračunavanja omrežnine za električno energijo. Z dnem 1. oktobra 2024 bo začel veljati nov tarifni sistem, ki bo prinesel temeljne spremembe v načinu, kako se obračunava omrežnina. Glavni cilj tega sistema je spodbuditi uporabnike k prilagajanju svojega odjema električne energije, kar bo pomagalo optimizirati distribucijski sistem ter posledično tudi širši elektroenergetski sistem. Nov sistem, ki se bo osredotočal na 15-minutne intervalne vrednosti odjema, bo deloval z dvema sezonama: višjo, ki bo potekala od novembra do februarja, in nižjo, ki bo trajala od marca do oktobra. Poleg tega bo razdeljen na pet časovnih...

Sofinanciranje uvedbe sistema upravljanja z energijo

Želeli bi vas opomniti, da je na Eko skladu še vedno objavljen javni poziv za poslovne subjekte, ki želijo vlagati v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije. Med ukrepi za katere se prizna nepovratna finančna spodbuda je tudi uvedba sistema upravljanja z energijo.  Namen javnega poziva je omogočiti poslovnim subjektom pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Javni poziv spodbuja izvajanje novih naložb v stavbah in tehnoloških procesih, vključno z učinkovito rabo električne energije ter uporabo odpadne toplote v procesih. Solvera Lynx vam pomaga do uvedbe sistema upravljanja z energijo, ki prinaša...

Kako izbrati optimalno pot za večjo učinkovitost podjetja? Energetski pregled ali sistem upravljanja z energijo?

V današnjem času, ko svet strmi k trajnostnemu razvoju, postaja energetska učinkovitost pomembna tema predvsem za velika podjetja. Evropska direktiva o energetski učinkovitosti celo določa obvezo za velike gospodarske družbe (velike porabnike energije), da morajo izvajati energetske preglede na vsake štiri leta ali uvesti sistem upravljanja energije v skladu z evropskimi ali mednarodnimi standardi (kot je standard ISO 50001), ki izključuje obveznost izvajanja energetskega pregleda. Kaj torej izbrati, energetski pregled ali sistem upravljanja z energijo? Vsak pristop ima svoje prednosti in omejitve, zato je ključnega pomena, da podjetja preučijo možnosti in izberejo tisto, ki najbolje ustreza njihovim potrebam in...

Polnilna postaja z dinamičnim prilagajanjem moči polnjenja

Kljub splošnemu upadu avtomobilskega trga v EU, je število registracij novih električnih vozil v lanskem letu še naprej naraščalo. Tržni delež električnih vozil se je povzpel na 12,1%, kar pomeni rast za 3 odstotne točke v primerjavi z letom 2021. Rast priljubljenosti električnih vozil predstavlja nove izzive glede polnilne infrastrukture. Čeprav je javna infrastruktura v Sloveniji dobra, z 3,3 polnilnicami na 100 km ceste, se bo z večanjem števila električnih vozil še bolj obremenila. Zato je domača polnilna postaja vedno bolj pomembna in skoraj nujna, še posebej v času prometnih konic in migracij. V Evropi je polnjenje na javnih polnilnicah od...

Učinkovita raba energije v podjetjih. Kako jim pomagamo?

Učinkovita raba energije v podjetjih postaja kritična. Zaradi velikega števila obratovalnih parametrov in visoke frekvence preverjanja podatkov, postaja energetski proces še posebej v realnem času zelo zahteven in neobvladljiv. V praksi se zato uporabljajo specializirana orodja za avtomatski zajem ključnih podatkov iz različnih virov za celostno spremljanje rabe energije. Če podjetje nima sistematičnega sistema za upravljanje z energijo (EMS), lahko to predstavlja nevarnost in tveganje za uspešno delovanje podjetja. Centralno krmiljenje naprav, ki so na več lokacijah (HVAC enote, sistemi razsvetljave,..). Upravljanje HVAC (druge opreme, ki porabljajo energijo) na daljavo. Zagotavljanje funkcije merjenja in spremljanja porabe energije, ki upraviteljem objektov ter stavb, energetskim...

Globalne emisije CO2 v letu 2023

V letu 2023 so globalne emisije CO2 povezane z energijo zrasle za 1,1 %, kar je povzročilo povečanje za 410 milijonov ton (Mt) in doseglo nov rekord, 37,4 milijarde ton (Gt). Kljub temu porastu, ki je bil sicer manjši v primerjavi z letom 2022, ko so emisije narasle za 490 Mt, so bile prisotne tudi pozitivne spremembe, saj so tehnologije čiste energije pomembno omejile rast emisij. Pomanjkanje hidroelektrične energije po svetu zaradi suše je povečalo emisije za približno 170 Mt, brez tega učinka bi emisije v globalnem elektroenergetskem sektorju dejansko padle. Napredek v razvoju tehnologij čiste energije, kot so sončna...

Študija primera: Energetski pregled proizvajalca gumenih izdelkov

V tem primeru študije primera bomo raziskali, zakaj je energetski pregled proizvajalca gumenih izdelkov nujen za doseganje učinkovite rabe energije. Številni primeri iz prakse jasno kažejo, da se podjetja včasih lotevajo ukrepov za učinkovito rabo energije parcialno in nepovezano z drugimi možnimi ukrepi. Tak pristop lahko privede do tehnično in ekonomsko neustreznih rešitev. Naročnik se je odločil postopno pristopiti k sledenju trajnostni rabi energije ter naročil energetski pregled, v katerem smo analizirali obstoječe stanje rabe energije v podjetju. Na podlagi tega smo pripravili strokovno argumentirane predloge za odločanje pri načrtovanju ukrepov učinkovite rabe energije (URE). S tem želimo doseči zmanjšanje...