Študija primera
Sistem za upravljanje vodenega odjema energije v gospodinjstvih

Prenesi študijo

demand-response-control-system

Sistem za upravljanje vodenega odjema energije v gospodinjstvih

Povečevanje deleža obnovljivih virov električne energije, električnih polnilnih postaj, baterijskih sistemov, prilagodljivih končnih uporabnikov omrežja in drugih razpršenih virov električne energije prinaša tako tehnološke, kot tudi poslovne izzive in na koncu predstavlja priložnost za razvoj vsem akterjem v elektroenergetskem sistemu. Prav zaradi razvoja novih tehnologij pa glavni cilj predstavlja tudi zagotoviti elektroenergetski sistem, ki bo omogočal varno, zanesljivo in kvalitetno dobavo električne energije v vsakem trenutku.   

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

PROJEKT NEDO – PREMAKNI PORABO

Projekt NEDO predstavlja slovensko-japonsko sodelovanje na področju t.i. pametnih omrežij, ki se pričel izvajati v mesecu novembru 2016 in bo trajal do aprila 2020. Gre za petletni pilotni projekt pametnih omrežij, v katerem so osnovni partnerji Japonska razvojna agencija NEDO in njegov pooblaščeni izvajalec Hitachi ter družba ELES. Poleg družbe ELES je na slovenski strani v projekt vključenih še veliko število deležnikov, zato ga upravičeno imenujemo nacionalni projekt, zaradi česar je to tudi edinstven tovrsten projekt v Evropi. Sorodni projekti na območju celotne Evropi so osredotočeni na ožje področje ali skupnosti, v našem primeru pa lahko z integriranimi in centralno vodenimi rešitvami v oblaku dejansko govorimo o uvajanju pametnega omrežja na ravni celotne države. Projekt NEDO je namenjen pridobivanju znanja in izkušenj upravljanja odjema pri gospodinjskih uporabnikih in njihovem obnašanju v primeru treh različnih načinov upravljanja odjema, prepoznati zahteve in načine integracije različnih informacijskih sistemov za potrebe vodenja elektrodistribucijskega omrežja ter preveriti, kako lahko različne vrste naprav za upravljanje odjema povezati v celoten sistem upravljanja z energijo v elektrodistribucijskem podjetju. 

Gre za enega izmed prvih projektov upravljanja odjema električne energije gospodinjstev v Sloveniji in je namenjen pridobivanju znanja in izkušenj pri gospodinjskih uporabnikih in njihovem obnašanju v primeru različnih načinov upravljanja odjema (angl.: »Demand Response«) v času, ko je v omrežju obdobje visoke porabe energije. Prav tako je cilj prepoznati zahteve in načine integracije najrazličnejših informacijskih sistemov za potrebe vodenja elektrodistribucijskega omrežja ter preveriti, kako lahko različne vrste naprav za upravljanje odjema povežemo v celoten sistem upravljanja z energijo v elektrodistribucijskem podjetju.  

V okviru projekta je Solvera Lynx zagotovila razvoj programske opreme, sistema za upravljanje vodenega odjema (Deman Response Control System) ter koordinirala namestitev ComBox.L DLC naprav, ki z DRCS sistemom komunicirajo preko LoRaWAN brezžičnega omrežja in namestitev opreme za upravljanje rabe z energijo v gospodinjstvih (Home Energy Management System) dveh slovenskih ponudnikov, in sicer podjetja Entia in Robotina. Omenjene naprave služijo za neposredni odklop priključenih električnih porabnikov. V projekt Premakni porabo je bilo vključenih 830 končnih uporabnikov omrežja, ki imajo nameščen zgolj obračunski števec za merjenje pretokov električne energije (v nadaljevanju sistemski števec) in so vključeni v sistem naprednega merilnega sistema. S spodbudo, ki je bila pripravljena s strani Agencije za energijo RS za t.i. aktivnega odjemalca je bila pripravljena shema upravljanja odjema oziroma t.i. kritična konična tarifa (v nadaljevanju KKT). Doseženo je bilo, da se končni uporabniki omrežja lahko aktivno vključijo v programe prilagajanja odjema ter tako prispevajo k razvoju naprednih storitev elektroenergetskega sistemaAktivni odjemalci so tako postali del pomembnega mednarodnega projekta, ki zajema tako slovenska kot japonska podjetja in bo podal usmeritve za razvoj naprednih tarif za celotno Slovenijo. 

