Posted by: admin Category: Uncategorized Comments: 0

 

LEAN – UVAJANJE VITKE PROIZVODNJE V PODJETJU SOLVERA LYNX D.O.O

V okviru Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«, ki ga je razpisala Javna agencija SPIRIT Slovenija in ga financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Obdobje izvajanja aktivnosti operacije: 16.04.2018 – 10.09.2018

Kratka predstavitev projekta:

V okviru projekta bodo izvedene aktivnosti, katerih glavni cilj je doseči preglednejšo organiziranost poslovanja, preglednost poslovnih procesov, dokumentiranost postopkov z odgovornostmi in pristojnostmi, izboljšanje notranje komunikacije, posredno pa tudi večja kakovost storitev oz. proizvodov, zadovoljstvo odjemalcev ter lažji dostop do globalnega tržišča.

JAVNI RAZPIS JE SOFINANCIRAN S POMOČJO: