Neenergetske prednosti energetsko učinkovitega podjetja

Vsi se zavedamo pomembnosti varčevanja z energijo in zmanjševanja stroškov energijskih virov v podjetjih. Vendar pa bi vas radi seznanili z dejstvom, da so prihranki pri stroških energije v resnici le del vseh koristi, ki jih prinaša upravljanje z energijo. 

Neenergetske prednosti energetsko učinkovitega podjetja se nanašajo na koristi in vrednost, ki presegajo zgolj prihranke pri energiji. Energetsko učinkovita podjetja poleg zmanjšanja porabe energije prinašajo tudi druge pozitivne učinke in prednosti, ki niso neposredno povezane z energijo. V nadaljevanju vam bomo predstavili neenergetske prednosti energetsko učinkovitega podjetja.

Neenergetske prednosti energetsko učinkovitega podjetja

Fizična produktivnost.

To pomeni, da imajo ti podjetja optimizirane proizvodne procese, ki omogočajo hitrejšo in bolj učinkovito proizvodnjo. S tem lahko dosežejo večjo količino izdelkov ali storitev v krajšem času, kar jim daje prednost pred konkurenco. Izboljšana fizična produktivnost je torej pomemben dejavnik, ki prispeva k uspešnosti energetsko učinkovitih podjetij.

Produktivnost zaposlenih.

Energetsko učinkovita podjetja običajno ustvarjajo boljše delovno okolje za zaposlene, kar vpliva na njihovo produktivnost. Svetle, dobro prezračene in energetsko učinkovite pisarne ter proizvodne hale lahko prispevajo k večji osredotočenosti, manj utrujenosti in večji zavzetosti zaposlenih.

Zdravje in dobro počutje zaposlenih.

Energetsko učinkovita podjetja pogosto vlagajo v ukrepe za izboljšanje energetske učinkovitosti, kot so izboljšanje izolacije, uporaba boljše razsvetljave in ogrevanja ter hlajenja. To lahko pozitivno vpliva na zdravje in dobro počutje zaposlenih, saj ustvarja udobnejše delovno okolje z boljšo kakovostjo zraka in temperaturo.

Manjše tveganje zaposlenih.

Energetsko učinkovita podjetja zmanjšujejo tveganje za zaposlene, saj pogosto vlagajo v varnostne ukrepe in tehnologije, ki zmanjšujejo nevarnosti na delovnem mestu. To lahko vključuje boljše sisteme razsvetljave, zmanjšanje tveganja za poškodbe pri delu ter boljšo kontrolo in upravljanje energetskih sistemov.

Manjši stroški obratovanja in vzdrževanja opreme (O&M).

Energetsko učinkovita podjetja imajo običajno manjše stroške obratovanja in vzdrževanja. To je posledica bolj učinkovite rabe energije in zmanjšanje potrebe po popravilih ter vzdrževanju energetskih sistemov. Zmanjšani obratovalni in vzdrževalni stroški omogočajo podjetjem večjo donosnost in boljše upravljanje finančnih virov.

Večja vrednost sredstev (strojev, naprav, opreme).

Energetsko učinkovita podjetja lahko dosežejo vrednost svojih strojev, naprav in opreme. To je posledica optimizacije in učinkovite rabe sredstev, kar omogoča večjo produktivnost, manjše stroške vzdrževanja in daljšo življenjsko dobo. S tem podjetja lahko dosežejo večjo donosnost naložb v sredstva ter izkoristijo njihov potencial v celoti. Večja vrednost sredstev je tako pomemben element, ki prispeva k uspešnosti in konkurenčni prednosti energetsko učinkovitih podjetij.

Manjša izpostavljenost nestanovitnosti cen energije.

Energetsko učinkovita podjetja zmanjšujejo svojo odvisnost od nestanovitnih cen energije, saj zmanjšujejo porabo in uvajajo obnovljive vire energije. To jim omogoča boljšo stabilnost in predvidljivost stroškov energije, saj so taka podjetja manj občutljiva na nihanja cen energije na trgu.

Konkurenčna prednost.

Energetsko učinkovita podjetja imajo konkurenčno prednost na trgu, saj se zavedajo, da je učinkovita raba energije ključnega pomena za zmanjšanje stroškov, povečanje prihodkov in izpolnjevanje okoljskih zahtev. S tem pridobijo zaupanje strank, privabijo nove poslovne priložnosti in se izkažejo kot odgovorno in trajnostno usmerjena podjetja.

Manjši kapitalski stroški za širitev (gradnjo novih objektov, povečanje proizvodnih zmogljivost).

Energetsko učinkovita podjetja imajo pogosto manjše kapitalske stroške pri širitvi svojega poslovanja. Ker že izkoriščajo svoje energetske vire učinkovito, potrebujejo manjša vlaganja v nove energetske sisteme ali infrastrukturo. To jim omogoča lažji dostop do finančnih virov za rast in razvoj podjetja.

Družbena odgovornost podjetja.

Energetsko učinkovita podjetja izkazujejo prednost družbene odgovornosti, saj s svojimi prizadevanji za zmanjšanje porabe energije in emisij prispevajo k zmanjševanju obremenjevanja okolja. Z izvajanjem energetsko učinkovitih ukrepov podjetja zmanjšujejo svoj ogljični odtis ter pomagajo ohranjati naravne vire. To je v skladu z okoljskimi smernicami in cilji trajnostnega razvoja ter kaže na njihovo odgovornost do skupnosti in prihodnjih generacij. S tem podjetja tudi krepijo svoj ugled in privabljajo okoljsko ozaveščene stranke, ki cenijo in podpirajo trajnostno poslovanje.


Energetsko učinkovita podjetja imajo številne prednosti, ki niso vezane na energijo in prinašajo pomembne koristi tako za podjetje kot za zaposlene ter okolje.

Večja fizična produktivnost, boljša produktivnost, zdravje zaposlenih in dobro počutje so ključni dejavniki, ki vodijo k večji uspešnosti ter zadovoljstvu v podjetju. Manjši stroški obratovanja in vzdrževanja, večja vrednost sredstev ter manjša izpostavljenost nestanovitnosti cen energije prinašajo finančno stabilnost in konkurenčno prednost na trgu. Hkrati pa energetsko učinkovita podjetja izkazujejo tudi družbeno odgovornost, saj s svojimi prizadevanji za zmanjšanje porabe energije in emisij aktivno prispevajo k varovanju okolja.

Te neenergetske prednosti utrjujejo ugled podjetja, krepijo zaupanje strank in pozicionirajo podjetje kot vodilno trajnostno usmerjeno podjetje. Skupaj tvorijo močno podlago za dolgoročni uspeh in trajnostni razvoj energetsko učinkovitih podjetij.


Solvera Lynx - Vaš partner za učinkovito upravljanje z energijo.

📧 info@solvera-lynx.com │📞 01 40 12 860

🌐 www.solvera-lynx.com │🛒 shop.solvera-lynx.com