Posted by: admin Category: LEAN, Vitko upravljanje Tags: , , , , Comments: 0

LEAN - UVAJANJE VITKE PROIZVODNJE V SOLVERA LYNX

V okviru Javnega razpisa za spodbujanje procesnih izboljšav podjetij v letu 2017 – 2018 (Procesne izboljšave 2017-2018) »PRIZ 17-18«, ki ga je razpisala Javna agencija SPIRIT Slovenija in ga financira Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo.

Obdobje izvajanja aktivnosti operacije: 16.04.2018 – 10.09.2018

Predstavitev projekta:

V okviru projekta bodo izvedene aktivnosti, katerih glavni cilj je doseči preglednejšo organiziranost poslovanja, preglednost poslovnih procesov, dokumentiranost postopkov z odgovornostmi in pristojnostmi, izboljšanje notranje komunikacije, posredno pa tudi večja kakovost storitev oz. proizvodov, zadovoljstvo odjemalcev ter lažji dostop do globalnega tržišča.