Pomoč Eko sklada v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo energetskega pregleda ali uvedbo sistema upravljanja z energijo.

< nazaj do vseh objav
Pomoč Eko sklada v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo energetskega pregleda ali uvedbo sistema upravljanja z energijo.

energy-management

Pomoč Eko sklada v obliki nepovratnih sredstev za izvedbo energetskega pregleda ali uvedbo sistema upravljanja z energijo.

Višina sredstev in upravičeni stroški

Skupna višina sredstev po tem javnem pozivu znaša 500.000,00 EUR.

Upravičeni stroški so stroški izvedbe energetskega pregleda oziroma stroški uvedbe sistema upravljanja z energijo ter pridobitve certifikata SIST EN ISO 50001 brez DDV. Med upravičene stroške pri uvedbi sistema upravljanja z energijo spadajo tudi stroški uspešno opravljenega usposabljanja za notranjega presojevalca sistema in/ali skrbnika sistema upravljanja z energijo.

Višina nepovratne finančne pomoči

Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe energetskega pregleda brez DDV.
Višina nepovratne finančne pomoči znaša do 50 % upravičenih stroškov izvedbe uvajanja sistema za upravljanje z energijo brez DDV, vendar ne več kot 15.000,00 EUR.

Upravičene osebe

Upravičene osebe po tem javnem pozivu so podjetja s sedežem v Republiki Sloveniji, ki se kot pravna ali fizična oseba ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo in so organizirana kot gospodarske družbe, samostojni podjetniki posamezniki ali zadruge.

Javni poziv in dokumentacija za prijavo z obrazci sta na voljo na spletni strani https://www.ekosklad.si/razpisi/prikazi/tenderID=174

Za izvedbo energetskega pregleda mora podjetje izbrati zunanjega izvajalca, ki izpolnjuje kriterije glede znanja ter izkušenj, skladno s standardom SIST EN 16247-5. Za uvedbo sistema upravljanja z energijo mora podjetje izbrati zunanjega izvajalca ter presojevalca s strani akreditirane organizacije.

Podjetje Solvera Lynx d.o.o. bo izvajalo energetske preglede in uvedbo sistema v skladu z zahtevami naročnika, zahtevami slovenske metodologije, evropske direktive in slovenske zakonodaje (SIST ISO 50002 in SIST EN 16 247-5) za izvedbe energetskih pregledov.

Več o tem https://mailchi.mp/a265d8b0a594/finanna-sredstva

Zadnji članki

  • Can we use »LoRa« in harsh industrial environment? Preberite več
  • Solvera Lynx launch ComBox.L the new LoRaWAN Energy Data Logger Preberite več
  • (English) Industrial internet of things Preberite več
  • (English) How does LoRaWAN™ technology work and who can benefit from it? Preberite več
  • (English) The only ready- to-use IoT network in Slovenia (based on LoRaWAN technology) Preberite več
  • (English) Finance.si just wrote about our innovative IOT solution Preberite več
  • (ENG) Virtual Power Plant Preberite več
  • Solvera Lynx postavlja prvo omrežje LoRaWAN™ za internet stvari v Sloveniji Preberite več
  • (ENG) ComBox.L DI-B is certified by Orange Preberite več
  • (ENG) Smart Factory solutions. Become the top 10 % most energy-efficient factories in Europe. Preberite več