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

ZAKLJUČEK 

V letu 2018 se je izvajala pilotna faza projekta Premakni porabo, kjer je bilo skupno izvedenih 50 ur aktivacij KKT in 21 ur aktivacij IS. Pilotni projekt je podal odlična izhodišča in pogled na zasnovo shem in produktov ter pogled na možne prihodnje prilagoditi, da bi zaživel razvoj novih tržnih produktovTekom projekta Premakni porabo je bilo ugotovljeno, da je bila v povprečju doseženo prilagajanje odjema v velikosti: 

  • 500W aktivnih odjemalcev, ki so bili odpremljeni z daljinsko krmiljenimi napravami in  
  • 250 W aktivnih odjemalcev, ki niso bili odpremljeni z daljinsko krmiljenimi napravami 

letu 2018 je bilo doseženih 8.419 EUR prihrankov vseh aktivnih odjemalcev iz naslova prihrankov vključevanja v shemo upravljanja odjema oziroma nove tarifne skupine KKT. Prihranek iz naslova porabe električne energije pa je predstavljal 115 MWh v primerjavi s preteklim letom, kar pomeni 2,4 % znižanje porabe električne energije. Prihranek posameznega aktivnega odjemalca pa je tako prestavljal 10,2 EUR na merilno mesto za celotno leto. 

Zaključna analiza projekta Premakni porabo je pokazala, da bi bilo potrebno za 1 MW moči prilagodljivega odjema potrebno zagotoviti: 

  • 22.114 (zima) in 71.454 (poletje) aktivnih odjemalcev skupine A in 
  • 4.097 (zima) in 3.621 (poletje) aktivnih odjemalcev skupine B in C.  

___________________________________________________________________________________________________________________________________________

UGOTOVITVE 

Ugotovili smo tudi, da uporabniki ne poznajo tarifnih modelov ter je velik delež le-teh še vedno na klasičnem eno-tarifnem modelu obračunavanja omrežnine čeprav imajo že danes možnost uporabe dvo-tarifnega obračunavanja, ki lahko predstavlja bolj racionalno rabo električne energije. Poleg tega pa bo razvoj novih dinamičnih tarif omogočal še bolj racionalno izrabo električne energije končnih uporabnikov omrežja oziroma bo še posebej imel vpliv na regionalna območja, kjer je oskrba z električno energijo zaradi visokih obremenitev nižja in tako s upravljanjem odjema le-to izboljšamo.  

Napovedni model izračuna odjema in potenciala prilagajanja odjema električne energije se je izvajal enkrat dnevno v času, ko so bili s strani EDP Elektro Maribor zajeti 15-minutni obračunski merilni podatki za pretekli dan ter na podlagi katerih so bili izvedeni izračuni. V primeru, da bi bili obračunski merilni podatki zajeti v bolj realnem času bi bili izračuni za bližnjo prihodnost veliko bolj natančni.   

Prenesite PDF

Tip vašega podjetja (*):

Vaša vloga v podjetju (*):

Razmišljate o nakupu kakršne koli rešitve za upravljanje energije? (*):

Kontaktni podatki (*):Pred oddajo sporočila je obvezno strinjanje s hrambo in uporabo vaših osebnih podatkov za namene poslovne komunikacije in pripravo ponudbe v skladu s Politiko zasebnosti. Dostop do vaših podatkov ali izbris lahko kadarkoli zahtevate tako, da pošljete zahtevek na info@solvera-lynx.com

Strinjam se s hrambo in uporabo osnovnih osebnih podatkov za namene poslovne komunukacije.

KONTAKTIRAJTE NAS

Želite več informacij o naših storitvah in izdelkih? Z veseljem vam pomagamo.

Pišite nam