ENERGETSKA UČINKOVITOST

Zaradi naraščajočih stroškov energije ter aktualnih globalnih okoljskih trendov, je energetska učinkovitost ena izmed ključnih konkurenčnih prednosti podjetja.

PRILAGAJANJE ODJEMA IN PROIZVODNJE ELEKTRIČNE ENERGIJE

Združite in prilagodite odjem ter proizvodnjo razpršenih virov in prilagodljivih bremen za potrebe podpore nudenja storitev sistemske rezerve in podpore.