Informacijska rešitev za upravljanje odjema električne energije gospodinjskih odjemalcev

< nazaj do vseh objav
Informacijska rešitev za upravljanje odjema električne energije gospodinjskih odjemalcev

demand-response-control-system

Informacijska rešitev za upravljanje odjema električne energije gospodinjskih odjemalcev

V okviru slovensko-japonskega sodelovanja na področju pametnih omrežij, t.i. NEDO projekta, se izvaja pilotni projekt upravljanja odjema električne energije gospodinjstev. Gre za enega izmed prvih projektov upravljanja odjema električne energije gospodinjstev v Sloveniji in je namenjen pridobivanju znanja in izkušenj pri gospodinjskih uporabnikih in njihovem obnašanju v primeru različnih načinov upravljanja odjema, prepoznati zahteve in načine integracije različnih informacijskih sistemov za potrebe vodenja elektrodistribucijskega omrežja ter preveriti, kako lahko različne vrste naprav za upravljanje odjema povežemo v celoten sistem upravljanja z energijo v elektrodistribucijskem podjetju.

Solvera Lynx koordinira enega od 4 sklopov projekta NEDO, in sicer WG3, v katerem sodelujemo z elektrodistribucijskim podjetjem Elektro Maribor, EIMVjem, TECESom, Lokalno energetsko agencijo Ptuj, Kreativnim laboratorijem ter več kot 800 končnimi uporabniki omrežja (, ki so pristopili k projektu Premakni porabo. Gre za enega izmed prvih projektov upravljanja odjema električne energije gospodinjstev v Sloveniji in je namenjen pridobivanju znanja in izkušenj pri gospodinjskih uporabnikih in njihovem obnašanju v primeru različnih načinov upravljanja odjema (angl.: »Demand Response«) v času, ko je v omrežju obdobje visoke porabe energije. Prav tako je cilj prepoznati zahteve in načine integracije najrazličnejših informacijskih sistemov za potrebe vodenja elektrodistribucijskega omrežja ter preveriti, kako lahko različne vrste naprav za upravljanje odjema povežemo v celoten sistem upravljanja z energijo v elektrodistribucijskem podjetju.

V okviru projekta je Solvera Lynx zagotovila tudi razvoj programske opreme, sistema za upravljanje vodenega odjema (Deman Response Control System) ter koordinirala namestitev ComBox.L DLC naprav, ki z DRCS sistemom komunicirajo preko LoRaWAN brezžičnega omrežja in namestitev opreme za upravljanje rabe z energijo v gospodinjstvih (Home energy Management System) dveh slovenskih ponudnikov, in sicer podjetja Entia in Robotina. Omenjene naprave služijo za neposredni odklop električnih porabnikov. V projekt Premakni porabo pa je vključenih tudi nekaj več, kot 800 končnih uporabnikov omrežja, ki imajo nameščen zgolj obračunski števec za merjenje pretokov električne energije (v nadaljevanju sistemski števec) in so vključeni v sistem naprednega merilnega sistema. S spodbudo, ki je bila pripravljena s strani Agencije za energijo RS za t.i. aktivnega odjemalca je bila pripravljena shema prilagajanja odjema. Doseženo je bilo, da se končni uporabniki omrežja lahko aktivno vključijo v programe prilagajanja odjema ter  tako prispevajo k razvoju naprednih storitev elektroenergetskega sistema [2].

Z vstopom v shemo prilagajanja odjema, odobreno s strani Agencije za energijo RS, so končni uporabniki omrežja za obdobje enega leta postali del skupine aktivnih odjemalcev na območju 10 občin na desni strani Drave, ki jih pokriva razdelilna transformatorska postaja (RTP) Breg. Obenem pa so navedeni aktivni odjemalci postali tudi del pomembnega mednarodnega projekta, ki zajema tako slovenska kot japonska podjetja in bo podal usmeritve za razvoj naprednih tarif za celotno Slovenijo. Projekt pokriva občine Cirkulane, Hajdina, Kidričevo, Majšperk, Makole, Podlehnik, Ptuj, Starše, Videm  in Žetale, kot to prikazuje Slika 1.

Slovensko-japonski projekt omogoča zanesljivejšo oskrbo, predstavlja priložnost za domačo industrijo, na podlagi pridobljenih izkušenj pa bo podal usmeritve za celotno Slovenijo.

 

Študija primera (ENG)

Zadnji članki

  • Can we use »LoRa« in harsh industrial environment? Preberite več
  • Solvera Lynx launch ComBox.L the new LoRaWAN Energy Data Logger Preberite več
  • (English) Industrial internet of things Preberite več
  • (English) How does LoRaWAN™ technology work and who can benefit from it? Preberite več
  • (English) The only ready- to-use IoT network in Slovenia (based on LoRaWAN technology) Preberite več
  • (English) Finance.si just wrote about our innovative IOT solution Preberite več
  • (ENG) Virtual Power Plant Preberite več
  • Solvera Lynx postavlja prvo omrežje LoRaWAN™ za internet stvari v Sloveniji Preberite več
  • (ENG) ComBox.L DI-B is certified by Orange Preberite več
  • (ENG) Smart Factory solutions. Become the top 10 % most energy-efficient factories in Europe. Preberite več