Raziskave & Razvoj

V Solveri Lynx se zavedamo pomembnosti stalnega razvoja in nadgrajevanja svojih rešitev, zato svoj čas in trud vlagamo v različne raziskovalne in razvojne aktivnosti, ki nam dolgoročno prinašajo nova znanja, oblikujejo naše bodoče proizvode in storitve ter pomagajo razviti rešitve, ki jih lahko ponudimo našim kupcem. Zato smo v Solveri Lynx že od vsega začetka vpeti v različne raziskovalno-razvojne pobude in projekte, oblikovali pa smo tudi raziskovalno skupino Lynx Labs.

Naše raziskovalno-razvojne aktivnosti potekajo na vseh področjih našega dela, in sicer pri razvoju elektronike in komunikacij, razvoju programske opreme za upravljanje z energijo in podatki do umeščanja naših konceptov upravljanja z energijo v različna okolja uporabnikov – pri nadzoru in spremljanju različnih energetskih podatkov in parametrov, pri analitiki energetske učinkovitosti pri uporabnikih do uvajanja programskih rešitev za platforme za fleksibilnost pri proizvodnji in odjemu energije.

Raziskovalno-razvojni projekti

Sodelovali smo v več raziskovalno-razvojnih projektih, financiranih iz lastnih in različnih drugih virov, in sicer tako mednarodnih (6. in 7. okvirni program EU, Intelligent Energy for Europe Evropske komisije) kot domačih (Ministrstvo za gospodarski razvoj, Ministrstvo za znanost, Javna agencija Republike Slovenije za spodbujanje podjetništva, internacionalizacije, tujih investicij in tehnologije SPIRIT in drugi). Projekti, v katerih smo sodelovali:

  1. Context sensitive monitoring of energy consumption to support energy savings and emissions trading in industry (LifeSaver) – 7. okvirni program EU
  2. Ambient-Intelligent Interactive Monitoring System for Energy Use Optimisation in Manufacturing SMEs (AmiMOSES) – 7. okvirni program EU
  3. Efficient Implementation of Energy Services in SMEs (EFFI) – Intelligent Energy for Europe
  4. Training programmes to Increase Energy-efficiency by Railways (TRAINER), EIE – Intelligent Energy for Europe
  5. Napredni sistemi učinkovite rabe električne energije, Kompetenčni center SURE
  6. Inteligentna elektroenergetska platforma za nadzor in vodenje razpršenih virov in porabnikov – SUPERMEN, SPIRIT, Evropski sklad za regionalni razvoj

12

Raziskave

Razvoj programske opreme

Razvoj programske opreme

Razvoj programske opreme zahteva široke kompetence zaposlenih v podjetju, in sicer od priprave razvojnih idej, sooblikovanja in prepoznavanja zahtev uporabnikov do dobrega poznavanja samih IKT tehnologij, razvojnih orodij in vzpostavljenega okolja, ki omogoča lasten razvoj programske opreme. V podjetju smo ponosni, da lahko sami pokrijemo večino zahtev za kakovosten razvoj programske opreme, hkrati pa sodelujemo tudi z različnimi raziskovalnimi skupinami na področjih, ki jih znotraj podjetja ne pokrivamo.

Razvoj elektronike

Razvoj elektronike

V zadnjih letih smo se v Solveri Lynx odločali za razvoj elektronike, ki temelji na izdelavi platform, ki nam omogočajo prilagajati svoje rešitve potrebam naročnikov. Pri tem upoštevamo zadnje tehnologije, in dokaz za to je uspešen prodor na področju razvoja naprav, ki temeljijo na tehnologiji LoRaWAN, torej naprave dolgega dometa in nizke porabe energije. S tem vstopamo na področje interneta stvari (Internet of Things), kjer v prihodnjih letih po celem svetu pričakujejo izjemno velik razmah.

Energetska učinkovitost

Energetska učinkovitost

Razvojne aktivnosti nam omogočajo prepoznavanje ključnih področij, znanj in orodij, ki jih potrebujemo za razvoj orodij, s katerimi bo uporabnik spremljal, analiziral in sprejemal odločitve za povečevanje energetske učinkovitosti in s tem znižanje stroškov za energijo. S sodelovanjem na različnih mednarodnih projektih, kot so AmiMOSES, LifeSaver in Effi, smo v povezavi z raziskovalnimi institucijami razvijali koncepte in jih kasneje tudi preizkusili na realnih primerih pri uporabnikih.

KONTAKTIRAJTE NAS

Želite več informacij o naših storitvah in izdelkih? Z veseljem vam pomagamo.

Pišite nam