Povzetek globalnih emisij CO2 v letu 2023

Nov rekord, vendar se zdi, da se končno prikazuje svetloba na koncu tunela.

V letu 2023 so globalne emisije CO2 povezane z energijo zrasle za 1,1 %, kar je povzročilo povečanje za 410 milijonov ton (Mt) in doseglo nov rekord, 37,4 milijarde ton (Gt). Kljub temu porastu, ki je bil sicer manjši v primerjavi z letom 2022, ko so emisije narasle za 490 Mt, so bile prisotne tudi pozitivne spremembe, saj so tehnologije čiste energije pomembno omejile rast emisij.

Pomanjkanje hidroelektrične energije po svetu zaradi suše je povečalo emisije za približno 170 Mt, brez tega učinka bi emisije v globalnem elektroenergetskem sektorju dejansko padle. Napredek v razvoju tehnologij čiste energije, kot so sončna energija, vetrna energija, jedrska energija, toplotne črpalke in električna vozila, je omogočil, da je bila rast emisij trikrat manjša, kot bi bila sicer. V desetletju do leta 2023 so globalne emisije rasle počasneje kot kdaj koli prej, od obdobja velike gospodarske krize, s povprečno letno rastjo malo več kot 0,5 %.

Posebnosti po regijah in tehnologijah.

V razvitih gospodarstvih so emisije padle za 4,5 %, kljub rasti BDP za 1,7 %, kar je največji zabeleženi padec izven recesije. Posebej izpostavljena je bila zmanjšana poraba premoga, ki je dosegla ravni iz leta približno 1900. V nasprotju s tem so emisije na Kitajskem narasle za približno 565 Mt, kar predstavlja največje povečanje na globalni ravni. Kljub temu Kitajska ostaja vodilna v dodajanju zmogljivosti čiste energije na svetovni ravni.

V Indiji je močna gospodarska rast povzročila povečanje emisij za približno 190 Mt. Slaba monsunska sezona je povečala povpraševanje po električni energiji in zmanjšala proizvodnjo hidroelektrične energije, kar je prispevalo k povečanju skupnih emisij za četrtino.

Letna povprečna stopnja rasti globalnih emisij CO2 in BDP po desetletjih 1900-2023

Graf letne povprečne stopnje rasti globalnih emisij CO2 in BDP po desetletjih, 1900-2023

Evropa in prehod na čisto energijo.

V Evropi so emisije CO2 znatno padle, kar je odraz močnega zagona obnovljivih virov energije in energetska učinkovitost. Vodilna vloga Evrope v energetskem prehodu se kaže v rekordni rasti zmogljivosti vetrne energije, ki je v letu 2023 presegla proizvodnjo iz premoga in zemeljskega plina. Energetska učinkovitost in rast sektorja obnovljivih virov so glavni dejavniki, ki so prispevali k zmanjšanju odvisnosti od fosilnih goriv, s čimer so se emisije znatno zmanjšale.

Globalni trendi in čista energija.

Kapacitete vetrne in sončne energije so v letu 2023 dosegle rekord skoraj 540 GW, kar je za 75 % več kot leta 2022, prodaja električnih avtomobilov pa je narasla za 35 % na približno 14 milijonov. Vpliv čiste energije na omejevanje rasti globalnih emisij CO2 je bil izjemen, saj je čista energija imela pomemben vpliv na trajektorijo globalnih emisij CO2.

Vloga vremena in ponovnega odpiranja gospodarstev po Covid-19.

Vreme in nadaljnjo odpiranje gospodarstev po pandemiji Covid-19 sta imela pomembno vlogo pri povečanju emisij. Toplo vreme je povečalo potrebo po hlajenju, medtem ko je milo zimsko vreme zmanjšalo potrebo po ogrevanju, kar je skupno zmanjšalo emisije za približno 120 Mt. Nadaljevanje odpiranja gospodarstev, zlasti na Kitajskem in v globalnem letalskem prometu, je prav tako prispevalo k povečanju emisij.

Kljub doseganju novih rekordov pri globalnih emisijah CO2, je rast emisij upočasnjena zaradi širjenja čistejših tehnologij. Napredna gospodarstva so pokazala, da je možno zmanjšati emisije kljub gospodarski rasti. Vendar pa je za dosego ciljev iz Pariškega sporazuma potrebno še večje globalno prizadevanje, še posebej v državah v razvoju in hitro rastočih gospodarstvih, kot sta Kitajska in Indija. Ta prizadevanja morajo vključevati nadaljnjo vlaganje v tehnologije čiste energije, izboljšanje energetske učinkovitosti in razvoj novih, inovativnih rešitev za zmanjšanje odvisnosti od fosilnih goriv.

Vir: International Energy Agency. “CO2 emissions in 2023.” Dostopno na: https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2023


Solvera Lynx - partner za učinkovito upravljanje z energijo.