Solvera Lynx Blog.

Radi pišemo o tem, kar pritegne našo pozornost, tako kot imamo radi upravljanje z energijo.

Sofinanciranje uvedbe sistema upravljanja z energijo

Želeli bi vas opomniti, da je na Eko skladu še vedno objavljen javni poziv za poslovne subjekte, ki želijo vlagati v učinkovito rabo energije in obnovljive vire energije. Med ukrepi za katere se prizna nepovratna finančna spodbuda je tudi uvedba sistema upravljanja z energijo.  Namen javnega poziva je omogočiti poslovnim subjektom pridobitev nepovratnih finančnih spodbud za izvedbo ukrepov učinkovite rabe energije in rabe obnovljivih virov energije. Javni poziv spodbuja izvajanje novih naložb v stavbah in tehnoloških procesih, vključno z učinkovito rabo električne energije ter uporabo odpadne toplote v procesih. Solvera Lynx vam pomaga do uvedbe sistema upravljanja z energijo, ki prinaša...

Kako izbrati optimalno pot za večjo učinkovitost podjetja? Energetski pregled ali sistem upravljanja z energijo?

V današnjem času, ko svet strmi k trajnostnemu razvoju, postaja energetska učinkovitost pomembna tema predvsem za velika podjetja. Evropska direktiva o energetski učinkovitosti celo določa obvezo za velike gospodarske družbe (velike porabnike energije), da morajo izvajati energetske preglede na vsake štiri leta ali uvesti sistem upravljanja energije v skladu z evropskimi ali mednarodnimi standardi (kot je standard ISO 50001), ki izključuje obveznost izvajanja energetskega pregleda. Kaj torej izbrati, energetski pregled ali sistem upravljanja z energijo? Vsak pristop ima svoje prednosti in omejitve, zato je ključnega pomena, da podjetja preučijo možnosti in izberejo tisto, ki najbolje ustreza njihovim potrebam in...

Postavitev prve sončne elektrarne na ključ

S ponosom predstavljamo naš projekt Sončna elektrarna na ključ. Projekt smo za naročnika uspešno izpeljali skupaj s partnerji. Ponosni smo, da smo razširili našo ponudbo energetskih rešitev v smeri trajnostne in zelene prihodnosti. Naše poslanstvo je ustvariti inovativne rešitve in napredna orodja, ki našim strankam omogočajo natančen nadzor in učinkovito rabo energije in ta projekt je ključen mejnik. Sončna elektrarna bo na približno 100m² veliki strešni površini letno proizvedla skoraj 13 MWh zelene električne energije, zaradi katere bo prihranjenih 3.26 ton emisij, postavitev take sončne elektrarne pa je enakovredna posaditvi 150 dreves. Sončna elektrarna na ključ Želite postati samooskrbni? Zagotovite si neodvisnost od...

Polnilna postaja z dinamičnim prilagajanjem moči polnjenja

Kljub splošnemu upadu avtomobilskega trga v EU, je število registracij novih električnih vozil v lanskem letu še naprej naraščalo. Tržni delež električnih vozil se je povzpel na 12,1%, kar pomeni rast za 3 odstotne točke v primerjavi z letom 2021. Rast priljubljenosti električnih vozil predstavlja nove izzive glede polnilne infrastrukture. Čeprav je javna infrastruktura v Sloveniji dobra, z 3,3 polnilnicami na 100 km ceste, se bo z večanjem števila električnih vozil še bolj obremenila. Zato je domača polnilna postaja vedno bolj pomembna in skoraj nujna, še posebej v času prometnih konic in migracij. V Evropi je polnjenje na javnih polnilnicah od...

CEDIT.SI – Celovita digitalna transformacija v steklarski industriji

Namen projekta CEDIT.SI je celovita digitalna preobrazba v verigah vrednosti življenjskih ciklov steklene embalaže, kar je skladno z namenom javnega razpisa Digitalna preobrazba gospodarstva. Dodeljene investicijske spodbude imajo cilj aktivno prispevati k celoviti digitalni preobrazbi poslovnih funkcij s poudarkom na dvigu in rasti produktivnosti, optimizaciji in zmanjšanju proizvodnih stroškov ter doseganju večje konkurenčnosti s pomočjo inovativnih tehnologij. Projekt poleg napredne digitalizacije steklarske proizvodnje obsega tudi digitalno preobrazbo konzorcijskih partnerjev, kot tudi digitalizacijo interakcij z zunanjimi deležniki projekta. Natančneje bo uvedenih 8 naprednih digitalnih tehnologij ter transformiranih 14 poslovnih funkcij pri skupno 10 konzorcijskih partnerjev. Končni rezultat projekta bo krepitev konkurenčnosti...

Učinkovita raba energije v podjetjih. Kako jim pomagamo?

