Kako do učinkovitega sistema upravljanja z energijo

Upravljanje z energijo je postalo ključno za podjetja, ki želijo zmanjšati stroške, povečati učinkovitost ter zmanjšati svoj ogljični odtis. Učinkovit sistem upravljanja z energijo (energy management system – EMS) omogoča podjetjem, da optimizirajo svojo porabo energije in se prilagodijo spreminjajočim se potrebam trga. Poleg tega EMS pomaga podjetjem izpolnjevati zakonodajne zahteve, izboljšati konkurenčnost ter prispevati k trajnostnemu razvoju.

Sistem upravljanja z energijo vključuje več ključnih korakov, ki zagotavljajo celovit pristop k učinkoviti rabi energije in doseganju trajnostnih ciljev.


Potrebe in cilji podjetja.

Pred začetkom implementacije sistema upravljanja z energijo, je pomembno, da razumete specifične potrebe in cilje podjetja. Postavite si vprašanja, kot so:

 • Kakšni so trenutni stroški energije?
 • Kakšni so cilji podjetja glede energetske učinkovitosti?
 • Kateri procesi ali oddelki v podjetju porabijo največ energije?

Tako boste pridobili jasno sliko o tem, kje so največje možnosti za izboljšanje in prihranke. Pomembno je tudi, da določite kakšne cilje želite doseči z uvedbo sistema upravljanja z energijo (npr. zmanjšanje stroškov energije za določen odstotek ali povečanje energetske učinkovitosti določenih procesov, …).

energetski pregled

Energetski pregled služi kot osnova za oblikovanje strategije za upravljanje z energijo.

Izvedba energetskega pregleda.

Energetski pregled je temeljni korak pri implementaciji sistema upravljanja z energijo. Strokovnjaki bodo ocenili učinkovitost obstoječe energetske infrastrukture in identificirali področja, kjer lahko izboljšave prinesejo največje koristi. Ta pregled bo služil kot osnova za oblikovanje strategije za upravljanje z energijo. Solvera Lynx je vodilni ponudnik energetskih pregledov v Sloveniji z več kot 22 let izkušnjami. Solvera Lynx energetski pregled vključuje:

 • podroben pregled porabe energije podjetja,
 • predlagani ukrepi za varčevanje z energijo z oceno prihrankov,
 • časovni načrt izvedbe ukrepov,
 • pomoč pri prijavi na razpis Eko sklada,
 • jasno in jedrnato poročilo o izvedbi energetskega pregleda.

Izbira prave tehnologije.

Izbira ustrezne tehnologije je ključnega pomena za uspeh vašega sistema upravljanja z energijo. Pri izbiri ustrezne tehnologije upoštevajte:

 • pametne senzorje in merilne naprave za natančno spremljanje porabe energije,
 • programsko opremo za zbiranje, analiziranje in vizualizacijo podatkov,
 • integracijo z obstoječo infrastrukturo in sistemi.
učinkovit sistem upravljanja z energijo

GemaLogic je napredna programska rešitev za učinkovito upravljanje z energijo. Omogoča sistematičen pristop k izboljšavam energetske učinkovitosti in zmanjšanju stroškov za energijo. Primerna je za vse organizacije, ne glede na področje njihovega poslovanja in velikost. Prinaša najsodobnejše načine zajema podatkov o porabi energije, njihovo spremljanje in analizo ter uvajanje nenehnih izboljšav, z namenom zagotavljanja učinkovitosti. GemaLogic v celoti podpira zahteve standarda ISO 50001.

Uvedba sistema upravljanja z energijo

Postavitev energetskih ciljev in kazalnikov uspešnosti (KPI).

Določite jasne energetske cilje in kazalnike uspešnosti, ki jih želi podjetje doseči. To lahko vključuje:

 • zmanjšanje skupne porabe energije za določen odstotek,
 • zmanjšanje stroškov energije za določeno vrednost,
 • izboljšanje energetske učinkovitosti določenih procesov ali naprav.

Implementacija sistema upravljanja z energijo.

Implementacija sistema vključuje namestitev pametnih senzorjev in merilnih naprav ter povezovanje teh naprav z izbrano programsko opremo. Sistem mora učinkovito zbirati in analizirati podatke ter vam omogočit takojšen vpogled v porabo energije. Pomembno je da se implementacija izvede skrbno ter, da se zagotovi, da vse naprave delujejo pravilno z natančnimi podatki.

ComBox.L

Nadzor in prilagajanje sistema.

Redno spremljanje delovanja sistema upravljanja z energijo je ključnega pomena za njegovo učinkovitost. Podatki, ki jih zbirate, vam omogočajo identifikacijo novih priložnosti za prihranke in prilagajanje strategij glede na dosežene rezultate. Uporabite pridobljene podatke za stalno izboljševanje sistema in procesov ter za prilagajanje ciljev in kazalnikov uspešnosti. Sistem naj bo prilagodljiv in pripravljen na spremembe, saj se potrebe podjetja lahko spreminjajo.

učinkovit sistem upravljanja z energijo

Poročanje in transparentnost.

Vzpostavite redne načine poročanja o doseženih rezultatih in prihrankih. Transparentnost je ključna za ocenjevanje uspešnosti sistema, motivacijo zaposlenih ter komunikacijo z deležniki in strankami o vaših prizadevanjih za energetsko učinkovitost. Redna poročila in analize vam omogočajo, da spremljate napredek in prilagajate strategije glede na dosežene rezultate.

Motiviranje in izobraževanje zaposlenih.

Zaposlene je za učinkovito rabo energije potrebno motivirati, saj je od njih odvisno ali bodo zastavljeni ukrepi uspešni. Zaposlene se lahko ob upoštevanju ukrepov nagradi z nagradami, ki se financirajo iz prihrankov, ki jih ti prinesejo. Zaposleni, ki so seznanjeni s cilji podjetja na področju energetske učinkovitosti, so bolj motivirani za sodelovanje in prispevanje k doseganju teh ciljev.

ems,Kaj storiti po energetskem pregledu

Prilagodljivost in inovacije.

Energetska učinkovitost je dinamično področje, zato je pomembno, da ostanete prilagodljivi in odprti za nove tehnologije in metode. Redno spremljajte trende in inovacije na področju upravljanja z energijo in prilagajajte vaš sistem glede na nove možnosti.

Poleg tega naj bo vaš sistem upravljanja z energijo zasnovan po principu nenehnega izboljševanja. To pomeni, da neprestano iščete načine za optimizacijo in izboljšave ter se prilagajate novim razmeram in tehnologijam. S tem pristopom lahko zagotovite, da vaš sistem ostane učinkovit in konkurenčen tudi v prihodnosti.


Vzpostavitev učinkovitega sistema upravljanja z energijo je ključen korak k zmanjšanju stroškov, povečanju učinkovitosti in trajnostnemu poslovanju. Sledite tem korakom in izkoristite prednosti naprednih tehnologij in analitike, da dosežete svoje energetske cilje. Solvera Lynx vam lahko pomaga pri vsakem koraku na tej poti, s strokovnim znanjem in rešitvami, prilagojenimi vašim potrebam.


Solvera Lynx - partner za učinkovito upravljanje z energijo.