REŠITVE PAMETNEGA MESTA: DALJINSKO ODČITAVANJE PORABE VODE

Daljinsko odčitavanje vode

Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je v letu 2020 Slovenija imela 27% izgube načrpane vode in 3% dobavljene neobračunane vode.

Zakaj je pomembno daljinsko odčitavanje porabe vode.

Z daljinskim odčitavanjem komunalna podjetja, mesta in poslovni subjekti nagovarjajo izzive s katerimi se najpogosteje srečujejo pri dobavi oz. porabi vode:

 • Povečanje porabe vode in njega učinkovita poraba
 • Zagotovitev točnih in pravočasnih obračunskih podatkov ter planiranje porabe
 • Pravočasna prepoznava puščanj in alarmiranje
 • Optimizacija poslovanja – nižanje obratovalnih stroškov in stroškov odčitavanja vodomerov.

O porabi vode.

 • Po podatkih Statističnega urada Republike Slovenije je bila skoraj polovica načrpane vode iz javnega vodovoda v letu 2020 dobavljena gospodinjstvom – več kot 84 milijonov m3.
 • Gospodinjstva so v letu 2020 porabila nekoliko večjo količino vode iz javnega vodovoda, poslovni subjekti pa manjšo.
 • Količina porabljene vode na prebivalca je v letu 2020 znašala 58,2 m3.

Karakteristike Solvera Lynx rešitev daljinskega odčitavanja.

 • Nizka cena odčitka, ki izhaja iz nizkih stroškov prenosa podatkov
 • Postopne širitve omrežja daljinskega odčitavanja
 • Vključevanje cenovno ugodnih baterijskih vodomerov in drugih naprav
 • Širitve na druga področja pametnega mesta (monitoring kvalitete zraka, optimizacija odvoza komunalnih odpadkov, upravljanje razsvetljave, nadzor vodotokov, …)