Energetsko Svetovanje in Izvedba Energetskih Pregledov.

PRVI KORAK DO ENERGETSKE UČINKOVITOSTI IN PRIHRANKOV
Energetski pregled je izhodišče za vašo strategijo upravljanja z energijo.

Poiščite jasne odgovore o tem, kje, kdaj in kako se uporabljajo energetski viri. Naši strokovnjaki bodo obiskali vaše spletno mesto in pregledali vsak del opreme, ki uporablja energijo – razsvetljava, klima, ogrevanje, prezračevanje, hlajenje, zračni kompresorji in oprema, ki porabi vodo. Ko boste dobili rezultate revizije, boste sprejeli premišljene odločitve o svojih prihajajočih energetskih pobudah, načrtovali izboljšave energetske učinkovitosti, zmanjšali stroške energije in zmanjšali emisije.

PRIHRANITE Z AKCIJSKIM NAČRTOM
Ciljni ukrepi za vaš¡ primer s podrobnim akcijskim načrtom za organizacijske spremembe in naložbene odločitve, ki bodo vodile do prihrankov pri porabi energije.

METODOLOGIJA
Akcijski načrt je skladen z metodologijo EU za energetske preglede.

Vsi naši energetski pregledi temeljijo na:
∙ Standard UNI EN 16247, ki določa izvajanje energetskih pregledov (energetskih pregledov);
∙ Standard SIST ISO 50002: 2018, ki določa izvajanje energetskih pregledov ter razmerje med energetskim pregledom in sistemom za upravljanje z energijo v skladu z ISO 50001.
Naši energetski menedžerji vam bodo pomagali določiti najboljšo strategijo za skladnost na podlagi ocene regulativnih zahtev.

JASEN NAČRT UKREPOV
Poročilo o energetskem pregledu se bo osredotočilo na predstavitev izvedljivih ukrepov za optimizacijo energije, vključevalo pa bo tudi:
∙ Opis trenutne energetske situacije
∙ Pregled letne porabe in stroškov posameznih virov energije v zadnjih treh letih
∙ Izdelava podrobne analize vseh energetskih medijev za zadnje leto
∙ Identifikacija in določitev profila obremenitve glavnih porabnikov energije
∙ Pregled energetskih sistemov, in sicer: elektroenergetski sistem, sistem za oskrbo in distribucijo toplote in drugi ustrezni sistemi
∙ Časovni načrt projekta
∙ Pričakovani letni prihranek
∙ Pričakovani stroški izvedbe