Energetska učinkovitost v industriji.

Upravljajte z energijo.

Z upravljanjem energije in digitalizacijo energetskih podatkov podjetja, vam zagotovimo vizualizacijo podatkov v realnem času s katerimi podjetje prepozna optimalna področja za izboljšanje. Podjetje pridobi podroben pregled meritev energije, analize porabe, zaskrbljujoče zgodovinske podatke ter napovedi prihodnjih potreb po energiji. Podjetju zagotovimo napredne in primerjalne analize glede uspešnosti podjetja skozi čas – kar pomeni, da je lažje ugotoviti, kje so morda potrebne izboljšave učinkovitosti. Ti podatki se zbirajo, obdelujejo, shranjujejo in delijo v celotnem podjetju od vzdrževanja do vodstva. 

GemaLogic

Nadzor nad sistemskimi napakami.

Zaščitite se pred nepričakovano porabo energije na podlagi vnaprej določenih ključnih kazalnikov učinkovitosti (KPI) in alarmov. V primeru, če se poraba poveča npr. puščanje vode, nadzor nad plinskimi sistemi,.. vam alarmi pošiljajo obvestila in tako lahko preprečite škodo in dodatne nepotrebne stroške. 

Trajnostni razvoj.

Vsako podjetje ima velik vpliv na okolje. Potrošniki se vse bolj zavedajo prispevkov podjetij k globalnemu segrevanju in podnebnim spremembam, zato morajo podjetja sprejeti korake, ki bodo na kakršen koli način zaščitili okolje. Začnite z zmanjšanjem izpustov emisij ogljikovega dioksida (CO2).

Preprosta pot do sistema upravljanja z energijo - ISO 50001.

Sistem za upravljanje z energijo (EMS – Energy Management System) je vrsta postopkov, ki podjetjem omogočajo uporabo podatkov in informacij za ohranjanje in izboljšanje energetske učinkovitosti. Izboljšujejo operativne učinkovitosti, zmanjšujejo energetsko moč in zmanjšujejo vplive na okolje. Solvera Lynx vas podpira pri stalnimi izboljšavami in sistematičnem pristopu pri uvajanju sistema. 


Uvedba učinkovitega sistema za upravljanje z energijo našim strankam doprinese prihranke v višini 7% že prvo leto po uvedbi!


Izzivi naših strank.

 • Znižati in obvladovati stroške porabe energentov 
 • Zmanjšati porabo energentov 
 • Znižati emisije CO2 
 • Pomanjkanje energetskih podatkov o rabi energentov na enem mestu 
 • Pomanjkanje podrobnih KPI v zvezi z učinkovitostjo in trajnostjo 
 • Zagotavljati napredne analize v zvezi s porabo energentov, energetsko učinkovitostjo in trajnostnim razvojem 
 • Napovedovati porabo energentov 
 • Prilagoditi infrastrukturo glede na nove okoljske predpise 
GemaLogic
GemaLogic

Pridobitev naših strank.

 • Nižja poraba energije – zaradi sprotnega monitoringa naprav in nadzora analiz (hitro odkrivanje problematičnih področji in prostora za izboljšave z minimalnim vložkom)
 • Nižji stroški energije (manjši stroški vzdrževanja zaradi sprotnega monitoringa naprav in pregled nad ustvarjenimi prihranki)
 • Zmanjšanje emisij CO2 (pridobitev značke za varčevanje z energijo in trajnost, zmanjšan ogljični odtis ter vpliv na okolje)
 • Digitalizacija energetskih podatkov (celovit pregled nad porabo energije z enega mesta, spremljanje rabe energije v realnem času, napredne in primerjalne analize, spremljanje ciljev celotne organizacije, hitro prepoznavanje neučinkovitosti, analitika za prepoznavanje vzorcev porabe, določitev mest težav, preučitev sistemov opreme in primerjavo preteklih podatkov ter predvidevanje potreb po energiji)
 • Alarmiranje (nadzor nad sistemskimi napakami, hitrejši reakcijski čas ob nepravilnem delovanju naprav/strojev)