Virtualne elektrarne

Uporabite elektriko iz razpršenih virov. Kadarkoli jo potrebujete.

Energy Flexibility

URAVNOTEŽITE ELEKTRIČNO OMREŽJE BREZ INVESTICIJ

Povežite razpršene ponudnike in porabnike energije v pametno omrežje, ki se prilagaja dogajanju v elektrodistribucijskem omrežju.
Zagotavljajte sistemske storitve operaterju prenosnega omrežja z agregacijo različnih ponudnikov razpršenih virov in večjih porabnikov električne energije v virtualno elektrarno.
Z virtualno elektrarno imate nadzor nad skupno trenutno proizvodnjo in porabo. Na zahtevo operaterja prenosnega omrežja lahko daljinsko znižate skupni odjem in tako zaslužite dodatne prihodke za vaše podjetje.

Povežite se s strokovnjakom

VSTOPITE V SISTEM TERCIARNE REZERVE ZA TSO

Uporabite v praksi preizkušeno rešitev, ki zagotavlja neprekinjeno pokrivanje izpada električne energije.
Lahko nekajkrat na leto zmanjšate odjem svoje proizvodnje? Lahko zaženete svoje dizelske agregate, ki bi drugače ostali neizkoriščeni? Vključite se v sistem terciarne rezerve za regulacijo frekvence. Povečajte svoje prihodke z nudenjem storitve zmanjšanja odjema iz električnega omrežja.

Povežite se s strokovnjakom

UPORABITE SISTEM GEMALOGIC

S sistemom GemaLogic si zagotovite delovanje virtualne elektrarne, ki nadzira, alarmira, vrednoti, napoveduje in po potrebi vklaplja vire namesto vas.

GEMALOGIC

Tehnične informacije

Značilnosti


 • Pametno upravljanje z energijo
 • Napoved proizvodnje in odjema električne energije
 • Optimizacija proizvodnje in odjema
 • Upravljanje z odjemom
 • Upravljanje in vodenje razpršenih virov
 • Poročanje
 • Celovit daljinski zajem podatkov

Vhodi


 • Razpoložljivost razpršenih virov
 • Aktivacijski zahtevki s strani omrežnega operaterja
 • Meritve proizvodnje in odjema
 • Historični podatki proizvodnje in odjema
 • Vremenski podatki

Izhodi


 • Skupno znižanje/povišanje energije, ki je na voljo omrežnemu operaterju
 • Poročila o aktivacijah

Alarmi in obvestila


 • Odstopanje od zahtevane spremembe proizvodnje/odjema
 • (Ne)razpoložljivost virov virtualne elektrarne
 • Kritična obvestila

Vizualizacija


 • Dejanska proizvodnja/odjem bilančne skupine
 • Pregled razpoložljivosti virov
 • Napoved za vsak vir
 • Izračunan optimalni nabor proizvodnje/odjema v bilančni skupini

Primeri iz prakse

Sistem upravljanja z energijo v hotelskem kompleksu Debeli rtič

V hotelskem kompleksu Debeli rtič smo z uporabo LoRaWAN tehnologije, naprav ComBox.L in sistema programske platforme Gemalogic vzpostavili sistem upravljanja z energijo, ki poleg nadzora nad porabo predstavlja vir informacij za izvedbo ukrepov za znatno znižanje stroškov.

Preberite več

Sistem upravljanja z energijo v cementarni Salonit Anhovo

Cementarna Salonit Anhovo je z uporabo ComBox.L, LoRaWAN tehnologije in sistema GemaLogic povezala merilnike na 6 km2 velikem območju in znižala stroške električne energije, porabe plina in vode.

Preberite več

Seznam kompleksnih energetskih pregledov

Energetske preglede, ki so v skladu z EU metodologijo, smo opravili v več velikih industrijskih obratih.

Preberite več

Vpeljava sistema za energetski menedžment v Pivovarni Laško

Pivovarna Laško je na podlagi podatkov, ki jih je dobila s pomočjo sistema GemaLogic zmanjšala porabo vode za 14 %, porabo električne energije za 11 %, porabo toplote za 10 % in porabo komprimiranega zraka za 10 %.

Preberite več

Mnenja strank

Z rešitvami Solvere Lynx ne dobite le obračuna in nadzora nad električno energijo na vlakih, ampak tudi orodje za izboljšanje energetske učinkovitosti v železniški infrastrukturi

Ben Winters, Eastvision Nizozemska

Podjetje Solvera Lynx je izoblikovala programske rešitve in jih integrirala v naše informacijsko okolje.

Denis Battistela, CASRAM Italija

V podjetju BTC z uporabo sistema za upravljanje z energijo Gemalogic na enostaven in razumljiv način spremljamo porabe različnih energentov z vseh naših lokacij na enem mestu. Sistem je odlično orodje za pregled podatkov, alarmiranje in omogoča učinkovito rabo energije z zagotavljanjem prihrankov.

Tomaž Damjan, BTC d.d.

V Telekomu Slovenije za upravljanje z energijo uporabljamo sistem Gemalogic, ki je skladen s standardom ISO 50001. Na ta način imamo na enem mestu zbrane podatke o porabi energentov za vse naše lokacije po Sloveniji, hkrati pa sistem predstavlja učinkovito orodje za zagotavljanje prihrankov.

S pametno aplikacijo S.R.I smo v našo obstoječo platformo integrirali paleto naprav ComBox.L podjetja Solvera Lynx. Za merjenje temperature v naši platformi Axatel Smartcity uporabljamo naprave ComBox.L 2T.

Marco Rossi, Axatel
   
energija_plus eles elektro_maribor petrol

KONTAKTIRAJTE NAS

Želite več informacij o naših storitvah in izdelkih? Z veseljem vam pomagamo.

Pišite nam