Drugi val digitalizacije postavlja elektroenergetiko na glavo - SolveraLynx

Drugi val digitalizacije postavlja elektroenergetiko na glavo

< nazaj do vseh objav
Drugi val digitalizacije postavlja elektroenergetiko na glavo

energy-digitalization

Drugi val digitalizacije postavlja elektroenergetiko na glavo

Povečujoči se delež razpršenih in fleksibilnih virov energije prinašajo tehnološke in poslovne izzive, kot tudi priložnosti. S tehnološkega vidika bo potrebno zagotoviti dobro razvita omrežja, ki bodo omogočala varno, kakovostno in zanesljivo oskrbo preko:

 • učinkovitega sodelovanja energetskih sistemov z razpršenimi viri (obnovljivi viri energije,
 • električna vozila…),
 • možnosti skladiščenja energije (hranilniki energije),
 • učinkovitega upravljanja virov energetske fleksibilnosti (proizvodnja in odjem)
 • učinkovitega upravljanja s primarno in sekundarno elektroenergetsko opremo.

Povezljivost, interoperabilnost, varnost in zanesljivost so ključne smeri razvoja tovrstnih rešitev. Nekatere tehnologije morda trenutno še niso dovolj komercialno zrele, pričakovati pa je, da bodo v prihodnjih letih imele pomembno vlogo. Sistemi za učinkovito upravljanje fleksibilnih virov energije naj bi predstavljali pomembna orodja prihodnosti za zagotavljanje učinkovitejšega izkoriščanja obstoječe energetske infrastrukture in obenem zmanjševanja pritiska za investicije oz. konvencionalno povečevanje prenosnih kapacitet primarne infrastrukture. Prav tako tovrstni sistemi že danes omogočajo preventivno vzdrževanje in zmanjševanje tehničnih izgub. Pričakovati je, da bodo napredni napovedni algoritmi omogočali, da postajajo pametni in učinkovito upravljanjo fleksibilne vire električne energije.

Digitalna revolucija je v teku. To je dejstvo. Prepoznati je možno, da v povprečju slovenske družbe sledijo tehnološkemu razvoju in uvajajo napredne tehnologije v svoje procese; ključne kot malo manj pomembne. Zahteve po vitkem izvajanju posla in doseganju visoke kvalitete izdelkov oz. storitev zahtevajo usmeritev v digitalizacijo na vseh področjih; tako v procesih razvoja novih izdelkov, v proizvodnih procesih, kot tudi v procesih upravljanja odnosov s kupci in dobavitelji. Vsekakor tudi na področju upravljanja odnosov z zaposlenimi. Tovrstna vlaganja naj bi bila usmeritev. Izvajala naj bi se kontinuirano. Obravnavajo naj se ne kot enkraten vložek. Sicer pa se mnoge družbe zavedajo, da uvajanje najnovejših tehnologij in zagotavljanje njihove povezljivosti ter njihovo pametno upravljanje danes potrebno na vseh področjih poslovanja družbe in predstavlja enega izmed načinov doseganja konkurenčne prednosti družbe. Slovenija na tem področju ni izjema.

V Sloveniji kot tudi v Evropi in globalno je v zadnjih letih možno zaslediti primere uspešnih praks in pilotnih projektov, ki razvijajo, demonstrirajo in validirajo najnovejše tehnologije za podporo uresničevanju zgoraj izpostavljenim spremembam in usmeritvam. Tehnološki razvoj na področjih interneta stvari in interneta vsega elektroenergetskim družbam omogoča:

 • povezovanje sistemov in naprav za doseganje nadzora nad stanjem procesov, topologije in objektov v (skoraj) realnem času – podpora izboljšanju kakovosti oskrbe (neprekinjenost napajanja, kakovost napetosti),

 

Izpostaviti velja, da poleg direktnih ekonomskih učinkov uvedbe naprednih tehnologij na trgu električne energije digitalizacija podpira storitveno usmerjeno ekonomijo. Razpoložljivost podatkov v (skoraj) realnem času, povezljivost sistemov in avtomatizacija elektrodistribucijskim podjetjem poleg učinkovitosti prinašajo priložnosti za izvajanje naprednih podatkovnih storitev, storitev na omrežju, izvajanje novih storitev in izboljšanje komercialne kakovosti obstoječih storitev. Napredna analitika podatkov bo pripeljala do novih spoznanj, vedenj in novih poslovnih modelov.

Preberite več v članku Energetika.NET tukaj

Zadnji članki

 • Solvera Lynx is active everywhere Preberite več
 • Can we use »LoRa« in harsh industrial environment? Preberite več
 • My experience as an intern at Solvera Lynx d.d. Preberite več
 • Solvera Lynx launch ComBox.L the new LoRaWAN Energy Data Logger Preberite več
 • (English) Industrial internet of things Preberite več
 • (English) How does LoRaWAN™ technology work and who can benefit from it? Preberite več
 • (English) The only ready- to-use IoT network in Slovenia (based on LoRaWAN technology) Preberite več
 • (English) Finance.si just wrote about our innovative IOT solution Preberite več
 • (ENG) Virtual Power Plant Preberite več
 • Solvera Lynx postavlja prvo omrežje LoRaWAN™ za internet stvari v Sloveniji Preberite več