Študija primera
UPRAVLJANJE ENERGIJE ZA BOLNIŠNICE (SKUPINA VINZENZ)

Prenesi študijo

UPRAVLJANJE ENERGIJE ZA BOLNIŠNICE (SKUPINA VINZENZ)

Profil podjetja: eden največjih zasebnih ponudnikov nege v Avstriji. Skupina vključuje sedem bolnišnic, bolnišnična in samostojna središča za rehabilitacijo ter dva domova za ostarele.  Projekt: Informacijski sistem za upravljanje energije.

Informacijski sistem za upravljanje energije podjetja Solvera Lynx je omogočil celostni sistem za upravljanje energije za skupino Vinzenz – enega največjih zasebnih ponudnikov nege v Avstriji. Vključuje sedem bolnišnic, bolnišnična in samostojna središča za rehabilitacijo ter dva domova za ostarele.

KLJUČNI PODATKI:

 • Število bolnišnic: 9
 • Objekti: 27 (330.400 m²)
 • Poraba sredstev: elektrika, toplota, voda, zemeljski plin
 • Merilne točke: več kot 1000

 

IZZIVI IN CILJI:

Da bi dosegli skladnost z uredbami Evropske unije glede energetske učinkovitosti, implementirali standard za upravljanje energije ISO 50001 in dosegli cilje za zmanjšanje porabe energije, se je skupina Vinzenz odločila izvesti projekt upravljanja energije z naslednjim namenom: uvedba napredne rešitve za upravljanje energije za prihranek energije, omejitev porabe in povečanje učinkovitosti.

Glavni izzivi so bili: velika poraba energije zaradi 24-urnega delovanja (osvetlitev, ogrevanje, klimatske naprave), obsežne uporabe tehnologij za ogrevanje in hlajenje, poraba velikih količin zemeljskega plina za ogrevanje, izjemna poraba vroče vode in velike toplotne izgube v cevovodih.

Glavni cilji projekta so bili: oddaljen nadzor nad porabo energije, implementacija alarmnega sistema, določanje in analiza ključnih indikatorjev energetske učinkovitosti in uvedba energetskega računovodskega sistema.

 

REŠITVE:

uvedba pametnih orodij za upravljanje energije.

Podjetje Solvera Lynx je določilo več ciljev za implementacijo svojih pametnih rešitev za upravljanje energije:

 • oddaljen nadzor nad porabo energije,
 • implementacija alarmnega sistema,
 • definicija in analiza ključnih indikatorjev energetske učinkovitosti v realnem času,
 • uvedba sistema za energetsko računovodstvo z jasnim in transparentnim pregledom nad porabo energije,
 • zagotavljanje orodja za zaposlene, ki bodo izvajali relevantne in učinkovite dejavnosti za upravljanje energije.

Za doseganje teh ciljev v bolnišnici je podjetje Solvera Lynx uvedlo svojo programsko rešitev GemaLogic, ki je omogočila naslednje učinkovite ukrepe za upravljanje energije:

 • nadzor in prilagoditev programske platforme po meri za usmerjene analize porabe energije, zlasti za hladilne in ogrevalne tehnologije;
 • analiza energetske učinkovitosti (definicija ključnih indikatorjev energetske učinkovitosti);
 • energetska učinkovitost in usmerjenost (poraba energije in usmerjenost stroškov; alarm v primeru odstopanj sistema, porabe ali stroškov);
 • energetsko računovodstvo (primerjalne analize porabe energije; napredna analiza stroškov energije).

 

REZULTATI:

veliko znižanje stroškov in zmanjšanje porabe.

Po uvedbi rešitve za upravljanje energije podjetja Solvera Lynx so bili doseženi naslednji rezultati:

 • digitalizacija energetskih podatkov (sistematski in realnočasovni nadzor energije, napredna analiza, primerjalne analize in napovedi);
 • napredno upravljanje energije in analitika (podpora pri implementaciji organizacijskih in tehničnih ukrepov za učinkovito upravljanje energije; usmerjen nadzor porabe energije in stroškov);
 • implementacija alarmnega sistema;
 • določanje odstopanj in njihovih vzrokov (npr. uhajanje vode) pri porabi energije in možnost hitrega ukrepanja;
 • izboljšave na področju energetske učinkovitosti (boljša učinkovitost in lažji nadzor učinkovitosti implementiranih ukrepov);
 • uvedba celovitega sistema za upravljanje energije in ukrepov kot osnova za doseganje ciljev za zmanjšanje porabe energije (zmanjšanje izgub energije v prvem letu od implementacije rešitve; zmanjšanje izgub energije zaradi uhajanja vode in stisnjenega zraka);
 • podpora pri implementaciji ISO 50.001.

 

Prenesite PDF

Tip vašega podjetja (*):

Vaša vloga v podjetju (*):

Razmišljate o nakupu kakršne koli rešitve za upravljanje energije? (*):

Kontaktni podatki (*):Pred oddajo sporočila je obvezno strinjanje s hrambo in uporabo vaših osebnih podatkov za namene poslovne komunikacije in pripravo ponudbe v skladu s Politiko zasebnosti. Dostop do vaših podatkov ali izbris lahko kadarkoli zahtevate tako, da pošljete zahtevek na info@solvera-lynx.com

Strinjam se s hrambo in uporabo osnovnih osebnih podatkov za namene poslovne komunukacije.

KONTAKTIRAJTE NAS

Želite več informacij o naših storitvah in izdelkih? Z veseljem vam pomagamo.

Pišite nam