Rešitve - SolveraLynx

Rešitve

Celovite rešitve za upravljanje z energijo, ki pokrivajo vse tri stebre sodobnih energetskih praks. Z nadzorom porabe energije pomagamo nekaterim najpomembnejšim podjetjem na področju energije, proizvodnje, infrastrukture in transporta.

Naše Rešitve

  • Energetski – Monitoring - GemaLogic® omogoča zajem podatkov o porabi energentov: električne energije, vode, zraka, toplote in plinov. Podatki so predstavljeni v obliki preglednic, grafov ali diagramov.Preberi več
  • Energetska – učinkovitost - GemaLogic® omogoča napredno analizo podatkov o porabi energije. Uporabnik lahko pripravi analize obremenitvenih profilov različnih vrst porabe energije in analize največje porabe. Analize vgrajenega spremljanja in ciljnega usmerjanja dajejo povratne informacije o projektih upravljanja porabe energije in smernice glede ravni porabe energije, ki jo lahko pričakujemo v določeni situaciji. Pomembno je tudi to, da pravočasno opozarjajo na nepričakovano prekomerno porabo zaradi okvar, napak, neželenega vedenja uporabnikov ali napak pri vzdrževanju.Preberi več
  • Energetska – Fleksibilnost - Programska rešitev GemaLogic Flexibility je namenjena upravljanju z razpršenimi proizvodnimi viri in prilagodljivimi bremeni za potrebe zagotavljanja upravljanja odjema. GemaLogic Flexibility nudi rešitve storitev zagotavljanja rezerve za povrnitev frekvence (v nadaljevanju rRPF) ali za nudenje fleksibilne energije na trgu z električno energijo. GemaLogic Flexibility nudi tri tipske možnosti uporabe: rešitev za podporo nudenju storitve sistemske rezerve za povrnitev frekvence, lokalna rešitev za upravljanje z energijo oziroma rešitev za industrijo in lokalna rešitev za mali poslovni ali gospodinjski odjem.Preberi več

KONTAKTIRAJTE NAS

Želite več informacij o naših storitvah in izdelkih? Z veseljem vam pomagamo.

Pišite nam