ComBoxLM - Interoperabilna IoT komunikacijska naprava

Kratek opis projekta.

V okviru projekta bo razvita IoT komunikacijska naprava na LoRaWAN tehnologiji. Glavni tehnološki izzivi so zagotoviti delovanje naprave v različnih frekvenčnih območjih, interoperabilnost, enostavna nastavljivost in miniaturizacija naprave. Interoperabilnost bomo zagotavljali v treh nivojih:

 • Delovanje naprave v omrežjih različnih LoRaWAN omrežnih storitev,
 • Povezljivost naprave s programskimi rešitvami za upravljanje LoRaWAN omrežij,
 • Povezljivost naprave z NN merilno varovalko.

V primeru pojava nadtoka lahko sunki električnega toka v NN merilni varovalki dosegajo do nekaj deset kiloamperov, pri tem pa se sprošča tudi visoka temperatura. Predvsem zato bo interoperabilnost naprave z NN merilno varovalko predstavlja dodaten velik izziv pri razvoju HW in SW.

Z razvojem nagovarjamo sledeče tehnološke izzive.

 • Delovanje naprave na različnih frekvenčnih območjih, različnih geografskih področij
 • Interoperabilnost naprave I – Delovanje naprave v omrežjih različnih ponudnikov LoRaWAN omrežnih storitev
 • Enostavna nastavljivost – Uporabniku prijazna konfiguracijska orodja
 • Miniaturizacija naprave

Finančni viri.

 • Sofinanciranje – 248.697,00 EUR
 • Skupaj (v EUR) – 552.660,00 EUR

Ostali podatki projekta.

 • Pričetek projekta: 06.12.2018
 • Predviden zaključek projekta: 05.12.2020
 • Kontaktna oseba: Marko Levičnik, vodja razvoja HW rešitev, Solvera Lynx d.o.o. (info@solvera-lynx.com)

Partnerja.

Javni razpis je sofinanciran s pomočjo.