20 let poslovanja!

Že 20 let za vas razvijamo in ponujamo napredne informacijske in komunikacijske rešitve na področjih oskrbe z energijo in vodo za segment industrija, zgradba in transport. Od ustanovitve leta 2002, postavljamo nove meje na področju programske opreme za energetski management, ki podjetjem in organizacijam nudi informacijsko podporo pri upravljanju z energijo in vod, tako pri dobaviteljih in distributerjih, kot pri končnih porabnikih.

Naše poslanstvo

Naše poslanstvo je ustvariti inovativne rešitve in napredna orodja, ki našim strankam omogočajo natančen nadzor in učinkovito rabo energije.

Naša vizija

Naša vizija je postati globalno prisoten inovativen snovalec naprednih rešitev in sistemov za učinkovito in trajnostno upravljanje z energijo, kompetenten svetovalec, zanesljiv izvajalec ter dolgoročen partner.

Vrednote

Kupcem in partnerjem dostavljamo oprijemljive rezultate. Ponujamo samo tisto, za kar smo prepričani, da lahko dostavimo. Poleg tega vzpostavljamo dolgoročne in odprte partnerske odnose z našimi strankami in držimo obljube ter ponosno stojimo za našimi rešitvami in produkti.

Globalna prisotnost

Prisotnost na različnih trgih nam je prinesla veliko izkušenj, iz katerih smo se ogromno naučili. Z znanjem in kombinacijo teh izkušenj nenehno rastemo in ostajamo pred konkurenco.

Strast

Obožujemo to, kar počnemo! Smo k rešitvam naravnani in osredotočeni na energetske izzive naših strank in partnerjev. Aktivno smo vključeni v tehnološke trende na področju virov energije in trajnostne energetske učinkovitosti. Nenehno razvijamo in inoviramo.

0
+

Poslovnih let

0
+

Zadovoljnih strank

0
+

Zaključenih projektov

0
+

Članov skupine

Pridobljeni certifikati

Zaposleni

Naša največja prednost so zaposleni, zato nam je njihovo zdravje zelo pomembno. S pridobljenim sistemom vodenja varnosti in zdravja pri delu po standardu ISO 45001, zaposlenim, strankam in javnosti dokazujemo, da sistematično skrbimo za zdravje in varnost zaposlenih ter to nenehno izboljšujemo. Tako lažje obvladujemo varnostna tveganja pri delu in povečujemo učinkovitost našega delovanja. 

Okolje

Zavezani smo k lastnemu trajnostnemu poslovanju in aktivno prispevamo k trajnostnemu ravnanju naših strank in partnerjev. Vzpostavljen imamo sistem ravnanja z okoljem, ki je certificiran po ISO 14001 s strani Bureau Veritas Slovenija. Certifikat je rezultat naše zavezanosti k zagotavljanju do okolja prijaznih produktov in storitev ter ozaveščanju o varnosti in zdravju pri delu. Sistem redno spremljamo in nadgrajujemo z dodatnimi aktivnostmi ter ga neprestano izboljšujemo.

Kakovost

Vzpostavljen imamo sistem kakovosti po standardu ISO 90001, ki obsega vse poslovne procese in ravni vodenja v podjetju. Omogoča nam doseganje naših ciljev in učinkovitejše ter doslednejše poslovanje. Pomembno nam je, da imamo vzpostavljen sistem vodenja kakovosti, zato da se tudi zaposleni dobro počutijo pri zagotavljanju najbolj kakovostnih izdelkov in storitev. Prav tako nam daje samozavest, saj vemo, da izpolnjujemo pričakovanja strank. 

Naši produkti in storitve

Ponujamo:

  • Programske in strojne rešitve za spremljanje distribucije in rabe virov energije ter za učinkovito in prilagodljivo upravljanje z njimi
  • Preliminarne in razširjene energetske preglede skladne z EU metodologijo in zadevnimi standardi ter svetovanje za učinkovito rabo energije, študije emisij CO2, podporo pridobivanju ISO 50001, 9001, 14001 in 41001 standardih
  • Rešitve na področju pametnih mest in e-mobilnosti

Najnovejše iz našega bloga

10 ukrepov za zmanjšanje emisij toplogrednih plinov v gospodinjstvih

Naš življenjski slog močno vpliva na naš planet, zato so odločitve pomembne. Glede na podatke Statistični urad Republike Slovenije v Sloveniji v zrak izpustimo 20.000 kiloton emisij v ekvivalentu CO2 letno, od tega je 20% iz gospodinjstev. S kampanjo s katero nagovarjamo vsa gospodinjstva, ki lahko pripomorejo k zmanjšanju emisij toplogrednih...

Praznujemo 20 let poslovanja!

Že 20 let za vas razvijamo in ponujamo napredne informacijske in komunikacijske rešitve na področjih oskrbe z energijo in vodo za segment industrija, zgradba in transport. Od ustanovitve leta 2002, postavljamo nove meje na področju programske opreme za energetski management, ki podjetjem in organizacijam nudi informacijsko podporo pri upravljanju...

Digitalizacija namakanja zelenjave

Projekt Digitalizacija namakanja zelenjave se izvaja v okviru ukrepa M16 Sodelovanje iz PRP 2014-2020, podukrepa 16.2 Podpora za pilotne projekte ter za razvoj novih proizvodov, praks, procesov in tehnologij. KRATEK OPIS PROJEKTA V projektu bomo razvili aplikacijo, ki bo kmetom zelenjadarjem na podlagi meritev vode v tleh v realnem času, razvojne...

Virtualna elektrarna Solvera Lynx

Z naraščajočim povpraševanjem po proizvodnji energije in naraščajočimi količinami obnovljive energije v omrežju se pojavljajo novi izzivi: neravnovesje obremenitev in težave z vključevanjem različnih virov. Glede na te izzive morajo podjetja najti stroškovno učinkovite rešitve za integracijo različnih energetskih virov in preoblikovati svoje poslovne modele, da bodo izkoristila zanesljivo,...

Upravljanje povpraševanja po energiji v gospodinjstvih

Povečanje deleža obnovljivih virov energije, električnih polnilnic, baterijskih sistemov in prilagodljivih končnih uporabnikov v omrežju prinaša tako tehnološke kot poslovne izzive in navsezadnje priložnost za razvoj pametnega omrežja za vse uporabnike električne energije. Prav zaradi novega tehnološkega napredka je naš glavni cilj zagotoviti pametno energetsko omrežje, ki bi zagotovilo varno,...

Upravljanje povpraševanja

Prilagodljivost energije na splošno pomeni upravljanje s strani povpraševanja, ki je razdeljeno na odziv na povpraševanje in energetsko učinkovitost. Sistemi za odziv na povpraševanje zagotavljajo inovativen nadzor prilagodljivih obremenitev in porazdeljenih virov energije, ki lahko prilagodijo njihovo proizvodnjo ali porabo električne energije. Platforme za energetsko prilagodljivost bi lahko nudile funkcije...