Ovire pri izvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije

Uvedba sistema upravljanja z energijo sama po sebi ne prinaša takojšnjih prihrankov, omogoča pa nadzor nad energetskimi procesi, kar vodi do boljšega razumevanja delovanja sistemov. S tem podjetja  pridobijo podlago za boljše načrtovanje preventivnih ukrepov ter hitro korektivno ukrepanje ob morebitnih odstopanjih od optimalnega obratovanja (npr. ne ugašanje strojev, puščanje zraka in vode, …). 

Naše izkušnje in analize kažejo, da se v velikih podjetjih pogosto pojavljajo ovire pri izvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije, ki so povezane z različnimi dejavniki. 

Ovire pri izvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije

GemaLogic – programska rešitev za učinkovito upravljanje z energijo


Zanemarjanje stroškov energije, saj se pogosto obravnavajo kot fiksni strošek.

Ko organizacije obravnavajo energijo kot fiksni strošek, se pogosto ne zavedajo, kako lahko zmanjšanje porabe energije prispeva k zmanjšanju stroškov poslovanja. To zanemarjanje stroškov lahko ovira uvajanje ukrepov učinkovite rabe energije, saj organizacije ne prepoznajo finančnih koristi zmanjšanja porabe energije.

Strah pred spremembami.

Strah pred spremembami je pogosta ovira pri uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije. Organizacije se morda bojijo, da bodo spremembe v načinu delovanja povzročile nestabilnost ali neuspeh. Ta strah lahko vodi do vztrajanja pri obstoječem načinu delovanja in zaviranja prizadevanj za izvajanje novih in učinkovitejših praks rabe energije.

Osredotočenost na primarno funkcijo in zanemarjanje tehnoloških izboljšav.

Organizacije se pogosto osredotočajo na izvajanje svoje primarne funkcije ali dejavnosti, kot so proizvodnja izdelkov ali zagotavljanje storitev. To lahko vodi k zanemarjanju možnosti tehnoloških izboljšav in uvedbi energetsko učinkovitih tehnologij. Pomanjkanje osredotočenosti na tehnološke izboljšave lahko ovira napredek pri učinkoviti rabi energije.

Pomanjkanje spodbud ali nagrajevanja delavcev za uvajanje tehnoloških izboljšav.

Če organizacije ne spodbujajo ali ne nagradijo delavcev za uvajanje tehnoloških izboljšav v zvezi z učinkovito rabo energije, se lahko ustvari pomanjkanje motivacije za izvajanje takšnih sprememb. Delavci lahko niso spodbujeni, da bi iskali nove načine za zmanjšanje porabe energije ali uvajanje inovativnih praks.

Prepočasen vstop mladih strokovnjakov na vodstvene položaje.

Mladi strokovnjaki pogosto prinašajo sveže ideje, inovacije in znanje o sodobnih tehnologijah, ki lahko prispevajo k učinkoviti rabi energije. Če mladi strokovnjaki nimajo priložnosti za napredovanje ali vstop na vodstvene položaje, se lahko spregledajo nove priložnosti za izboljšanje energetske učinkovitosti.

Prepričanje, da obstoječega sistema ni mogoče izboljšati.

Kljub dokazom o večkratnem povračilu vlaganj v učinkovito rabo energije v življenjski dobi objektov, naprav in izdelkov se v podjetjih pogosto vztraja pri energetsko neučinkovitih rešitvah zaradi začetno višjih stroškov. Poleg tega trenutne finančne podpore premalo spodbujajo naložbe v nove in energetsko učinkovite tehnologije. Za premagovanje teh ovir je potrebna celovita strategija, ki vključuje ozaveščanje o dolgoročnih finančnih koristih, spodbudno zakonodajo ter izobraževanje in spodbujanje podjetij k izvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije. Le tako lahko dosežemo večjo učinkovitost rabe energije, zmanjšamo negativni vpliv na okolje ter pridobimo konkurenčno prednost.

Če organizacije verjamejo, da je njihov trenutni način delovanja najboljši ali da ne morejo doseči pomembnih izboljšav v učinkovitosti rabe energije, se lahko zadržijo od iskanja novih priložnosti za optimizacijo in zmanjšanje porabe energije. Ta prepričanja lahko vodijo v stagnacijo in preprečujejo uvajanje inovativnih rešitev ter praks za bolj učinkovito rabo energije.

Pomembno je spodbujati proaktivno miselnost in odprtost za možnost izboljšav, saj so pogosto na voljo tehnološke rešitve in prakse, ki lahko pripomorejo k zmanjšanju porabe energije in izboljšanju energetske učinkovitosti.


Solvera Lynx – partner za učinkovito upravljanje z energijo

📧 info@solvera-lynx.com │📞 01 40 12 860

🌐 www.solvera-lynx.com │🛒 shop.solvera-lynx.com