Posted by: admin Category: Uncategorized Comments: 0

DEUP – DEMONSTRACIJA CELOSTNEGA ENERGETSKEGA UPRAVLJANJA

Podjetje Solvera Lynx se je priključilo konzorciju podjetij pod vodstvom podjetja Petrol, d.d. pri izvajanju projekta Demonstracija celostnega Energetskega Upravljanja (DEUP), v katerem bodo razvite rešitve aktivnega vključevanja odjema, napredno vodenje odziva odjema ter upravljanje z energijo. Demonstracijski projekti bodo izvedeni v sodelovanju z velikimi industrijskimi odjemalci iz železarske, avtomobilske in elektro industrije. Zaradi specifičnosti posameznih skupin odjemalcev in ciljne čimbolj aplikativne implementacije smo delo razdeli v 3 vsebinske sklope.

  • prvi delovni sklop PLATFORMA ZA FLEKSIBILNO UPRAVLJANJE Z ENERGIJO V JEKLARSTVU (STEELFLEX) vodi Solvera Lynx in se nanaša na razvoj napredne platforme za vodenje prilagodljivega odjema. Izvedeni bosta dve pilotni demonstraciji in sicer 1 krovna platforma prilagodljivega odjema ter ciljno prilagojena aplikacija Steelfleks za jeklarsko industrijo.
  • drugi delovni sklop združuje razvoj in implementacijo EMS prilagojenega za klasično industrijsko proizvodnjo t.i. factory managment system ali kratko FEMS. Izvedene bosta 2 pilotni postavitvi FEMS ter 1 pilotna postavitev celovitega energetskega monitoringa transformatorja.
  • tretji delovni sklop pa se osredotoča na energetsko optimiranje vodovodnih sistemov, kjer bosta izvedeni 2 pilotni postavitvi.

 

Preberi več o Projektu DEUP

  • Pričetek projekta: junij 2017
  • Predviden zaključek projekta: 2020
  • Kontaktna oseba: vodja razvoja programskih rešitev, tomaz.buh@solvera-lynx.com

JAVNI RAZPIS JE SOFINANCIRAN S POMOČJO:

Projekt Demonstracija celostnega Energetskega Upravljanja (DEUP) je bil izbran na javnem razpisu Ministrstva za gospodarski razvoj in tehnologijo in SPIRIT Slovenija, javne agencije »Pilotni/demonstracijski projekti – i. sklop: pretvorba, distribucija in upravljanje energije« za sofinanciranje operacije »Demonstracija celostnega energetskega upravljanja« s sklepom št. 303-7-4/2016/7, ki jo delno financira Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj (ESRR) ter Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.