Prednosti energetske učinkovitosti v podjetju

Vsi se zavedamo pomembnosti varčevanja z energijo in zmanjševanja stroškov energijskih virov v podjetjih. Vendar pa bi vas radi seznanili z dejstvom, da so prihranki pri stroških energije v resnici le del vseh koristi, ki jih prinaša upravljanje z energijo. 

Prednosti energetske učinkovitosti v podjetju se nanašajo na koristi in vrednost, ki presegajo zgolj prihranke pri energiji. Energetsko učinkovita podjetja poleg zmanjšanja porabe energije prinašajo tudi druge pozitivne učinke in prednosti, ki niso neposredno povezane z energijo. V nadaljevanju vam bomo predstavili neenergetske prednosti energetsko učinkovitega podjetja.

Neenergetske prednosti energetsko učinkovitega podjetja

Fizična produktivnost.

Energetsko učinkovita podjetja optimizirajo proizvodne procese, kar omogoča hitrejšo in učinkovitejšo proizvodnjo, kar vodi v večjo količino izdelkov ali storitev v krajšem času.

Produktivnost zaposlenih.

Z ustvarjanjem boljšega delovnega okolja energetsko učinkovita podjetja vplivajo na večjo osredotočenost, manj utrujenosti in večjo zavzetost zaposlenih.

Zdravje in dobro počutje zaposlenih.

Naložbe v izboljšanje energetske učinkovitosti, kot so boljša razsvetljava in prezračevanje, pozitivno vplivajo na zdravje in dobro počutje zaposlenih.

Manjše tveganje zaposlenih.

Energetsko učinkovita podjetja zmanjšujejo tveganje za zaposlene s vlaganji v varnostne ukrepe, kar izboljšuje varnost na delovnem mestu.

Manjši stroški obratovanja in vzdrževanja opreme (O&M).

Z zmanjšanimi stroški O&M podjetja dosegajo večjo finančno stabilnost, kar vodi v boljše upravljanje finančnih virov.

Večja vrednost sredstev (strojev, naprav, opreme).

Optimizacija rabe sredstev povečuje vrednost strojev, naprav in opreme, kar podjetjem omogoča večjo donosnost naložb.

Manjša izpostavljenost nestanovitnosti cen energije.

Zmanjšana odvisnost od nestanovitnih cen energije zagotavlja stabilnost in predvidljivost stroškov.

Konkurenčna prednost.

Energetsko učinkovita podjetja imajo konkurenčno prednost, saj se zavedajo pomena učinkovite rabe energije za zmanjšanje stroškov in izpolnjevanje okoljskih zahtev.

Manjši kapitalski stroški za širitev (gradnjo novih objektov, povečanje proizvodnih zmogljivost).

Z manjšimi kapitalskimi stroški pri širitvi podjetja pridobivajo lažji dostop do finančnih virov.

Družbena odgovornost podjetja.

Zmanjšanje porabe energije prispeva k družbeni odgovornosti, izboljšuje ugled podjetja in privablja okoljsko ozaveščene stranke.


Energetsko učinkovita podjetja imajo številne prednosti, ki niso vezane na energijo in prinašajo pomembne koristi tako za podjetje kot za zaposlene ter okolje.

Te neenergetske prednosti utrjujejo ugled podjetja, krepijo zaupanje strank in pozicionirajo podjetje kot vodilno trajnostno usmerjeno podjetje. Skupaj tvorijo močno podlago za dolgoročni uspeh in trajnostni razvoj energetsko učinkovitih podjetij.


Solvera Lynx - Vaš partner za učinkovito upravljanje z energijo.

📧 info@solvera-lynx.com │📞 01 40 12 860

🌐 www.solvera-lynx.com │🛒 shop.solvera-lynx.com