DIGITALIZACIJA NAMAKANJA ZELENJAVE

ARSKTRP

Projekt Digitalizacija namakanja zelenjave se izvaja v okviru ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020, podukrepa 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij.

Opis projekta.

V projektu bomo razvili aplikacijo, ki bo kmetom zelenjadarjem na podlagi meritev vode v tleh v realnem času, razvojne faze rastline ter vremenske napovedi podal namakalni nasvet, t.j. svetoval primeren čas namakanja in količino vode potrebne za namakanje. Preko aplikacije bodo kmetje vsak dan prejemali namakalni nasvet in spremljali spremembe količine vode v tleh.

Glavni cilji projekta.

V projektu bo razvita aplikacija in pripadajoč informacijski sistem, ki bo kmetom, ki se ukvarjajo z zelenjadarstvom, na podlagi meritev vode v tleh v realnem času, razvojne faze rastline ter vremenske napovedi podal namakalni nasvet, t.j. svetoval primeren čas namakanja in količino vode, potrebne za namakanje. Poleg tega bo razvita cenovno ugodna komunikacijska oprema za pošiljanje podatkov iz merilnikov količine vode v tleh. V okviru projekta bodo izvedene tudi izobraževalne in osveščevalne aktivnosti o pravilnem namakanju.

Načrtovani rezultati projekta.

  • Kmetje partnerji bodo namakali polja v skladu s potrebami rastlin
  • Kmetje partnerji se bodo lahko informirano odločali o strategiji namakanja
  • Kmetje, ki bodo udeleženi v aktivnostih razširjanja rezultatov, se bodo zavedali lastnosti optimalnega namakanja in deficitnega namakanja
  • Ovrednotene bodo možnosti uporabe omrežij in komunikatorjev z nizko porabo energije na poljih v različnih statičnih regijah.

Podatki projekta.

Povezave.