Kaj prinaša digitalizacija v energetiko?

< nazaj do vseh objav
Kaj prinaša digitalizacija v energetiko?

energy-efficiencyenergy-managementiotlorasolveralynx

Kaj prinaša digitalizacija v energetiko?

VESELIMO SE NOVEGA ČLANKA O SOLVERI LYNX V FINANCAH!

Kaj omogoča digitalizacija pri upravljanju z energijo v gospodinjstvih, podjetjih in energetskih družbah, sta nam razložila energetska menedžerja Tomaž Buh in Blaž Sambol.

Digitalizacija je spremenila upravljanje z energijo. Je tako?

Sambol: Pri digitalizaciji se v energetiki veliko dogaja. Napovedane spremembe v evropski zakonodaji dajejo končnemu uporabniku sistema vse večjo težo. Postal bo aktiven uporabnik. Rabi električne energije se ne bo prilagajala zgolj proizvodnja električne energije, ampak se bodo tudi porabniki prilagajali proizvodnji. Zato je treba narediti preskoke v digitalizaciji. Internet stvari, IoT, je eden od dejavnikov, ki pripomorejo k digitalizaciji . Cenovno dostopne brezžične tehnologije, ki so del interneta stvari, nam omogočajo zbiranje številnega nabora podatkov v sistemih  upravljanja z energijo, kakršen je programsko orodje GemaLogic Solvere Lynx. Na konferenci Dnevi energetikov bomo predstavili lastne rešitve, ki delujejo na osnovi interneta stvari, upravljanja z energijo in uporabo novih brezžičnih omrežij za zajem, posredovanje in obdelavo podatkov. Fokus bo na neposrednih primerih iz slovenske prakse Salonita Anhovo, Steklarne Hrastnik, Plinarne Maribor in Energetike Celje. Predstavili pa bomo tudi izredno pozitivne izkušnje iz slovensko – japonskega projekta NEDO, kjer neposredno z odjemalci znižujemo rabo energije v času visoke obremenitve v energetskem sistemu.

Je v Sloveniji že veliko primerov uporabe digitalizacije pri upravljanju z energijo?

Sambol: Ločiti moramo med informatizacijo in digitalizacijo. Iz dobe informatizacije in zajema podatkov prehajamo v dobo digitalizacije ter obdelave podatkov. Vedno več podjetij, kjer so že izvedli informatizacijo, se odloča za digitalno transformacijo. Tako pri distribuciji kot tudi pri prenosu. Tisti, ki še niso vzpostavili zajema podatkov, ga lahko vzpostavijo sedaj, ko so naprave vedno bolj cenovno dostopne.  Naše naprave ComBox.L so brezžične, kar omogoča dvoje. V podjetjih ni potrebno veliko vlagati v vzpostavitev zajema podatkov, ki med drugim vključuje tudi ožičenje med zajemom podatkov in napravo. In drugič, v podjetjih se odločajo za zbiranje podatkov tudi iz naprav ali števcev na mestih, ki doslej niso bila dostopna.

Kakšna tehnologija to omogoča?

Sambol: V podjetju Solvera Lynx smo že pred leti zaznali, da je vedno bolj uporabna tehnologija LoRaWAN.  V več mestih smo postavili prvo omrežje LoRaWAN za razvoj interneta stvari v Sloveniji in s tem zgradili sodobno infrastrukturo za pametno upravljanje energije. Začeli smo v industriji. V Salonitu iz Anhovega smo s signalom pokrili veliko območje in priključili naše naprave. Ker se je projekt izkazal, smo nadaljevali tudi drugod. Omrežje smo postavili v Ljubljani, Mariboru, Celju, Novem mestu in na Jesenicah, za potrebe projekta NEDO pa tudi v okolici Ptuja.. Omrežje tako že koristijo dobavitelji, kot tudi distributerji energentov in vode.

Govorite o tehnologiji LoRaWAN. Jo lahko predstavite?

Buh: Kratica LoRaWAN pomeni Long Range, Low Power, Wide-Area-Networks. Tehnologija  LoRaWAN deluje na brezplačnem frekvenčnem območju 433,  868 ali 915 megahercev.  Velika prednost je velik doseg od bazne postaje do naprave, v premeru namreč znaša od štiri do deset kilometrov. V nekaterih primerih smo sicer zajeli podatke tudi z 25 kilometrov oddaljenih naprav, kar potrjuje v izjemne specifikacije tehnologije. Zanesljivost zajema podatkov v radiju štirih kilometrov pa je stoodstotna.

