ZAKAJ INDUSTRIJA POTREBUJE ENERGETSKI PREGLED ZDAJ BOLJ KOT KADARKOLI PREJ?

Energetski pregled je postopek, ki se ga poslužujejo v različnih panogah. Izkušen energetski manager pregleduje in analizira pretok energije v zgradbi ali objektu ter na podlagi ugotovitev določi najboljše ukrepe delovanja za varčevanje z energijo.


Energija je zelo pomemben del industrije, saj brez energije nobena industrija ne more preživeti in delati učinkovito. Dejstvo je, da so industrije odgovorne za velik del celotne svetovne porabe energije. V Sloveniji kar dobro četrtino končne rabe energije porabi industrija. 

Obstaja veliko načinov za doseganje energetske učinkovitosti v industriji, vendar je energetski pregled še vedno ena najučinkovitejših metod. Industrije potrebujejo energetske preglede zdaj bolj kot kadarkoli prej, saj cene energentov naraščajo. Poleg tega, pa je globalno segrevanje postala glavna skrb celotnega sveta.

Zanimivo je, da se Slovenija segreva še hitreje od svetovnega povprečja, zaradi svoje geografske značilnosti. Glede na predindustrijsko obdobje se je Slovenija namreč segrela že za več kot 2°C! 


Glede na povečanje porabe energije, rast industrije, pritisk na omejene razpoložljive vire energije, dvig cen energentov, je energetski pregled nujen in logična poteza v industriji.


Izboljšajte energetsko učinkovitost.

Cilj energetskega pregleda je izboljšati energetsko učinkovitost v stavbi ali objektu. Pregled zagotavlja pomembne informacije, ki podjetju pomagajo pri pripravi učinkovitega načrta.

Zmanjšajte stroške energije.

Zmanjšajte stroške energije: Poraba ni vedno učinkovita in morda se ne zavedate, kje se energija zapravlja. Povečanje učinkovitosti in zmanjšanje porabe lahko znatno zmanjšata stroške energije. Stroški energije so največji del celotnih stroškov podjetja, zato je energetska učinkovitost pomemben korak.

Zmanjšajte emisije CO2.

Z uvedbo energetske učinkovitosti, boste zmanjšali izpuste emisij CO2 in tako zmanjšali onesnaževanje okolja. Pritisk na energetske vire je velik in dolgoročno bodo podjetja morala postati učinkovitejša, okolju prijaznejša in predvsem odgovornejša do okolja. Ste tudi korak bližje k mednarodnemu standardu ISO 50001, katerega cilje je pomagati organizacijam vzpostaviti sisteme in postopke, ki so potrebni za izboljšanje energetske učinkovitost.

Povečajte varnost in učinkovitost delovnih mest.

Energetski pregled pomaga izboljšati učinkovitost stavbe in objektov, kar pa posledično pripomore k varnejšemu delovnem mestu. Zaposleni se počutijo bolje in so učinkovitejši, če delajo v varnem okolju.

Ustvarite lepšo sliko podjetja.

Energetska učinkovitost je bistvenega pomena za ustvarjanje pozitivne podobe podjetja. Energetsko učinkovita podjetja lahko spodbudijo in ustvarijo podobe odgovorne organizacije, to pa jim pomaga da pritegnejo več talentov, sodelovanj in strank.

Prednosti energetskega pregleda

Dodatne prednosti energetskega pregleda


Podjetje lahko hitro izboljša energetsko učinkovitost, ko se začne s tem sistematično ukvarjati, na način da vključi vse, kar ima kakršen koli vpliv na rabo energije.