Solvera Lynx Blog.

Radi pišemo o tem, kar pritegne našo pozornost, tako kot imamo radi upravljanje z energijo.

Filipini – Spodbujanje partnerstev za učinkovitejši nastop na tujih trgih 2018 – 2019

PARTNERSTVO NA TRŽIŠČU FILIPINI Namen: Namen je spodbuditi partnerstva, sestavljena iz najmanj treh malih ali srednje velikih podjetij, h kratkoročnemu ali dolgoročnemu sodelovanju na področju izvoza. Namen je tako s povezovanjem kompetenc, kapacitet, prenosom izkušenj, znanj in drugih poslovnih povezav spodbuditi mednarodno aktivnost in izvoz vključenih podjetij ter povečati učinkovitost njihovega nastopa na tujih trgih. Cilj: Cilj je vzpostavitev partnerstev in njihov nastop na tujih trgih. Podjetja, ki širijo svojo dejavnost na tujih trgih ali vstopajo na nove trge bodo z vključevanjem v partnerstva izboljšala možnosti pri vstopu oziroma širitvi poslovanja na tujih trgih. Obdobje izvajanja aktivnosti operacije: 09.05.2018 – 31.10.2019 Kratka predstavitev projekta: Partnerstvo v...

ComBoxLM

COMBOXLM – INTEROPERABILNA IOT KOMUNIKACIJSKA NAPRAVA COMBOXLM Kratek opis projekta: V okviru projekta bo razvita IoT komunikacijska naprava na LoRaWAN tehnologiji. Glavni tehnološki izzivi so zagotoviti delovanje naprave v različnih frekvenčnih območjih, interoperabilnost, enostavna nastavljivost in miniaturizacija naprave. Interoperabilnost bomo zagotavljali v treh nivojih: Delovanje naprave v omrežjih različnih LoRaWAN omrežnih storitev, Povezljivost naprave s programskimi rešitvami za upravljanje LoRaWAN omrežij, Povezljivost naprave z NN merilno varovalko. V primeru pojava nadtoka lahko sunki električnega toka v NN merilni varovalki dosegajo do nekaj dest kiloamperov, pri tem pa se sprošča tudi visoka temperatura. Predvsem zato bo interoperabilnost naprave z NN merilno varovalko predstavlja...

Virtualna elektrarna Solvera Lynx

Z naraščajočim povpraševanjem po proizvodnji energije in naraščajočimi količinami obnovljive energije v omrežju se pojavljajo novi izzivi: neravnovesje obremenitev in težave z vključevanjem različnih virov. Glede na te izzive morajo podjetja najti stroškovno učinkovite rešitve za integracijo različnih energetskih virov in preoblikovati svoje poslovne modele, da bodo izkoristila zanesljivo, hitro, varno in donosnejše upravljanje omrežij. Solvera Lynx je za spopadanje s temi izzivi in uravnoteženje odziva na povpraševanje razvila platformo Gemalogic Virtual Power Plant Platform, da bi zagotovila jasen odziv na povpraševanje omrežnih operaterjev in elektroenergetskih podjetij. Naša rešitev VPP je stroškovno učinkovita alternativa, ki prispeva h gospodarski učinkovitosti vseh...

Upravljanje povpraševanja po energiji v gospodinjstvih

Povečanje deleža obnovljivih virov energije, električnih polnilnic, baterijskih sistemov in prilagodljivih končnih uporabnikov v omrežju prinaša tako tehnološke kot poslovne izzive in navsezadnje priložnost za razvoj pametnega omrežja za vse uporabnike električne energije. Prav zaradi novega tehnološkega napredka je naš glavni cilj zagotoviti pametno energetsko omrežje, ki bi zagotovilo varno, zanesljivo in kakovostno oskrbo z energijo kadar koli. NEDO PROJEKT - PREMENITE POTROŠNJO: Projekt NEDO predstavlja partnerstvo med japonsko agencijo NEDO in slovenskim operaterjem prenosnega sistema ELES. Projekt se je začel novembra 2016 in bo trajal do aprila 2020. Poleg ELES-a v projektu sodeluje veliko število deležnikov iz Slovenije, zato ga lahko...

Upravljanje povpraševanja

Upravljanje povpraševanja Prilagodljivost energije na splošno pomeni upravljanje s strani povpraševanja, ki je razdeljeno na odziv na povpraševanje in energetsko učinkovitost. Sistemi za odziv na povpraševanje zagotavljajo inovativen nadzor prilagodljivih obremenitev in porazdeljenih virov energije, ki lahko prilagodijo njihovo proizvodnjo ali porabo električne energije. Platforme za energetsko prilagodljivost bi lahko nudile funkcije upravljanja s povpraševanjem kot modularno rešitev za funkcionalnosti energetske učinkovitosti in odziva na povpraševanje. Današnje informacijske tehnologije se v energetskem sektorju vedno bolj uporabljajo za zagotavljanje učinkovite in stabilne oskrbe z energijo. To je mogoče z nadzorom različnih prilagodljivih obremenitev in DER ter zagotavlja povpraševanje po moči za pomožne storitve...