Solvera Lynx Blog.

Radi pišemo o tem, kar pritegne našo pozornost, tako kot imamo radi upravljanje z energijo.

Kako izbrati optimalno pot za večjo učinkovitost podjetja? Energetski pregled ali sistem upravljanja z energijo?

V današnjem času, ko svet strmi k trajnostnemu razvoju, postaja energetska učinkovitost pomembna tema predvsem za velika podjetja. Evropska direktiva o energetski učinkovitosti celo določa obvezo za velike gospodarske družbe (velike porabnike energije), da morajo izvajati energetske preglede na vsake štiri leta ali uvesti sistem upravljanja energije v skladu z evropskimi ali mednarodnimi standardi (kot je standard ISO 50001), ki izključuje obveznost izvajanja energetskega pregleda. Kaj torej izbrati? Vsak pristop ima svoje prednosti in omejitve, zato je ključnega pomena, da podjetja preučijo možnosti in izberejo tisto, ki najbolje ustreza njihovim potrebam in ciljem. Sistem upravljanja z energijo (EMS – Energy...

Postavitev prve sončne elektrarne na ključ

Z veseljem vam predstavljamo naš prvi projekt postavitve sončne elektrarne na ključ za naročnika, ki smo ga uspešno izpeljali skupaj s partnerji! Ponosni smo, da smo razširili našo ponudbo energetskih rešitev v smeri trajnostne in zelene prihodnosti. Naše poslanstvo je ustvariti inovativne rešitve in napredna orodja, ki našim strankam omogočajo natančen nadzor in učinkovito rabo energije in ta projekt je ključen mejnik. Sončna elektrarna bo na približno 100m² veliki strešni površini letno proizvedla skoraj 13 MWh zelene električne energije, zaradi katere bo prihranjenih 3.26 ton emisij, postavitev take sončne elektrarne pa je enakovredna posaditvi 150 dreves. Postavitev prve sončne elektrarne na ključ Želite...

Vaš partner za učinkovito upravljanje z energijo že 21 let

15. julij je vsako leto za nas prav poseben dan. Praznujemo in obeležujemo našo dolgoletno prisotnost na trgu, letos že 21. leto. Naše poslanstvo še naprej ostaja isto - zagotavljanje vrhunskih rešitev za učinkovito upravljanje z energijo. Zahvaljujemo se vsem za vaše zaupanje in sodelovanje skozi ta dolga leta. V 21 letih smo dosegli veliko prebojev in inovacij, ki so nam omogočili, da se razvijamo in rastemo kot podjetje. Naročniki ste neprecenljiv del naše poti, saj smo skupaj dosegli izjemne rezultate in ustvarili pozitiven vpliv na področju energetske učinkovitosti. Ob tej priložnosti se zahvaljujemo naši ekipi talentiranih in predanih strokovnjakov, ki...

Polnilna postaja z dinamičnim prilagajanjem moči polnjenja

Kljub splošnemu upadu avtomobilskega trga v EU, je v lanskem letu število registracij novih električnih vozil še naprej naraščalo. Kot rezultat, je tržni delež električnih vozil narasel na 12,1%, kar predstavlja rast za 3 odstotne točke v primerjavi z letom 2021. Vse več ljudi se odloča za nakup električnega vozila, kar lahko predstavlja nove izzive na področju polnilne infrastrukture. Javna infrastruktura v Sloveniji je trenutno dobra – 3,3 polnilnice na 100 km ceste, ki bo z rastjo število električnih vozil vedno bolj obremenjena. Že zdaj se v času prometnih konic in migracij (npr. poletne počitnice) na hitrih polnilnicah vijejo kolone,...

Uspešno izvedeni energetski pregledi v letu 2022

Zelo smo ponosni na našo ekipo energetskih managerjev, ki je v preteklem letu uspešno zaključila 14 energetskih pregledov. Energetski pregledi so bili opravljeni na 52 lokacijah po celotni Sloveniji. Podjetja, ki so nam zaupala izvedbo energetskega pregleda delujejo v različnih panogah industrije, kot so predelovalne in gradbene industrije, podjetništva in svetovanja, zdravstva in medicine, trgovinske dejavnosti, založništva, proizvodnje itd. Skupno smo predlagali 78 ukrepov, ki bi skupno zmanjšali leto porabo: električne energije za 10.000 MWh, zemeljskega plina za 1.200 MWh, dizelskega goriva za 60.000 litrov in vode za 3.600 m3. V primeru, da bi podjetja uspešno uvedla vse predlagane ukrepe, bi lahko skupno prihranila 1.578.340...

CEDIT.SI – Celovita digitalna transformacija v steklarski industriji

Namen projekta CEDIT.SI je celovita digitalna preobrazba v verigah vrednosti življenjskih ciklov steklene embalaže, kar je skladno z namenom javnega razpisa Digitalna preobrazba gospodarstva. Dodeljene investicijske spodbude imajo cilj aktivno prispevati k celoviti digitalni preobrazbi poslovnih funkcij s poudarkom na dvigu in rasti produktivnosti, optimizaciji in zmanjšanju proizvodnih stroškov ter doseganju večje konkurenčnosti s pomočjo inovativnih tehnologij. Projekt poleg napredne digitalizacije steklarske proizvodnje obsega tudi digitalno preobrazbo konzorcijskih partnerjev, kot tudi digitalizacijo interakcij z zunanjimi deležniki projekta. Natančneje bo uvedenih 8 naprednih digitalnih tehnologij ter transformiranih 14 poslovnih funkcij pri skupno 10 konzorcijskih partnerjev. Končni rezultat projekta bo krepitev konkurenčnosti...

