Energetski pregled.

Izvajanje energetskih pregledov in energetsko svetovanje.

Energetski pregled je izhodišče za strategijo upravljanja z energijo. Pridobite jasne odgovore o tem, kje, kdaj in kako se porabljajo energetski viri. Energetski pregled bodo izvedli naši izkušeni energetski managerji, ki imajo veliko izkušenj in so pomagali privarčevati že mnogim. Izkušnje imajo s podjetji različnih velikosti, ki delujejo v različnih panogah.

Energetski pregled se izvede v štirih ključnih korakih.

Zbiranje podatkov. Zberemo podatke o porabi energije v stavbi, opremi, strojih in drugih pomembnih porabnikih energije. To je pomembno za analizo celotnega sistema, razumevanje uspešnosti organizacije in potreb po porabi energije.

Ogled organizacije. Potrebno je zbrati vse dodatne informacije, ki so potrebne za preučevanje vzorcev porabe energije (na primer znamka in velikost modela opreme, delovni čas, ..).

Analiza informacij. Razpoložljive podatke analiziramo, da se se določita poraba in učinkovitost energije na podlagi dejavnosti in aktivnosti podjetja. Raziščemo, kje je poraba energije prevelika, da bi lahko predlagali ustrezne ukrepe za zmanjšanje porabe, stroškov in povečanje učinkovitosti.

Načrt varčevanje z energijo. Priprava načrta za varčevanje z energijo temelji na zbranih informacijah. Energetski pregled bo predlagal ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti in ocenil možnosti za zmanjšanje porabe energije in vode.

Energetski pregled

Energetski pregled prepozna težave z energetsko učinkovitostjo in možnosti za varčevanje z energijo v podjetju. S podrobnim poročilom, lahko podjetje vidi, kaj porablja več energije, kot bi moralo. Tako ugotovite, kje lahko naredite izboljšave, ki vam bodo pomagale prihraniti pri stroških energije.

Prednosti energetskega pregleda.
 • Nižji stroški energije
 • Zmanjšanje emisij toplogrednih plinov
 • Povečanje energetske učinkovitosti
 • Skrb za okolje
 • Prilagojena poročila in analize
 • Prepoznava nepravilnega delovanja opreme
 • Daljša življenjska doba opreme
 • Večja varnost zaposlenih
 • Dodana vrednost podjetja
Kaj pridobite z izvedbo energetskega pregleda.

Z izvedbo energetskega pregleda boste pridobili predlagane organizacijske ukrepe za zmanjšanje stroškov in porabe energije ter povzetek za poslovno odločanje. Zbrane bodo glavne ugotovitve energetskega pregleda in seznam predlaganih ukrepov z oceno potrebne investicije in letnega prihranka. Analize in ugotovitve so podane v pisni obliki, na vam razumljiv način. Predstavimo ga tudi vodstvu podjetja.

Izvedba energetskega pregleda temelji na standardu UNI EN 16247, ki določa izvajanje energetskih pregledov, ter standardu SIST ISO 50002: 2018, ki določa izvajanje energetskih pregledov, razmerje med energetskim pregledom in sistemom za upravljanje z energijo v skladu z ISO 50001.

energetski pregled
energetski pregled
Jasen načrt ukrepov.

Podjetje pridobi jasen načrt ukrepov in jasno poročilo o izvedbi energetskega pregleda. Osredotoči se na predstavitev izvedljivih ukrepov za optimizacijo energije.

 • Predlog organizacijskih ukrepov (ukrepi ne vključujejo znatnih investicijskih sredstev ter vzdrževalni ukrepi z manjšimi investicijami)
 • Predlog investicijskih ukrepov (na nivoju stavbe, ogrevalnem sistemu, področju rabe električne energije, hlajenja in prezračevanja)
 • Časovni načrt projekta
 • Pričakovani stroški izvedbe ukrepov
 • Pričakovani letni prihranki
Cilj energetskega pregleda.

Cilj energetskega pregleda je identificirati potencialne energetske varčevalne ukrepe ter izboljšati energetsko učinkovitost in trajnostno rabo energije v objektih ali podjetjih. Poleg tega pa informirati zaposlene in vodstvo podjetja. Vodstvo se na podlagi predlaganih organizacijskih in investicijskih ukrepov za učinkovito rabo energije ter na osnovi energetskih, ekonomskih in ekoloških kriterijev odloči za uvajanje posameznih ukrepov in investicij po določenih prioritetah.

Podjetje lahko hitro izboljša energetsko učinkovitost, ko se začne s tem sistematično ukvarjati. To stori na način da vključi vse, kar ima kakršen koli vpliv na rabo energije.

energetski pregled
sofinanciranje
Sofinanciranje izvedbe energetskega pregleda.

Na voljo je državna pomoč Eko sklada za izvedbo energetskega pregleda oziroma uvedbo sistema upravljanja z energijo. Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov. Pomagamo vam z vso potrebno dokumentacijo za prijavo na razpis.

V energetskem pregledu bodo predlagani ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti ter ovrednotene možnosti znižanja porabe energentov in vode:

 • podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb (vključno z analizo toplotnega ovoja in energetskih sistemov v stavbi),
 • analizo ukrepov učinkovite rabe energije za izboljšanje energijske učinkovitosti, ki naj vključuje ekonomsko analizo, prihranke in okoljske učinke,
 • ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti (neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, vračilna doba).

Za izvedbo energetskega pregleda in uvedbo Sistema upravljanja z energijo boste morali izbrati zunanjega izvajalca, ki izpolnjuje kriterije glede znanja ter izkušenj, skladno s standardi. Solvera Lynx izvede energetski pregled in uvedbo sistema v skladu z vašimi zahtevami, metodologijo, evropsko direktivo in slovensko zakonodajo.

Smo eden izmed vodilnih ponudnikov storitev na področju izvedbe energetskih pregledov v Sloveniji. Z operativno učinkovitostjo zagotavljamo konkurenčno ceno, kakovostno izvedbo ter strokovno pripravo končnega poročila.