VODENJE ODJEMA ELEKTRIČNE ENERGIJE PRI ODJEMALCIH (Demand Response Control System)

Opis projekta.

Solvera Lynx sodeluje v slovensko-japonskem projektu NEDO, ki je triletni projekt pametnih omrežij. Osnovni partnerji projekta NEDO so Japonska razvojna agencija NEDO in njegov pooblaščeni izvajalec Hitachi ter družba ELES. Poleg družbe ELES bo na slovenski strani v projekt vključenih veliko število deležnikov, zato ga upravičeno imenujemo nacionalni projekt. To je tudi edinstven tovrsten projekt v Evropi. Sorodni projekti po Evropi so osredotočeni na ožje področje ali skupnosti, v našem primeru pa lahko z integriranimi in centralno vodenimi rešitvami v oblaku dejansko govorimo o uvajanju pametnega omrežja na ravni države.

Solvera Lynx koordinira enega od 4 sklopov projekta NEDO, in sicer WG3, v katerem sodelujemo z elektrodistribucijskim podjetjem Elektro Maribor, EIMV, TECES, Lokalno energetsko agencijo Ptuj, Kreativnim laboratorijem ter več kot 800 gospodinjskimi uporabniki, ki so pristopili k projektu PREMAKNI PORABO. Gre za projekt, čigar cilje je preveriti možnosti za vodenje odjema električne energijo (Deman Response) pri odjemalcih v času, ko je v omrežju obdobje visoke porabe energije.

V okviru projekta Solvera Lynx zagotavlja razvoj programske opreme, sistema za upravljanje vodenega odjema (Deman Response Control System). Koordinira tudi namestitev LoRaWAN brezžičnih komunikacijskih naprav za neposredni odklop in opremo za upravljanje rabe z energijo v gospodinjstvih (Home Energy Management System) dveh slovenskih ponudnikov – Entia in Robotina.

Sistemski (pametni) števci, vključeni v sistem naprednega merjenja omogočajo sistemskemu operaterju izvajanje naprednih storitev. Z ustreznimi spodbudami  je mogoče doseči, da se odjemalci aktivno vključijo v programe prilagajanja odjema ter tako prispevajo k znižanju investicijskih stroškov v širitev elektroenergetskega omrežja.

Z vstopom v shemo prilagajanja odjema, odobreno s strani Agencije za energijo RS, odjemalci za obdobje enega leta postanejo del skupine aktivnih uporabnikov na območju 10 občin na desni strani Drave, ki jih pokriva razdelilna transformatorska postaja (RTP) Breg in ki so že vključeni v sistem naprednega merjenja. Obenem pa bodo odjemalci tudi del pomembnega mednarodnega projekta, ki zajema tako slovenska kot japonska podjetja in ki bo podal usmeritve za razvoj naprednih tarif za celotno Slovenijo. Projekt pokriva občine Cirkulane, Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Makole, Podlehnik, Ptuj, Starše, Videm  in Žetale.

Slovensko-japonski projekt NEDO omogoča zanesljivejšo oskrbo, predstavlja priložnost za domačo industrijo, na podlagi pridobljenih izkušenj pa bo podal usmeritve za celotno Slovenijo.

Finančna vrednosti in višina financiranja.

  • Vrednost projekta: 37 milijonov EUR
  • Vrednost aktivnosti družbe ELES: 17 milijonov EUR
  • Vir (so)financiranja: Japonska agencija NEDO

Trajanje projekta.

2016 – 2021

Partnerji projekta.


Naložbo sofinancira RS in EU iz Evropskega sklada za regionalni razvoj

Premakni porabo