Solvera Lynx Blog.

Radi pišemo o tem, kar pritegne našo pozornost, tako kot imamo radi upravljanje z energijo.

Digitalizacija namakanja zelenjave

Projekt Digitalizacija namakanja zelenjave se izvaja v okviru ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020, podukrepa 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. V projektu bomo razvili aplikacijo, ki bo kmetom zelenjadarjem na podlagi meritev vode v tleh v realnem času, razvojne faze rastline ter vremenske napovedi podal namakalni nasvet, t.j. svetoval primeren čas namakanja in količino vode potrebne za namakanje. Preko aplikacije bodo kmetje vsak dan prejemali namakalni nasvet in spremljali spremembe količine vode v tleh. V projektu bo razvita aplikacija in pripadajoč informacijski sistem, ki bo kmetom, ki se ukvarjajo z zelenjadarstvom, na...

LEAN – Uvajanje vitke proizvodnje

V okviru Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«, ki ga je razpisala Javna agencija SPIRIT Slovenija in ga financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo. Obdobje izvajanja aktivnosti operacije: 16.04.2018 – 10.09.2018 Predstavitev projekta: V okviru projekta bodo izvedene aktivnosti, katerih glavni cilj je doseči preglednejšo organiziranost poslovanja, preglednost poslovnih procesov, dokumentiranost postopkov z odgovornostmi in pristojnostmi, izboljšanje notranje komunikacije, posredno pa tudi večja kakovost storitev oz. proizvodov, zadovoljstvo odjemalcev ter lažji dostop do globalnega tržišča.   Javni razpis je sofinanciran s pomočjo: SPIRIT Slovenija Evropskega sklada za regionalni razvoj Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo Služba vlade za razvoj in evropsko kohezijsko...

ComBoxLM

V okviru projekta bo razvita IoT komunikacijska naprava na LoRaWAN tehnologiji. Glavni tehnološki izzivi so zagotoviti delovanje naprave v različnih frekvenčnih območjih, interoperabilnost, enostavna nastavljivost in miniaturizacija naprave. Interoperabilnost bomo zagotavljali v treh nivojih: Delovanje naprave v omrežjih različnih LoRaWAN omrežnih storitev, Povezljivost naprave s programskimi rešitvami za upravljanje LoRaWAN omrežij, Povezljivost naprave z NN merilno varovalko. V primeru pojava nadtoka lahko sunki električnega toka v NN merilni varovalki dosegajo do nekaj deset kiloamperov, pri tem pa se sprošča tudi visoka temperatura. Predvsem zato bo interoperabilnost naprave z NN merilno varovalko predstavlja dodaten velik izziv pri razvoju HW in SW. Delovanje naprave na različnih...

Virtualna elektrarna Solvera Lynx

Z naraščajočim povpraševanjem po proizvodnji energije in naraščajočimi količinami obnovljive energije v omrežju se pojavljajo novi izzivi: neravnovesje obremenitev in težave z vključevanjem različnih virov. Glede na te izzive morajo podjetja najti stroškovno učinkovite rešitve za integracijo različnih energetskih virov in preoblikovati svoje poslovne modele, da bodo izkoristila zanesljivo, hitro, varno in donosnejše upravljanje omrežij. Solvera Lynx je za spopadanje s temi izzivi in uravnoteženje odziva na povpraševanje razvila platformo Gemalogic Virtual Power Plant Platform, da bi zagotovila jasen odziv na povpraševanje omrežnih operaterjev in elektroenergetskih podjetij. Naša rešitev VPP je stroškovno učinkovita alternativa, ki prispeva h gospodarski učinkovitosti vseh...

Upravljanje povpraševanja po energiji v gospodinjstvih

Povečanje deleža obnovljivih virov energije, električnih polnilnic, baterijskih sistemov in prilagodljivih končnih uporabnikov v omrežju prinaša tako tehnološke kot poslovne izzive in navsezadnje priložnost za razvoj pametnega omrežja za vse uporabnike električne energije. Prav zaradi novega tehnološkega napredka je naš glavni cilj zagotoviti pametno energetsko omrežje, ki bi zagotovilo varno, zanesljivo in kakovostno oskrbo z energijo kadar koli. Projekt NEDO predstavlja partnerstvo med japonsko agencijo NEDO in slovenskim operaterjem prenosnega sistema ELES. Projekt se je začel novembra 2016 in je trajal do aprila 2020. Poleg ELES-a je v projektu sodelovalo veliko število deležnikov iz Slovenije, zato ga lahko upravičeno imenujemo nacionalni...

Upravljanje povpraševanja

Prilagodljivost energije na splošno pomeni upravljanje s strani povpraševanja, ki je razdeljeno na odziv na povpraševanje in energetsko učinkovitost. Sistemi za odziv na povpraševanje zagotavljajo inovativen nadzor prilagodljivih obremenitev in porazdeljenih virov energije, ki lahko prilagodijo njihovo proizvodnjo ali porabo električne energije. Platforme za energetsko prilagodljivost bi lahko nudile funkcije upravljanja s povpraševanjem kot modularno rešitev za funkcionalnosti energetske učinkovitosti in odziva na povpraševanje. Današnje informacijske tehnologije se v energetskem sektorju vedno bolj uporabljajo za zagotavljanje učinkovite in stabilne oskrbe z energijo. To je mogoče z nadzorom različnih prilagodljivih obremenitev in DER ter zagotavlja povpraševanje po moči za pomožne storitve in...