Solvera Lynx Blog.

Radi pišemo o tem, kar pritegne našo pozornost, tako kot imamo radi upravljanje z energijo.

Rešitve pametnega mesta: daljinski nadzor nad porabo vode

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v letu 2020 Slovenija imela 27% izgube načrpane vode in 3% dobavljene neobračunane vode.   ZAKAJ JE POMEMBNO DALJINSKO ODČITAVANJE PORABE VODE? Z daljinskim odčitavanjem komunalna podjetja, mesta in poslovni subjekti nagovarjajo izzive s katerimi se najpogosteje srečujejo pri dobavi oz. porabi vode: Povečanje porabe vode in njega učinkovita poraba Zagotovitev točnih in pravočasnih obračunskih podatkov ter planiranje porabe Pravočasna prepoznava puščanj in alarmiranje Optimizacija poslovanja - nižanje obratovalnih stroškov in stroškov odčitavanja vodomerov.   O PORABI VODE Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bila skoraj polovica načrpane vode iz javnega vodovoda v letu 2020 dobavljena gospodinjstvom...

Vodenje Odjema Električne Energije Pri Odjemalcih (Demand Response Control System)

VODENJE ODJEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI ODJEMALCIH (DEMAND RESPONSE CONTROL SYSTEM) Kratek opis projekta: Solvera Lynx sodeluje v slovensko-japonskem projektu NEDO, ki je triletni projekt pametnih omrežij, v katerem so osnovni partnerji Japonska razvojna agencija NEDO in njegov pooblaščeni izvajalec Hitachi ter družba ELES. Poleg družbe ELES bo na slovenski strani v projekt vključenih veliko število deležnikov, zato ga upravičeno imenujemo nacionalni projekt, zaradi česar je to tudi edinstven tovrsten projekt v Evropi. Sorodni projekti po Evropi so osredotočeni na ožje področje ali skupnosti, v našem primeru pa lahko z integriranimi in centralno vodenimi rešitvami v oblaku dejansko govorimo o uvajanju pametnega...

Deup – Demonstracija Celostnega Energetskega Upravljanja

  DEUP – DEMONSTRACIJA CELOSTNEGA ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA Podjetje Solvera Lynx se je priključilo konzorciju podjetij pod vodstvom podjetja Petrol, d.d. pri izvajanju projekta Demonstracija celostnega Energetskega Upravljanja (DEUP), v katerem bodo razvite rešitve aktivnega vključevanja odjema, napredno vodenje odziva odjema ter upravljanje z energijo. Demonstracijski projekti bodo izvedeni v sodelovanju z velikimi industrijskimi odjemalci iz železarske, avtomobilske in elektro industrije. Zaradi specifičnosti posameznih skupin odjemalcev in ciljne čimbolj aplikativne implementacije smo delo razdeli v 3 vsebinske sklope. prvi delovni sklop PLATFORMA ZA FLEKSIBILNO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO V JEKLARSTVU (STEELFLEX) vodi Solvera Lynx in se nanaša na razvoj napredne platforme za vodenje prilagodljivega...

Dekora – Pametna Dekoracija in Funkcionalizacija Embstekla

  DEKORA – PAMETNA DEKORACIJA IN FUNKCIONALIZACIJA EMBSTEKLA Z namenom krepitve globalnega tržnega položaja preko tehnološko prebojnih produktov in proizvodnih procesov, Steklarna Hrastnik, kot lastnik procesov in posla, kjer bo postavljena demonstracijska proizvodnja linija, v konzorcij združuje partnerje (RC eNeM, Solvera Lynx, Grec), katerih napredni produkti in storitve bodo komplementarno omogočili pilotni razvoj in demonstracijo linije proizvodnje naprednega embalažnega stekla, ki odgovarja izpostavljenim potrebam nove dobe: 1. Dvig dodane vrednosti produktov z upoštevanjem trendov digitalizacije, personalizacije in večje transparentnosti (cilj: razvoj novega tehnološkega postopka za avtomatski nanos funkcionalnih materialov na embalažno steklo in integracija elektronske komponente v pametno nalepko za embalažo). 2. Proizvodnja...

Sofinanciranje Individualnih Nastopov Podjetij na Mednarodnih Sejmih v Tujini v Letih 2019 – 2022

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019-2022. Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. Naziv sejma: E-WORLD ENERGY & WATER 2019 Datum: 05. – 07. FEBRUAR 2019Lokacija: Essen, NemčijaE-world energy and water 2019 je vrhunski evropski dogodek za energetske strokovnjake. Letos smo predstavili: GemaLogic – programsko opremo za upravljanje z energijo, rešitve za spremljanje energije in...

Digitalizacija Namakanja Zelenjave

DIGITALIZACIJA NAMAKANJA ZELENJAVE Projekt Digitalizacija namakanja zelenjave se izvaja v okviru ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020, podukrepa 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. Kratek opis projekta V projektu bomo razvili aplikacijo, ki bo kmetom zelenjadarjem na podlagi meritev vode v tleh v realnem času, razvojne faze rastline ter vremenske napovedi podal namakalni nasvet, t.j. svetoval primeren čas namakanja in količino vode potrebne za namakanje. Preko aplikacije bodo kmetje vsak dan prejemali namakalni nasvet in spremljali spremembe količine vode v tleh. Glavni cilji projekta V projektu bo razvita aplikacija in pripadajoč informacijski sistem, ki bo kmetom,...