Kako podjetjem pomagamo do učinkovite rabe energije

Zaradi velikega števila obratovalnih parametrov in visoke frekvence preverjanja podatkov, postane energetski proces še posebej v realnem času zelo zahteven in neobvladljiv. V praksi se zato uporabljajo specializirana orodja za avtomatski zajem ključnih podatkov iz različnih virov za celostno spremljanje rabe energije. Če podjetje / organizacija nima sistematičnega sistema za upravljanje z energijo (EMS), lahko to predstavlja nevarnost in tveganje za uspešno delovanje podjetja. Centralno krmiljenje naprav, ki so na več lokacijah (HVAC enote, sistemi razsvetljave,..). Upravljanje HVAC (druge opreme, ki porabljajo energijo) na daljavo. Zagotavljanje funkcije merjenja in spremljanja porabe energije, ki upraviteljem objektov ter stavb, energetskim managerjem, ali drugim omogoča zbiranje...

Kakovost zraka v zaprtih prostorih

Mnogokrat spregledamo kako pomembna je kakovost zraka v prostorih, saj ga ne vidimo in preprosto pozabimo. Čeprav nas velika večina ljudi večji del dneva preživi v zaprtih prostorih v službi ali doma, se ne zavedamo kakšen zrak vdihavamo. Mnogi menijo, da je zrak zunaj bolj onesnažen kot v zaprtih prostorih, vendar raziskave kažejo, da je stopnja onesnaženosti zraka v zaprtih prostorih od 2-5x večja kot zunaj. Slaba kakovost zraka v zaprtih prostorih je ena najbolj podcenjenih zdravstvenih težav podjetij. Če je v prostorih raven CO2 visoka, možgani prejmejo manj kisika, kar povzroča glavobole, slabo koncentracijo, poslabšanje alergij in hitrejše širjenje virusov....

10 ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v gospodinjstvih

Naš življenjski slog močno vpliva na naš planet, zato so odločitve pomembne. Glede na podatke Statistični urad Republike Slovenije v Sloveniji v zrak izpustimo 20.000 kiloton emisij v ekvivalentu CO2 letno, od tega je 20% iz gospodinjstev. S kampanjo s katero nagovarjamo vsa gospodinjstva, ki lahko pripomorejo k zmanjšanju emisij toplogrednih plinov. Pridružite se nam od doma, do pisarne in povsod vmes. Majhne spremembe lahko naredijo veliko. Organizacija združenih narodov je predstavila 10 ukrepov, ki jih lahko vsak posameznik vpelje v svoj življenjski slog in tako pomaga pri reševanju podnebne krize. Velik del električne energije in toplote pridobivamo iz premoga, nafte in plina....

Stavbe so ključ do neto ničelnih emisij

V zadnjih letih se je izkazalo, da stavbe igrajo ključno vlogo v energetskem sistemu za doseganje neto ničelnih emisij. Brezemisijske stavbe, ki zmanjšajo ali odpravijo emisije toplogrednih plinov, postajajo ključna komponenta na poti k trajnostni prihodnosti. Z usklajenim energetskim managementom, izrabo obnovljivih virov in naprednimi tehnologijami lahko bistveno prispevamo k zmanjšanju emisij ter večji energetski učinkovitosti stavb. Brezemisijske stavbe so stavbe, ki skoraj v celoti odpravijo emisije toplogrednih plinov iz svojega delovanja, tako da uravnotežijo izpuste z ukrepi za zmanjšanje emisij ali z uporabo obnovljivih virov energije. Cilj brezemisijskih stavb je doseči neto ničelne emisije, kjer proizvedena energija iz obnovljivih...

Neenergetske prednosti energetsko učinkovitega podjetja

Vsi se zavedamo pomembnosti varčevanja z energijo in zmanjševanja stroškov energijskih virov v podjetjih. Vendar pa bi vas radi seznanili z dejstvom, da so prihranki pri stroških energije v resnici le del vseh koristi, ki jih prinaša upravljanje z energijo.  Neenergetske prednosti energetsko učinkovitega podjetja se nanašajo na koristi in vrednost, ki presegajo zgolj prihranke pri energiji. Energetsko učinkovita podjetja poleg zmanjšanja porabe energije prinašajo tudi druge pozitivne učinke in prednosti, ki niso neposredno povezane z energijo. V nadaljevanju vam bomo predstavili neenergetske prednosti energetsko učinkovitega podjetja. To pomeni, da imajo ti podjetja optimizirane proizvodne procese, ki omogočajo hitrejšo in bolj učinkovito...

Ovire pri izvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije

Uvedba sistema upravljanja z energijo sama po sebi ne prinaša takojšnjih prihrankov, omogoča pa nadzor nad energetskimi procesi, kar vodi do boljšega razumevanja delovanja sistemov. S tem podjetja  pridobijo podlago za boljše načrtovanje preventivnih ukrepov ter hitro korektivno ukrepanje ob morebitnih odstopanjih od optimalnega obratovanja (npr. ne ugašanje strojev, puščanje zraka in vode, ...).  Naše izkušnje in analize kažejo, da se v velikih podjetjih pogosto pojavljajo ovire pri izvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije, ki so povezane z različnimi dejavniki.  GemaLogic - programska rešitev za učinkovito upravljanje z energijo Ko organizacije obravnavajo energijo kot fiksni strošek, se pogosto ne zavedajo, kako lahko...