Uspešno izvedeni energetski pregledi v 2022

Zelo smo ponosni na našo ekipo energetskih managerjev, ki je v preteklem letu uspešno zaključila 14 energetskih pregledov. Energetski pregledi so bili opravljeni na 52 lokacijah po celotni Sloveniji. Podjetja, ki so nam zaupala izvedbo energetskega pregleda delujejo v različnih panogah industrije, kot so predelovalne in gradbene industrije, podjetništva in svetovanja, zdravstva in medicine, trgovinske dejavnosti, založništva, proizvodnje itd.

Skupno smo izvedli 14 energetskih pregledov v letu 2022 in predlagali 78 ukrepov za znatno zmanjšanje letne porabe:

 • električne energije za 10.000 MWh,
 • zemeljskega plina za 1.200 MWh,
 • dizelskega goriva za 60.000 litrov
 • in vode za 3.600 m3.

V primeru, da bi podjetja uspešno uvedla vse predlagane ukrepe, bi lahko skupno prihranila 1.578.340 EUR in zmanjšala izpuste za 4.155 ton CO2.

zaposlitev energetski manager

Prednosti energetskega pregleda.
 • Nižji stroški energije: identifikacija in zmanjšanje energetskih neučinkovitosti za zmanjšanje operativnih stroškov.
 • Nižje emisije CO2: prispevajte k ciljem trajnosti.
 • Povečanje energetske učinkovitosti
 • Okoljska odgovornost: pokažite zavezanost okolju, kar poveča korporativni ugled.
 • Prilagojena poročila in analize: prejmite prilagojena poročila in vpoglede za personalizirano optimizacijo energije.
 • Prepoznava nepravilnega delovanja opreme: zaznajte in odpravite nefunkcionalno opremo, zmanjšate čas nedelovanja in stroške vzdrževanja.
 • Daljša življenjska doba opreme: optimizirajte porabo energije za podaljšanje življenjske dobe strojev in zmanjšanje stroškov.
 • Varnost zaposlenih: zagotovite varnejše delovno okolje z obravnavo varnostnih tveganj, povezanih z energijo.
 • Dodana vrednost podjetja: odkrijte priložnosti za izboljšave procesov, ki povečajo celotno poslovno vrednost.

Želeli bi izpostaviti javni poziv Eko sklada, ki nudi nepovratne finančne spodbude za pomoč podjetjem pri izvedbi energetskih pregledov stavb, procesov in transporta v podjetju ali za uvedbo sistema upravljanja z energijo. Ta finančna pomoč je namenjena spodbujanju trajnostnih pristopov k energetski učinkovitosti v podjetjih. Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda, brez DDV.