Energetska fleksibilnost v industriji.

Prilagajanje odjema in proizvodnje električne energije.

Naša napredna programska rešitev GemaLogic Flexibility omogoča združevanje in prilagajanje odjema ter proizvodnje električne energije s strani razpršenih virov in prilagodljivih bremen (baterijski sistemi, sončne elektrarne, elektrolizer,…).

Optimizirana izraba virov in ustvarjanje prihodkov.

GemaLogic Flexibility upravlja z rezervo za povrnitev frekvence ter podporo pri nakupu in prodaji ter posledično, izravnavi trga z električno energijo. 

Rešitev zagotavlja neprekinjeno pokrivanje izpadov električne energije, optimizira izrabo lastnih razpršenih virov, zadosti povečanim potrebam po električni energiji z vklopom lastnih virov, izboljša kakovost električne energije ter omogoča ustvarjanje prihodkov s prodajo viškov proizvedene energije iz lastnih virov. 

Industrijska fleksibilnost
smart network

Namen in uporaba sistemov prilagajanja odjema.

Sistemi prilagajanja odjema se razvijajo v smeri:

  • Dinamičnega nižanja koničnih obremenitev
  • Razvoja sistemskih agregatorjev (samostojnih ali kot del dobaviteljev električne energije)
  • Nudenja aktivnega vključevanja končnih uporabnikov omrežja dinamičnih tarif
  • Povečevanja splošne energetske učinkovitosti z nadzorom in upravljanjem sistemov končnega uporabnika omrežja
  • Fleksibilnosti, ki končnemu uporabniku omogoča prilagajanje in prosto izbiro proizvodnega vira električne energije.