Posted by: admin Category: Uncategorized Comments: 0

NAZIV OPERACIJE: “COMBOXLM – INTEROPERABILNA IOT KOMUNIKACIJSKA NAPRAVA COMBOXLM”.

Kratek opis projekta:

V okviru projekta bo razvita IoT komunikacijska naprava na LoRaWAN tehnologiji. Glavni tehnološki izzivi so zagotoviti delovanje naprave v različnih frekvenčnih območjih, interoperabilnost, enostavna nastavljivost in miniaturizacija naprave. Interoperabilnost bomo zagotavljali v treh nivojih:

  • Delovanje naprave v omrežjih različnih LoRaWAN omrežnih storitev,
  • Povezljivost naprave s programskimi rešitvami za upravljanje LoRaWAN omrežij,
  • Povezljivost naprave z NN merilno varovalko.

V primeru pojava nadtoka lahko sunki električnega toka v NN merilni varovalki dosegajo do nekaj dest kiloamperov, pri tem pa se sprošča tudi visoka temperatura. Predvsem zato bo interoperabilnost naprave z NN merilno varovalko predstavlja dodaten velik izziv pri razvoju HW in SW.

Z razvojem nagovarjamo sledeče tehnološke izzive:

  • Delovanje naprave na različnih frekvenčnih območjih, različnih geografskih področij
  • Interoperabilnost naprave I – Delovanje naprave v omrežjih različnih ponudnikov LoRaWAN omrežnih storitev
  • Enostavna nastavljivost – Uporabniku prijazna konfiguracijska orodja
  • Miniaturizacija naprave

Finančni viri:

  • Sofinanciranje – 248.697,00 EUR
  • Skupaj (v EUR) – 552.660,00 EUR

Pričetek projekta: 06.12.2018

Predviden zaključek projekta: 05.12.2020

Kontaktna oseba: Marko Levičnik, vodja razvoja HW rešitev, Solvera Lynx d.o.o.

Partnerja:

RC eNeM d.o.o.

http://www.rc-enem.si/

mitja.koprivsek@rc-enem.si

Solvera Lynx d.o.o.

https://www.solvera-lynx.com

marko.levicnik@solvera-lynx.com

JAVNI RAZPIS JE SOFINANCIRAN S POMOČJO:

Evropskega sklada za regionalni razvoj: www.eu-skladi.si


Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo: www.mgrt.gov.si