Energetski pregled.

Izvajanje energetskih pregledov in energetsko svetovanje.

Energetski pregled je izhodišče za strategijo upravljanja z energijo. Pridobite  jasne odgovore o tem, kje, kdaj in kako se porabljajo energetski viri. Morda se sploh ne zavedate, da jih porabljate. Energetski pregled izvajajo naši izkušeni energetski managerji, ki imajo veliko izkušenj in so pomagali privarčevati tudi največjim podjetjem v Sloveniji. Izkušnje imajo s podjetji, ki delujejo v različnih panogah.

Energetski pregled se izvede v štirih ključnih korakih.

Zbiranje podatkov. Zbiramo podatke o porabi energije v stavbi, opremi, strojih in drugih pomembnih porabnikih energije. To je pomembno za analizo celotnega sistema, razumevanje uspešnosti organizacije in potreb po porabi energije.

Ogled organizacije. Potrebno je zbrati vse dodatne informacije, ki so potrebne za preučevanje vzorcev porabe energije (na primer znamka in velikost modela opreme, delovni čas,..).

Analiza informacij. Razpoložljivi podatki se analizirajo, da se določita poraba in učinkovitost energije na podlagi dejavnosti in aktivnosti podjetja. Ugotavljamo, kje je poraba energije prevelika, da bi lahko sprejeli ustrezne ukrepe za zmanjšanje porabe, stroškov in povečanje učinkovitosti.

Načrt varčevanje z energijo. Priprava načrta za varčevanje z energijo temelji na zbranih informacijah. Energetski pregled bo predlagal ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti in ocenil možnosti za zmanjšanje porabe energije in vode.

Energetski pregled

Energetski pregled prepozna težave z energetsko učinkovitostjo in možnosti za varčevanje z energijo v podjetju. S podrobnim poročilom, lahko podjetje vidi, kaj porablja več energije, kot bi moralo. Tako ugotovite, kje lahko naredite izboljšave, ki vam bodo pomagale prihraniti pri stroških energije in v boju proti podnebnim spremembam. 

Prednosti energetskega pregleda.
 • NIŽJI STROŠKI ENERGIJE
 • NIŽJI IZPUSTI EMISIJ CO2
 • PREPOZNAVA NEPRAVILNEGA DELOVANJA OPREME
 • VEČJA VARNOST ZAPOSLENIH
 • PRILAGOJENA POROČILA IN ANALIZA
 • SKRB ZA OKOLJE
 • VEČJA DODANA VREDNOST
 • DALJŠA ŽIVLJENSKA DOBA OPREME
prednosti energetskega pregleda
Kaj pridobite z izvedbo energetskega pregleda.

Z izvedbo energetskega pregleda vam bodo predlagani organizacijski ukrepi za zmanjšanje stroškov in porabe energije ter povzetek za poslovno odločanje. Zbrane bodo glavne ugotovitve energetskega pregleda in seznam predlaganih ukrepov z oceno potrebne investicije in letnega prihranka. Analize in ugotovitve bodo podane v pisni obliki, na vam razumljiv način. Predstavimo ga tudi vodstvu podjetja.

Izvedba energetskega pregleda temelji na standardu UNI EN 16247, ki določa izvajanje energetskih pregledov, ter standardu SIST ISO 50002: 2018, ki določa izvajanje energetskih pregledov, razmerje med energetskim pregledom in sistemom za upravljanje z energijo v skladu z ISO 50001.

Jasen načrt ukrepov.

Podjetje bo prejelo jasen načrt ukrepov in jasno poročilo o izvedbi energetskega pregleda. Osredotoči se na predstavitev izvedljivih ukrepov za optimizacijo energije.

 • Predlog organizacijskih ukrepov (ne vključujejo znatnih investicijskih sredstev ter vzdrževalni ukrepi z manjšimi investicijami)
 • Predlog investicijskih ukrepov (na nivoju stavbe, ogrevalnem sistemu, področju rabe električne energije, hlajenja in prezračevanja)
 • Časovni načrt projekta
 • Pričakovani stroški izvedbe ukrepov
 • Pričakovan letni prihranek
Cilj energetskega pregleda.

Cilj energetskega pregleda je povečanje osveščenosti ter informiranosti zaposlenih in vodstva podjetja, predvsem pa priprava predlogov ukrepov na področju učinkovite rabe energije. Vodstvo se na podlagi predlaganih organizacijskih in investicijskih ukrepov za učinkovito rabo energije ter na osnovi energetskih, ekonomskih in ekoloških kriterijev odloči za uvajanje posameznih ukrepov in investicij po določenih prioritetah.  

Podjetje lahko hitro izboljša energetsko učinkovitost, ko se začne s tem sistematično ukvarjati. To stori na način da vključi vse, kar ima kakršen koli vpliv na rabo energije. Naše stranke v povprečju dosegajo prihranke v višini 7% že prvo leto po implementaciji!

sofinanciranje
Sofinanciranje izvedbe energetskega pregleda.

Na voljo je državna pomoč Eko sklada za izvedbo energetskega pregleda oziroma uvedbo sistema upravljanja z energijo. Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda in izvedbe uvajanja sistema za upravljanje z energijo. Pomagamo vam z vso potrebno dokumentacijo za prijavo na razpis.

V energetskem pregledu bodo predlagani ukrepi za izboljšanje energetske učinkovitosti ter ovrednotene možnosti znižanja porabe energentov in vode:

 • podroben pregled rabe energije stavbe ali skupine stavb (vključno z analizo toplotnega ovoja in energetskih sistemov v stavbi),
 • analizo ukrepov učinkovite rabe energije za izboljšanje energijske učinkovitosti, ki naj vključuje ekonomsko analizo, prihranke in okoljske učinke,
 • ekonomske kazalce priporočenih ukrepov energetske učinkovitosti (neto sedanja vrednost, interna stopnja donosa, vračilna doba).

Za izvedbo energetskega pregleda in uvedbo Sistema upravljanja z energijo boste morali izbrati zunanjega izvajalca, ki izpolnjuje kriterije glede znanja ter izkušenj, skladno s standardi. Solvera Lynx izvede energetski pregled in uvedbo sistema v skladu z vašimi zahtevami, metodologijo, evropsko direktivo in slovensko zakonodajo. Smo eden izmed vodilnih ponudnikov storitev na področju izvedbe energetskih pregledov v Sloveniji. Z operativno učinkovitostjo zagotavljamo konkurenčno ceno, kakovostno izvedbo ter strokovno pripravo končnega poročila.

Preberite si tudi naš blog, kjer smo se med drugim razpisali tudi o tem, zakaj industrije potrebujejo energetski pregled zdaj bolj kot kadarkoli prej!