V Solveri Lynx stalno iščemo način, kako čim ceneje in enostavno pa seveda čim bolj zanesljivo zajeti podatke od merilnih mest do našega programskega orodja GemaLogic. Naš izdelek ComBox.L je eden izmed redkih, ki je v celoti certificiran po protokolu LoRaWAN in s katerim dosegamo neverjetne rezultate pri racionalni rabi energije in brezžičnega dosega. ComBox.L naprave so baterijsko napajane, odporne so na prah in vodo in jih tako lahko namestimo v zelo zahtevno okolje. Kot sem že omenil, ComBox.L naprave porabijo zelo malo energije, kar je pomembno pri baterijskem napajanju, da lahko dosegamo dolgo življenjsko dobo naprave.

Sambol: ComBox.L naprave omogočajo zajem analognih stanj, na primer temperature in pretokov, impulzov (kumulativen pretok energije),stanj naprav (alarmi, delovanje), lahko pa tudi vzpostavimo dvosmerno komunikacijo in daljinsko izklopimo ali vklopimo priključenega porabnika.

Kaj še vključujejo vaše rešitve?

Buh: Rešitve, ki jih ponujamo lahko razdelimo na tri stebre. Prva skupina vključuje, monitoring oziroma zajem, obdelavo preverjanje in vizualizacijo podatkov, druga, energetsko učinkovitost: analiza podatkov, spremljanje KPI, ciljno spremljanje rabe energije, izvajanje energetskih pregledov in nudenje pomoči ter iskanje energetskih prihrankov pri strankah in, tretja, fleksibilnost, ki vključuje platformo, virtualno elektrarno za prilagajanja odjema, upravljanje z energijo in sistemske rezerve za terciarne regulacijo. Vse tri glavne rešitve združujemo v programskem orodju GemaLogic, ki omogoča pregled podatkov o porabi v realnem času. Omogoča pa tudi podroben pregled porabe, primerjavo dosedanjih podatkov o porabi energije, napoved prihodnjih energijskih potreb ter zaščito pred nepredvideno porabo energije. Z napravami  ComBox.L zbiramo merilne in druge ključne podatke. Na podlagi zajetih merilnih podatkov porabe energentov in zajema na primer proizvodnih podatkov združujemo informacije na eni ravni. Tako pridobimo ključne informacijo za uporabnika in mu olajšamo odločanje. Na podlagi strojnega učenja pa lahko nekatere odločitve prevzame tudi naše orodje. Na ta način zagotavljamo digitalizacijo, kjer tehnologija prevzema delo in optimizira delovni proces.

Kako takšne rešitve pripomorejo k racionalnejši rabi energije?

Buh: V področje energetske učinkovitosti sodi optimizacija porabe energentov. Sistem omogoča pregled podatkov o porabi v realnem času in podroben pregled uporabe, primerjavo dosedanjih podatkov o porabi energije, napoved prihodnjih energijskih potreb ter zaščito pred nepredvideno porabo energije. Že samo z uvedbo merilnega sistema, ki nam predoči stanje naše rabe energije, dosežemo prihranke energije v višini do nekaj odstotkov celotne porabe. Ne gre le za občutek nadzora, ampak tudi za varovalko, ki jo omogoča sistem, ko nas nemudoma opozori na kakršnekoli anomalije, kot so, denimo, nenadna izguba energije ter vode, previsoki izpusti in podobno.

Obnovljivi viri in do nekatere mere nepredvidljivi vremenski pojavi močno vplivajo na delovanje elektroenergetskega sistema. Prilagajanje odjema se uporablja pri malih in večjih končnih uporabnikih elektroenergetskega sistema in tudi pri proizvodnih virih. Primer prilagajanja odjema je pri malih končnih uporabnikih je naša rešitev v slovensko-japonskem projektu Nedo. Rešitev omogoča agregatorju avtomatsko prilagajanja odjema, če v omrežju zaznajo takšno potreba.

Ali v Sloveniji že deluje takšen agregator?

Sabol: Ja, projekt virtualne elektrarne smo naredili za Petrol, ki je eden izmed ponudnikov sistemske rezerve, v projekt NEDO pa je vključenih 830 odjemalcev, ki v času t.i. aktivacije znižajo svojo rabo energije, od tega so pri 100 odjemalcih nameščene naprave za avtomatski izklop. Na tak način je to tudi neke vrste agregatorska platforma, ki omogoča prilagajanje odjema.

Kako pa deluje?

Buh: Trenutno jevirtualna elektrarna vključena v sistemsko rezervo terciarne regulacije elektro-energetskega sistema. Prenosni operater elektroenergetskega sistema v trenutku, ko zazna, da bo prišlo do primanjkljaja električne energije v omrežju, sproži aktivacijo sistemskih rezerv. Ko prenosni operater posreduje zahtevo za zmanjšanje odjema, se mora ponudnik sistemskih rezerv odzvati v 15 minutah z zahtevano spremembo moči. Primanjkljaj električne energije se nato izravna tako, da ponudnik sistemske rezerve zniža odjem razpršenih virov, ki izklopijo večje porabnike električne energije ali pa vključijo generatorski vir.

