Ovire pri izvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije

Uvedba sistema upravljanja z energijo sama po sebi ne prinaša takojšnjih prihrankov. Omogoča pa nadzor nad energetskimi procesi, kar vodi do boljšega razumevanja delovanja sistemov. To podjetjem zagotavlja podlago za boljše načrtovanje preventivnih ukrepov in hitro korektivno ukrepanje ob morebitnih odstopanjih od optimalnega obratovanja, kot so npr. ne ugašanje strojev, puščanje zraka in vode, …

Naše izkušnje in analize kažejo, da se v velikih podjetjih pogosto pojavljajo ovire pri izvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije, ki so povezane z različnimi dejavniki. 

Ovire pri izvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije

GemaLogic – programska rešitev za učinkovito upravljanje z energijo


Zanemarjanje stroškov energije.

Pogosto se stroški energije obravnavajo kot fiksni strošek, kar ovira prepoznavanje finančnih koristi zmanjšanja porabe energije. To lahko zavira uvajanje ukrepov učinkovite rabe energije.

Strah pred spremembami.

Strah pred spremembami je ovira pri uvajanju ukrepov učinkovite rabe energije. Organizacije se lahko bojijo nestabilnosti ali neuspeha, kar vodi do vztrajanja pri obstoječem načinu delovanja.

Osredotočenost na primarno funkcijo in zanemarjanje tehnoloških izboljšav.

Osredotočenost na izvajanje primarne funkcije vodi v zanemarjanje možnosti tehnoloških izboljšav in uvedbe energetsko učinkovitih tehnologij.

Pomanjkanje spodbud zaposlenih.

Pomanjkanje spodbud ali nagrad za zaposlene, ki uvajajo tehnološke izboljšave v zvezi z učinkovito rabo energije, lahko zmanjša motivacijo za izvajanje sprememb.

Počasen vstop mladih strokovnjakov.

Mladi strokovnjaki prinašajo inovacije, vendar njihov počasen vstop na vodstvene položaje lahko ovira napredek pri učinkoviti rabi energije.

Prepričanje, da obstoječega sistema ni mogoče izboljšati.

Kljub dokazom o večkratnem povračilu vlaganj v učinkovito rabo energije v življenjski dobi objektov, naprav in izdelkov se v podjetjih pogosto vztraja pri energetsko neučinkovitih rešitvah zaradi začetno višjih stroškov.

Trenutne finančne podpore premalo spodbujajo naložbe v nove in energetsko učinkovite tehnologije.Za premagovanje teh ovir je potrebna celovita strategija, ki vključuje ozaveščanje o dolgoročnih finančnih koristih, spodbudno zakonodajo ter izobraževanje in spodbujanje podjetij k izvajanju ukrepov za učinkovito rabo energije. Le tako lahko dosežemo večjo učinkovitost rabe energije, zmanjšamo negativni vpliv na okolje ter pridobimo konkurenčno prednost.

Če organizacije verjamejo, da je njihov trenutni način delovanja najboljši ali da ne morejo doseči pomembnih izboljšav v učinkovitosti rabe energije, se lahko zadržijo od iskanja novih priložnosti za optimizacijo in zmanjšanje porabe energije. Ta prepričanja lahko vodijo v stagnacijo in preprečujejo uvajanje inovativnih rešitev ter praks za bolj učinkovito rabo energije.

Pomembno je spodbujati proaktivno miselnost in odprtost za možnost izboljšav, saj so pogosto na voljo tehnološke rešitve in prakse, ki lahko pripomorejo k zmanjšanju porabe energije in izboljšanju energetske učinkovitosti.


Solvera Lynx – partner za učinkovito upravljanje z energijo

📧 info@solvera-lynx.com │📞 01 40 12 860

🌐 www.solvera-lynx.com │🛒 shop.solvera-lynx.com