ENERGETSKA UČINKOVITOST

Zaradi naraščajočih stroškov energije ter aktualnih globalnih okoljskih trendov, je energetska učinkovitost ena izmed ključnih konkurenčnih prednosti podjetja.

PRILAGAJANJE ODJEMA IN PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE
- ENERGETSKA FLEKSIBILNOST -

Združite in prilagodite odjem ter proizvodnjo razpršenih virov in prilagodljivih bremen za potrebe podpore nudenja storitev sistemske rezerve in podpore.