CEDIT.SI - Celovita digitalna transformacija v steklarski industriji

Namen in opis projekta.

Namen projekta CEDIT.SI je celovita digitalna preobrazba v verigah vrednosti življenjskih ciklov steklene embalaže, kar je skladno z namenom javnega razpisa Digitalna preobrazba gospodarstva. Dodeljene investicijske spodbude imajo cilj aktivno prispevati k celoviti digitalni preobrazbi poslovnih funkcij s poudarkom na dvigu in rasti produktivnosti, optimizaciji in zmanjšanju proizvodnih stroškov ter doseganju večje konkurenčnosti s pomočjo inovativnih tehnologij. Projekt poleg napredne digitalizacije steklarske proizvodnje obsega tudi digitalno preobrazbo konzorcijskih partnerjev, kot tudi digitalizacijo interakcij z zunanjimi deležniki projekta. Natančneje bo uvedenih 8 naprednih digitalnih tehnologij ter transformiranih 14 poslovnih funkcij pri skupno 10 konzorcijskih partnerjev.

Načrtovani in doseženi rezultati projekta.

Končni rezultat projekta bo krepitev konkurenčnosti vseh partnerjev projekta ter prispevek k odprtemu inoviranju in trajnostno naravnani družbi kot osnovi za rast digitalne ekonomije. Projekt transformacije steklarstva je eden ključnih predpogojev za dvig dodane vrednosti industrije in celotnega gospodarstva.

Finančna vrednosti in višina financiranja.

  • Skupna finančna vrednost projekta: 4.626.214,52 EUR
  • Skupni znesek nepovratnih sredstev javnega razpisa: 2.199.589,04 EUR 

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU.

Trajanje projekta.

  1. junij 2022 – 31. marec 2024

Partnerji projekta.

Povezave.

NOO načrt za okrevanje in odpornost
Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo
Logo Evropske unije NextGenerationEU

“Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija v okviru Načrta za okrevanje in odpornost – NextGenerationEU.”