Za koga so primerne vaše rešitve za energetsko učinkovitost?

Sambol: Rešitve energetske učinkovitosti ComBox naprave in programsko orodje GemaLogic so primerne na zelo širokem področju. Uporabne so lahko na področju prenosa in distribucije energentov ter vode, stavb, industrije, pametnih mest, transporta oziroma vse, ki želijo optimizirati svoj poslovni proces.

Na primer za  brezžične naprave oziroma senzorje na nekaterih ključnih točkah je zainteresirana avtomobilska industrija, ki zaradi prilagajanja zahtevnih kupcev zelo hitro posodablja modele vozil. Vsaki dve leti na primer pride nova serija vozil, kar lahko proizvajalcu povsem spremeni postavitev proizvodnje. V primeru uporabe žičnih senzorjev bi po starem morali naprave ponovno povezati s kabli, pri brezžičnih senzorjih pa to ni več potrebno.

Je sistem uporaben tudi v velikih šolskih centrih in bolnišnicah?

Buh: Zagotovo. Naše stranke so tudi lastniki logističnih, trgovskih in šolskih centrov, skladišč, hotelov, zdravilišč ter javnih ustanov in bolnišnic.

Kako velik mora biti uporabnik, da se takšna naložba splača?

Sambol: Tehnologija in naprave postajajo cenovno dostopne, zato prihajajo tudi do gospodinjstev. Včasih so bile naprave zelo drage, ker je bilo potrebno precej vložiti tudi v njihovo inštalacijo. Z razvojem tehnologij lahko danes dobimo že za nekaj sto evrov napravo, ki je primerna za priključitev na obračunski števec. Naprava omogoča vpogled v podatke o porabi energije kjerkoli in kadarkoli, na osebnem računalniku ali pa na mobilnem telefonu. Razvoj tehnologije je omogočil, da lahko uporabimo take naprave tudi v gospodinjstvu.

Kako pa lahko vašo opremo in tehnologijo uporabijo v mestih?

Buh: V pametnih mestih se dejavnosti delijo na več področij, kot je na primer poročanje, upravljanje, energetika, gospodarjenje z vodo. Operaterji lahko z našimi napravami oziroma senzorji zajamejo stanja v pametnih mestih in beležijo informacije, kot je to na primer število potnikov na avtobusu. Na tej podlagi lahko pridobijo informacijo, koliko ljudi se zadržuje na nekem območju in izboljšajo pretočnost potnikov. Pridobijo lahko tudi podatke o porabi energije v občinskih stavbah, vodijo energetsko knjigovodstvo, znižujejo obratovalne stroške in drugo.

Sambol: Možnost uporabe je tudi pri senzorjih. Komunalna podjetja v tujini opremljajo zabojnike za smeti s senzorji za merjenje polnosti in optimizirajo odvoz. Spekter uporabe je neomejen.

Kaj pripravljate pri programski opremi?

Sambol: Prihodnji mesec bomo izdali prenovljeno različico programskega orodja GemaLogic, ki temelji na novih tehnologijah. Dodali smo modularnost. Podjetje, ki ima na primer sklop orodij za energetsko upravljanje, bo lahko z razširitvijo GemaLogica na isti platformi uporabljalo tudi orodje  za fleksibilnost.

Poleg tradicionalnega upravljanja z energijo bodo sistemi nudili tudi napovedi o prihodnji porabi. Strošek energije bo zato nižji, uporabniki bodo vedeli, kdaj in kje lahko opravijo nakup energenta in tako znižajo svoje obratovalne stroške. S strojnim učenjem in umetno inteligenco pa bo vsak trenutek na voljo tudi informacija, za koliko lahko podjetje zmanjša porabo energije. Informacija o fleksibilnosti bo posredovana ponudniku sistemskih storitev, ki bo lahko s povratno informacijo posredoval ukaz v sistem, ta pa bo nato samodejno izklopil porabnike.

Buh: Sodelujemo pri razvojnih in raziskovalnih projektih, kar nam omogoča slediti, preizkušati in implementirati preverjene in zanesljive tehnologije.

 

Zadnji članki

  • Solvera Lynx is active everywhere Preberite več
  • Can we use »LoRa« in harsh industrial environment? Preberite več
  • My experience as an intern at Solvera Lynx d.d. Preberite več
  • Solvera Lynx launch ComBox.L the new LoRaWAN Energy Data Logger Preberite več
  • (English) Industrial internet of things Preberite več
  • (English) How does LoRaWAN™ technology work and who can benefit from it? Preberite več
  • (English) The only ready- to-use IoT network in Slovenia (based on LoRaWAN technology) Preberite več
  • (English) Finance.si just wrote about our innovative IOT solution Preberite več
  • (ENG) Virtual Power Plant Preberite več
  • Solvera Lynx postavlja prvo omrežje LoRaWAN™ za internet stvari v Sloveniji Preberite več