Solvera Lynx Blog.

Radi pišemo o tem, kar pritegne našo pozornost, tako kot imamo radi upravljanje z energijo.

Deup – demonstracija celostnega energetskega upravljanja

DEUP – DEMONSTRACIJA CELOSTNEGA ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA Podjetje Solvera Lynx se je priključilo konzorciju podjetij pod vodstvom podjetja Petrol, d.d. pri izvajanju projekta Demonstracija celostnega Energetskega Upravljanja (DEUP), v katerem bodo razvite rešitve aktivnega vključevanja odjema, napredno vodenje odziva odjema ter upravljanje z energijo. Demonstracijski projekti bodo izvedeni v sodelovanju z velikimi industrijskimi odjemalci iz železarske, avtomobilske in elektro industrije. Zaradi specifičnosti posameznih skupin odjemalcev in ciljne čimbolj aplikativne implementacije smo delo razdeli v 3 vsebinske sklope. prvi delovni sklop PLATFORMA ZA FLEKSIBILNO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO V JEKLARSTVU (STEELFLEX) vodi Solvera Lynx in se nanaša na razvoj napredne platforme za vodenje prilagodljivega...

Dekora – pametna dekoracija in funkcionalizacija Embstekla

NAZIV PROJEKTA: DEKORA - PAMETNA DEKORACIJA IN FUNKCIONALIZACIJA EMBSTEKLA KRATEK OPIS PROJEKTA: Z namenom krepitve globalnega tržnega položaja preko tehnološko prebojnih produktov in proizvodnih procesov, Steklarna Hrastnik, kot lastnik procesov in posla, kjer bo postavljena demonstracijska proizvodnja linija, v konzorcij združuje partnerje (RC eNeM, Solvera Lynx, Grec), katerih napredni produkti in storitve bodo komplementarno omogočili pilotni razvoj in demonstracijo linije proizvodnje naprednega embalažnega stekla, ki odgovarja izpostavljenim potrebam nove dobe: 1.)  Dvig dodane vrednosti produktov z upoštevanjem trendov digitalizacije, personalizacije in večje transparentnosti (cilj: razvoj novega tehnološkega postopka za avtomatski nanos funkcionalnih materialov na embalažno steklo in integracija elektronske komponente v pametno...

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019 – 2022

Sofinanciranje individualnih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini v letih 2019-2022 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2019-2022. Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. Naziv sejma: E-WORLD ENERGY & WATER 2019 Datum: 05. – 07. FEBRUAR 2019Lokacija: Essen, Nemčija; E-world energy and water 2019 je vrhunski evropski dogodek za energetske strokovnjake. Letos smo predstavili: GemaLogic – programsko opremo za upravljanje z energijo, rešitve za spremljanje energije...

Digitalizacija namakanja zelenjave

Projekt Digitalizacija namakanja zelenjave se izvaja v okviru ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020, podukrepa 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. KRATEK OPIS PROJEKTA V projektu bomo razvili aplikacijo, ki bo kmetom zelenjadarjem na podlagi meritev vode v tleh v realnem času, razvojne faze rastline ter vremenske napovedi podal namakalni nasvet, t.j. svetoval primeren čas namakanja in količino vode potrebne za namakanje. Preko aplikacije bodo kmetje vsak dan prejemali namakalni nasvet in spremljali spremembe količine vode v tleh. GLAVNI CILJI PROJEKTA V projektu bo razvita aplikacija in pripadajoč informacijski sistem, ki bo kmetom, ki se...

LEAN – Uvajanje Vitke Proizvodnje v Podjetju Solvera Lynx D.O.O.

  LEAN – UVAJANJE VITKE PROIZVODNJE V PODJETJU SOLVERA LYNX D.O.O V okviru Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«, ki ga je razpisala Javna agencija SPIRIT Slovenija in ga financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Obdobje izvajanja aktivnosti operacije: 16.04.2018 – 10.09.2018 Kratka predstavitev projekta: V okviru projekta bodo izvedene aktivnosti, katerih glavni cilj je doseči preglednejšo organiziranost poslovanja, preglednost poslovnih procesov, dokumentiranost postopkov z odgovornostmi in pristojnostmi, izboljšanje notranje komunikacije, posredno pa tudi večja kakovost storitev oz. proizvodov, zadovoljstvo odjemalcev ter lažji dostop do globalnega tržišča. JAVNI RAZPIS JE SOFINANCIRAN S POMOČJO: SPIRIT Slovenija: www.spiritslovenia.si Evropskega sklada za...

Sofinanciranje individualnih sejemskih nastopov podjetij na mednarodnih sejmih v tujini – 2018

SOFINANCIRANJE INDIVIDUALNIH SEJEMSKIH NASTOPOV PODJETIJ NA MEDNARODNIH SEJMIH V TUJINI – 2018 Predmet javnega razpisa je sofinanciranje predstavitve proizvodov ali storitev MSP-jev na mednarodnih sejmih v tujini v letu 2018. Namen javnega razpisa je uspešno uveljavljanje mikro, malih in srednjih podjetji (v nadaljevanju MSP) na tujih trgih ter zvišanje stopnje internacionalizacije podjetij. Cilj javnega razpisa je podpreti individualne sejemske nastope podjetij v tujini. JAVNI RAZPIS JE SOFINANCIRAN S POMOČJO: SPIRIT Slovenija: www.spiritslovenia.si Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.