Energetska fleksibilnost v E-mobilnosti.

Polnilna infrastruktura različnih proizvajalcev.

Svojim zasebnim in poslovnim strankam ponujamo celovito ponudbo polnilne infrastrukture proizvajalca Smappee. Vse rešitve in produkti so združljivi in kompatibilni s sistemom GemaLogic.

Vsi tipi vozil.

Ponujene polnilne postaje proizvajalca Smappee so primerne za vse tipe električnih vozil ter podpirajo zasebno in javno rabo podprto s povezavo s plačilnim sistemom.

Smappee EV Base - charge park
Battery e-mobility, a solution for charging infrastructure owners

Integracija tehnologij - rešitev za lastnike polnilne infrastrukture.

Predstavljamo vam programsko rešitev GemaLogic Flexibility za lastnike polnilne infrastrukture, ki primarno omogoča vključevanje in upravljanje polnilnih postaj za električna vozila, baterijskih sistemov in obnovljivih virov, kot so to na primer sončne elektrarne ter prilagajanje glede na nastavljene režime obratovanja, konične obremenitve oziroma nastavljene mejne vrednosti obratovanja. Omogočena je lokalna optimizacija obratovanja polnilne infrastrukture za električna vozila v kombinaciji z baterijskimi sistemi, sončno elektrarno in vplivom na glavno primo-predajno merilno mesto oziroma proti nizkonapetostnem (distribucijskemu) omrežju.

Kaj omogočajo glavne funkcionalnosti lastnikom polnilne infrastrukture.

  • regulacijo konične obremenitve na podlagi nastavljenih parametrov,
  • optimizacijo polnjenja na podlagi definiranih prioritet in časov polnjenja vseh priključenih vozil
  • polnjenje vozil v času nizke tarife.

Komu je namenjena programska rešitev GemaLogic Flexibility.

  • lastnikom polnilne infrastrukture, kjer jim je omogočeno, da vključujejo končne uporabnike v gospodinjstvu,
  • poslovne uporabnike, ki predstavljajo lastnike avtomobilskih salonov ali poslovnih stavb.
energy efficiency emobility smappee
smart network

Lastniku polnilne infrastrukture je omogočeno tudi oddaljeno upravljanje sistemov, ki so nameščeni pri končnih uporabnikih, kot tudi poslovnih uporabnikih.