Učinkovita raba energije v podjetjih postaja kritična. Zaradi velikega števila obratovalnih parametrov in visoke frekvence preverjanja podatkov, postaja energetski proces še posebej v realnem času zelo zahteven in neobvladljiv. V praksi se zato uporabljajo specializirana orodja za avtomatski zajem ključnih podatkov iz različnih virov za celostno spremljanje rabe energije. Če podjetje nima sistematičnega sistema za upravljanje z energijo (EMS), lahko to predstavlja nevarnost in tveganje za uspešno delovanje podjetja. Centralno krmiljenje naprav, ki so na več lokacijah (HVAC enote, sistemi razsvetljave,..). Upravljanje HVAC (druge opreme, ki porabljajo energijo) na daljavo. Zagotavljanje funkcije merjenja in spremljanja porabe energije, ki upraviteljem objektov ter stavb, energetskim...

Kakovost zraka v zaprtih prostorih

Mnogokrat spregledamo kako pomembna je kakovost zraka v prostorih, saj ga ne vidimo in preprosto pozabimo. Čeprav nas velika večina ljudi večji del dneva preživi v zaprtih prostorih v službi ali doma, se ne zavedamo kakšen zrak vdihavamo. Mnogi menijo, da je zrak zunaj bolj onesnažen kot v zaprtih prostorih, vendar raziskave kažejo, da je stopnja onesnaženosti zraka v zaprtih prostorih od 2-5x večja kot zunaj. Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih je ena najbolj podcenjenih zdravstvenih težav podjetij. Če je v prostorih raven CO2 visoka, možgani prejmejo manj kisika, kar povzroča glavobole, slabo koncentracijo, poslabšanje alergij in hitrejše širjenje virusov....

10 ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v gospodinjstvih

Naš življenjski slog močno vpliva na naš planet, zato so odločitve pomembne. Glede na podatke Statističnega urada Republike Slovenije v Sloveniji v zrak izpustimo 20.000 kiloton emisij v ekvivalentu CO2 letno, od tega je 20% iz gospodinjstev. Z nagovarjanjem vseh gospodinjstev želimo prispevati k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Pridružite se nam od doma, do pisarne in povsod vmes. Majhne spremembe lahko naredijo veliko. Organizacija združenih narodov je predstavila 10 ukrepov, ki jih lahko vsak posameznik vpelje v svoj življenjski slog in tako pomaga pri reševanju podnebne krize. Velik del električne energije in toplote pridobivamo iz premoga, nafte in plina. Poskusite porabiti manj energije...

Študija primera: Energetski pregled proizvajalca gumenih izdelkov

V tem primeru študije primera bomo raziskali, zakaj je energetski pregled proizvajalca gumenih izdelkov nujen za doseganje učinkovite rabe energije. Številni primeri iz prakse jasno kažejo, da se podjetja včasih lotevajo ukrepov za učinkovito rabo energije parcialno in nepovezano z drugimi možnimi ukrepi. Tak pristop lahko privede do tehnično in ekonomsko neustreznih rešitev. Naročnik se je odločil postopno pristopiti k sledenju trajnostni rabi energije ter naročil energetski pregled, v katerem smo analizirali obstoječe stanje rabe energije v podjetju. Na podlagi tega smo pripravili strokovno argumentirane predloge za odločanje pri načrtovanju ukrepov učinkovite rabe energije (URE). S tem želimo doseči zmanjšanje...

Stavbe so ključ do neto ničelnih emisij

Stavbe so ključ do neto ničelnih emisij, kar postaja vedno bolj očitno v sodobnem energetskem sistemu. Brezemisijske stavbe, ki aktivno zmanjšujejo emisije toplogrednih plinov, so zdaj ključna sestavina poti proti trajnostni prihodnosti. S skrbnim energetskim managementom, izrabo obnovljivih virov in naprednimi tehnologijami lahko pomembno prispevamo k zmanjšanju emisij ter povečanju energetske učinkovitosti stavb. Brezemisijske stavbe so stavbe, ki skoraj v celoti odpravijo emisije toplogrednih plinov iz svojega delovanja, tako da uravnotežijo izpuste z ukrepi za zmanjšanje emisij ali z uporabo obnovljivih virov energije. Cilj brezemisijskih stavb je doseči neto ničelne emisije, kjer proizvedena energija iz obnovljivih virov pokrije ali preseže...

Praznujemo 21 let poslovanja

15. julij je vsako leto za nas prav poseben dan, saj praznujemo 21 let poslovanja. Naše poslanstvo še naprej ostaja isto - zagotavljanje vrhunskih rešitev za učinkovito upravljanje z energijo. Zahvaljujemo se vsem za vaše zaupanje in sodelovanje skozi ta dolga leta. 21 let poslovanja nam je doprineslo veliko prebojev in inovacij, ki so nam omogočili, da se razvijamo in rastemo kot podjetje. Naročniki ste neprecenljiv del naše poti, saj smo skupaj dosegli izjemne rezultate in ustvarili pozitiven vpliv na področju energetske učinkovitosti. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo naši ekipi talentiranih in predanih strokovnjakov, ki so gonilo našega uspeha. Vaša predanost in...