Energetsko knjigovodstvo

Digitalizacija in avtomatizacija sta postali neizogibna pot za podjetja in javne ustanove, ki upravljajo z večjim številom zgradb, poslovnih prostorov in drugih objektov. Predstavljamo vam Energetsko knjigovodstvo: napredno orodje, ki obljublja transformacijo vašega energetskega upravljanja.


Rešitev.

Energetsko knjigovodstvo v sistemu GemaLogic je modularna funkcionalnost, ki je oblikovana za enostavno in natančno sledenje porabe energije in vode. Z uporabo te rešitve je mogoče avtomatizirati vpisovanje podatkov iz mesečnih računov za energijo in vodo. Ta proces se ne omejuje le na obdelavo računov; omogoča tudi avtomatsko zajemanje zneskov po postavkah iz e-računov dobaviteljev energije, vključno za električno energijo in plin.

energetsko knjigovodstvo
Energetsko knjigovodstvo GemaLogic

Kaj prinaša rešitev.

 Funkcionalnost Energetsko knjigovodstvo v sistemu GemaLogic ima številne funkcionalnosti: 

  • Avtomatsko zbiranje računov in podatkov: enostavno in hitro, s čimer se zmanjša potreba po ročnem delu in po človeških napakah. 
  • Prikaz merilnih mest: pregled nad merilnimi mesti omogoča natančno spremljanje porabe energije v vsakem objektu. 
  • Pregled porabe in stroškov energentov: tako je lažje opaziti in razumeti, kje se porablja največ energije in kje so največji stroški. 
  • Energetska primerjava stavb: možnost primerjave porabe energije med različnimi stavbami prinaša možnost optimizacije. 
  • Izdelava energetskih kazalnikov in primerjalnih analiz: pomaga pri boljšem razumevanju energetskih vzorcev in omogoča boljše odločitve za prihodnost. 
  • Izračun emisij CO2, ki so posledica porabe energije: korak k trajnostnemu poslovanju in zmanjšanju ogljičnega odtisa. 
  • Enostavno izvažanje poročil: pomaga pri komunikaciji znotraj organizacije in s partnerji. 
  • Urejanje in izdaja računov podnajemnikom: poenostavlja proces obračuna in zaračunavanja porabljene energije. 
  • Podpora obračunu porabljene energije: omogoča natančno spremljanje in obračun porabljene energije. 
  • Pogodbe o dobavi: ohranja vse potrebne informacije o dobavi energije organizirane in dostopne. 

Trajnostno poslovanje.

Hitro nam postane jasno, kako lahko Energetsko knjigovodstvo postane ključno orodje za optimizacijo energetske učinkovitosti v stavbah. Z implementacijo in angažiranim pristopom lahko zmanjšate stroške za energijo. 

Poleg tega, z uvedbo energetskega knjigovodstva in vzpostavitvijo povezave med energetskimi podatki in proizvodnimi informacijami, dobite priložnost za stalno spremljanje rabe energije in nenehno optimiziranje stroškov energije. To ne prinaša le prihrankov, temveč tudi pomaga pri doseganju ciljev trajnostnega razvoja in zmanjšanju okoljskega vpliva. 

Čas je, da podatke o porabi energije digitalizirate in avtomatizirate njihovo delitev. Če želite izkoristiti vse prednosti, ki jih prinaša Energetsko knjigovodstvo, nas kontaktirajte že danes.


Solvera Lynx - partner za učinkovito upravljanje z energijo.