Energetska fleksibilnost v E-mobilnosti.

Polnilna infrastruktura različnih proizvajalcev.

Svojim zasebnim in poslovnim strankam ponujamo celovito ponudbo polnilne infrastrukture različnih proizvajalcev. Vse rešitve in produkti so združljivi in kompatibilni s sistemom GemaLogic.

Vsi tipi vozil.

Ponujene polnilne postaje proizvajalca Smappee in Rolec so primerne za vse tipe električnih vozil ter podpirajo zasebno in javno rabo podprto s povezavo s plačilnim sistemom.

Smappee EV Base - charge park

Integracija tehnologij - rešitev za lastnike polnilne infrastrukture.

Predstavljamo vam programsko rešitev GemaLogic Flexibility za lastnike polnilne infrastrukture, ki primarno omogoča vključevanje in upravljanje polnilnih postaj za električna vozila, baterijskih sistemov in obnovljivih virov, kot so to na primer sončne elektrarne ter prilagajanje glede na nastavljene režime obratovanja, konične obremenitve oziroma nastavljene mejne vrednosti obratovanja. Omogočena je lokalna optimizacija obratovanja polnilne infrastrukture za električna vozila v kombinaciji z baterijskimi sistemi, sončno elektrarno in vplivom na glavno primo-predajno merilno mesto oziroma proti nizkonapetostnem (distribucijskemu) omrežju.

energy efficiency emobility smappee
smart network
Battery e-mobility, a solution for charging infrastructure owners

Glavne funkcionalnosti lastnikom polnilne infrastrukture omogočajo:

  • regulacijo konične obremenitve na podlagi nastavljenih parametrov,
  • optimizacijo polnjenja na podlagi definiranih prioritet in časov polnjenja vseh priključenih vozil
  • polnjenje vozil v času nizke tarife.

Programska rešitev GemaLogic Flexibility je namenjena:

  • lastnikom polnilne infrastrukture, kjer jim je omogočeno, da vključujejo končne uporabnike v gospodinjstvu,
  • poslovne uporabnike, ki predstavljajo lastnike avtomobilskih salonov ali poslovnih stavb.

Lastniku polnilne infrastrukture je omogočeno tudi oddaljeno upravljanje sistemov, ki so nameščeni pri končnih uporabnikih, kot tudi poslovnih uporabnikih.