Nov tarifni sistem omrežnine 2024 in kako vam lahko pripomoremo k lažjemu upravljanju stroška

V prihodnjih mesecih se obeta revolucija v načinu obračunavanja omrežnine za električno energijo. Z dnem 1. julija 2024 bo začel veljati nov tarifni sistem, ki bo prinesel temeljne spremembe v načinu, kako se obračunava omrežnina. Glavni cilj tega sistema je spodbuditi uporabnike k prilagajanju svojega odjema električne energije, kar bo pomagalo optimizirati distribucijski sistem ter posledično tudi širši elektroenergetski sistem.

Nov sistem, ki se bo osredotočal na 15-minutne intervalne vrednosti odjema, bo deloval z dvema sezonama: višjo, ki bo potekala od novembra do februarja, in nižjo, ki bo trajala od marca do oktobra. Poleg tega bo razdeljen na pet časovnih blokov, med katerimi bo cena omrežnine različna. Pomembna novost bo tudi razločevanje med dogovorjeno in presežno obračunsko močjo.

Nov tarifni sistem omrežnine 2024

Časovna porazdelitev časovnih blokov po sezonah, obdobjih in urah, vir: sodo.si

Te spremembe bodo vplivale na vse uporabnike, tako gospodinjstva kot poslovne odjemalce. Predstavljajo izzive na ekonomskem, zakonodajnem, tehnološkem in družbenem področju.

Dogovorjena moč bo predstavljala vnaprej določeno obračunsko moč uporabnika, ki se bo lahko prilagajala glede na njegovo pričakovano porabo. Na drugi strani pa se bo uporabniku zaračunala omrežnina za vsako prekoračitev dogovorjene moči, kar bo spodbujalo racionalnejšo porabo električne energije.

Pomembno je omeniti, da bo nov tarifni sistem omogočal boljšo preglednost in možnost nadzora nad lastno porabo električne energije. To bo uporabnikom omogočilo, da z manjšimi prilagoditvami dosežejo pomembne prihranke pri stroških omrežnine.

Nov tarifni sistem omrežnine prinaša tako izzive kot priložnosti. Z ustrezno prilagoditvijo odjema električne energije lahko uporabniki dosežejo pomembne prihranke in prispevajo k bolj učinkoviti rabi električne energije. Pričakovati je, da bodo uporabniki s prilagajanjem postali bolj ozaveščeni o svoji porabi in odgovornosti do energetske učinkovitosti.

Kako lahko Solvera Lynx pripomore podjetjem k lažjemu upravljanju stroška omrežnine?

Časovni zamik delovanja bremen ali Load Shifting (ang.)

  • Prilagoditev urnikov delovanja proizvodnje: podjetja lahko prilagajajo časovne urnike delovanja svojih naprav, kar omogoča boljše izkoriščanje obdobji z nižjimi cenami energije.
  • Zagotavljanje fleksibilnosti v kombinaciji s hranilnikom: s kombinacijo fleksibilnih urnikov delovanja in uporabo hranilnikov energije lahko podjetja izkoristijo nihanja v cenah energije ter tako zmanjšajo stroške omrežnine.

Zniževanje konice ali Peak Shaving (ang.)

  • Ugašanje bremen: podjetja lahko začasno zmanjšajo porabo energije v obdobjih najvišje porabe, s čimer preprečujejo prekomerno obremenitev omrežja.
  • Prilagajanje odjema (frekvenčno): S prilagajanjem odjema električne energije glede na trenutne potrebe lahko podjetja zmanjšajo konične obremenitve in posledično stroške omrežnine.
Časovni zamik delovanja bremen / zniževanje konice

Časovni zamik delovanja bremen / zniževanje konice

Spremljanje in obveščanje

  • Spremljanje trenutne porabe električne energije ter obveščanje o približevanju dogovorjeni obračunski moči, kar omogoča pravočasne ukrepe

GemaLogic.

GemaLogic je programska rešitev za učinkovito upravljanje z energijo, ki podjetjem med drugim omogoča optimizacijo porabe energije in zmanjšanje stroškov omrežnine.

S hitrim pregledom njenih funkcionalnosti boste razumeli, kako lahko ta rešitev olajša upravljanje stroška omrežnine:

  • pregled nad porabo energije v realnem času,
  • analiziranje vzorcev delovanja in odkrivanje potenciala za prihranke,
  • podpora pri napovedovanju odjema,
  • obveščanje ob želenih parametrih,
  • optimizacija delovanja uporabnikov.

Samo s podatki v realnem času lahko odkrijete svoj potencial za energetske prihranke. Izkoristite najhitrejšo, najbolj robustno in razširljivo rešitev na trgu ter stopite korak naprej k reševanju vaših izzivov pri upravljanju energije in optimizaciji vašega poslovanja!


Vir:


Solvera Lynx - partner za učinkovito upravljanje z energijo.